برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس« علت اصلی انهدام تولید چیست؟» آقای عباس داوری

0

صوتی کنفرانس« علت اصلی انهدام تولید چیست؟» آقای عباس داوری
پرسش :  عوامل تاثیرگذار در انهدام صنایع و ورشکستگی کارخانه‌های بزرگ مثل ذوب‌آهن اصفهان چی هست؟

عباس داوری : ابتدا توضیح مختصری در سابقه امر بدهم. رژیم خمینی بعد از سرقت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران،
تمامی ثروتها و دارایی‌های شاه و خانواده پهلوی و سایر سران رژیم شاه و همچنین مؤسسات صنعتی، کشاورزی

و مالی سرمایه داران بزرگ شاه را که تماما مربوط به مردم ایران بود، مصادر کرد و اهرم تمامی آنها را حکومت بدست گرفتاز همان زمان خمینی این ثروتهای ملی را به تدریج به ایادی خودش واگذار کرد. مثلا در ابتدای ۱۳۶۷ مشخص شد که «بنياد تعاون سپاه پاسداران» در عمده كارخانه‌هاي خودور سازي سهم دارد. رفيق دوست وزير وقت سپاه به مجلس سوم رژیم گفت: «سپاه پاسداران يك چهارم كارخانه هاي دولتي يعني حدود ۲۲۱ كارخانه بزرگ و بيش از ۳۰۰۰ كارگاه بخش خصوصي يعني را گرفته است (این را درروزنامه رسمي کشور بتاريخ ۲۱ شهريور سال ۶۷ نوشته است). حالا من چند آمار از سه سال گذشته را بگویم تا بعد نتیجه گیری کنیم ، در اردیبهشت ۹۶ در رسانه‌های رژیم اعلام شد که کارخانه‌های ارج ، آزمایش ، پارس الکتریک تعطیل شدند ، اینها از کارخانه‌های ریشه‌دار در ایران بودند و  مطابق آمار رسانه‌های رژیم در همان سال بیش از ۱۰۰۰واحد صنعتی در سال ۹۵ تعطیل شد. در ۷ دیماه ۹۵ خادمی عضو کمسیون انرژی مجلس ارتجاع گفت…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.