برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس :صدای فعالان زندانی باشیم گفتگو با حسین فارسی

0

صوتی کنفرانس :صدای فعالان زندانی باشیم گفتگو با حسین فارسی

زندانیان سیاسی ایران علیرغم اینکه درهرلحظه ممکن است با تهدیداتی مواجه شوند ولی با موضع گیری های شجاعانه شان از اعتراضات و اعتصابات کارگران ؛ معلمین و سایر اقشار ؛ همچنین دادن بیانیه درمناسبت های مختلف ؛ روح مقاومت و ایستادگی را درجامعه می پراکنند. درهمین رابطه آقای حسین فارسی طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی به سئوالات در مورد وضعیت زندانها و تاثیر زندانی سیاسی در مقاومت و قیام مردم و وظیفه‌ی ما درقبال زندانیان پرداخته وپاسخ میدهد
پرسش: روزهای اخیر، موضوع زندان و زندانی، در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، جایگاه خاصی پیدا کرده. امکانش هست یک تصویری از زندان‌ها بدهید؟
حسین فارسی: ما ازچند زاویه میتوانیم به این موضوع بپردازیم یکی از زاویه نوع زندانی ، یکی از زاویه وضعیت خود زندانها از لحاظ بهداشتی و غذا و رفتار انسانی و غیره.. که ما طبعا موضوع صحبت‌مون زندانیان جرایم عادی نیست
موضوع صحبت ما دراینجا زندانیان سیاسی است که بخش عمده آنها در رابطه با مقاومت و تشکیل کانونهای شورشی دستگیر شدند ،برخی هم زندانیان عقیدتی هستند که بعلت فعالیتهای مدنی و اجتماعی دستگیر شدند بخشی از آنها زندانیان قیام دیماه ۹۶ و همچنین خیزشهای چندماه اخیر در شهرهای مختلف هستند که بخاطر شرکت در تظاهرات ضد حکومتی دستگیر شدند ، ‌ همچنین این طیف از زندانیان شامل کسانی میشود که در جریان اعتراضات و اعتصابات اقشار مختلف مثل کامیونداران ، معلمین، کشاورزان ، کارگران دستگیر و زندانی شدند. این زندانیان از لحاظ جغرافیایی هم در استانهای مختلف پراکنده هستند. از زندان زاهدان و زابل درجنوب شرقی ایران گرفته تا ارومیه و سنندج در غرب ایران و خوزستان ؛ بندر عباس درجنوب ؛ تهران ؛ اراک ؛ اردبیل و استانهای دیگر. که مقاومت ایران از این زندانها مرتبا اخبار و …

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.