برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس: شانزدهم آذر، دانشگاه سنگر آزادی

0

صوتی کنفرانس: شانزدهم آذر، دانشگاه سنگر آزادی

۱۶آذر روز دانشجو، دانشگاه همگام با قیام :گفتگو با علیرضا ملاجردی ومجتبی شادباش
۱۶آذرروز دانشجو، دانشگاه سنگرآزادی، همواره روح تازه‌ایی، درتمام حرکات اعتراضی جامعه می دمد. براستی که همین تداوم و استمرار، و همبستگی قیام‌هاست، که سرتاپای رژیم آخوندی را به لرزه و وحشتٍ سرنگونی انداخته است. به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، آقایان علیرضا ملاجردی و مجتبی شادباش، طی گفتگویی باشبکه تصویری ایران آزادی به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهند

پرسش: در آستانه ۱۶آذر، روز دانشجو، به ما بگوئید که در دانشگاه‌های میهن‌مان چی می‌گذرد؟
علیرضا ملاجری: بله این روزها درآستانه روز دانشجو خیزش دانشجویان اوج تازه ای گرفته است . اصلی‌ترین تحولی‌ که دیروز صورت گرفت تجمع دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران بود، دانشجویان این دانشگاه در حمایت از اقشار محروم جامعه و مشخصا کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز تجمع داشتند که با حمله بسیجیها و اوباش خامنه‌ای و روحانی مواجه شدند. دانشجویان شعار می دادند که توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، مرگ بر دولت مردم فریب و کارگر زندانی آزاد باید گردد. روز ۱۳آذر، دانشجوهای دانشگاه نوشیروانی بابل بمناسبت روز دانشجو تجمع داشتند و شعار می دادند:‌ زندانی سیاسی آزاد باید گردد و یکی از دانشجویان در سخنرانی خود ولی فقیه آخوندها را مورد سوال قرار داد. در جریان سفر آخوند روحانی به سمنان هم دانشجویان شاهرود و دامغان تریبون به اصطلاح آزادی راکه رژیم راه انداخته بود تحریم کردند، باز روز ۱۳ آذر در دانشگاه سهند تبریز اعتصاب غذای دانشجوها را داشتیم، روز ۱۲ آذر دانشگاه صنعتی سیرجان که ظروف غذاشان را در خیابان گذاشته بودند و شعار ما همه با هم هستیم می‌دادند، در همان روز در دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجویان شعار میدادند از خراسان تا تهران معلمان در زندان، هفته قبل تجمع دانشجویان دانشگاه هنر را در حمایت از کارگران هفت تپه داشتیم که شعار می دادند.« فرزند کارگرانیم ، کنارشون می مانیم »، این خلاصه‌ای از خیزشهای دانشجویان در روزهای گذشته بود .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.