برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس« شمارش معکوس تحریمها و محکومیتها »دولت نوروزی

0

صوتی کنفرانس« شمارش معکوس تحریمها و محکومیتها »دولت نوروزی»

شمارش معکوس تحریمها و صدور قعطنامه های محکومیت علیه رژیم : گفتگو بادولت نوروزی
شمارش معکوس تحریمها و صدور قعطنامه های محکومیت علیه رژیم درسطح بین المللی
که باعث منزوی ترشدن حاکمیت آخوندی میشود. ازجمله شصت و پنجمین قطعنامه
محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد و صدور قطعنامه
توسط کنگره آمریکا را میتوان نام برد. در رابطه با تاثیرات چنین قطعنامه ها ی علیه
حکومت آخوندی خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلیس
طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به موضوعات فوق پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد

پرسش: روز گذشته مجمع عمومی ملل متحد، شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران را تصویب کرد. نکات این قطعنامه چی هست؟ و از طرف دیگر، خواست واقعی مردم و مقاومت ایران، از سازمان‌های بین المللی چیست؟
دولت نوروزی: همانطور که شما اشاره کردید تا الان شصت‌وپنجمین قطعنامه است که در ارگانهای مختلف سازمان ملل علیه این رژیم به تصویب رسیده است اجازه بدهید در همین فرصت استفاده بکنم به حجم انبوه کارها و فعالیتهای که توسط دفاتر مقاومت ایران در سراسر جهان همچنین حامیان و هواداران مقاومت همچنین حامیان مقاومت در داخل کشور بخصوص شبکه مجاهدین و هواداران مجاهدین مجموعه اطلاعات اسناد و مدارکی که گردآوری کردند و از طریق این دفاتر….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.