برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس : پاسخ سرنگونی،قیام سازمانیافته

0

صوتی کنفرانس : پاسخ سرنگونی،قیام سازمانیافته

کانونهای شورشی و استمرارقیام سازمانیافته پاسخ سرنگونی: گفتگوبا صابرکوهی و محمدهاشمی
کانونهای شورشی و تاثیر فعالیتهای اعضای آن در استمرار قیام مردم علیه نظام آخوندی ازموضوعات مطرح این روزها است. در همین رابطه آقایان صابرکوهی و محمد هاشمی طی گفتگویی باشبکه تصویری ایران آزادی به سئوالات مربوطه پاسخ میدهند
پرسش : این روزها بحث براندازی در فضای سیاسی ایران خیلی مطرح هست ، سوال این است که این براندازی یعنی چی؟ چون بنظر می رسد که هر کسی تعبیر خودش را از این براندازی دارد؟
صابرکوهی: وقتی میگوییم براندازی یعنی نفی تمامیت این نظام با همه مظاهر آن، یعنی سرنگون کردن کل این نظام و جایگزین کردن با نظام جدید، نظامی مردمی که هیچ نشانی از این حاکمیت فاسد ضدمردمی در آن نباشد. مثلا سپاه پاسداران یا بسیج، خبرگان ، شورای نگهبان و این مواردی که ساخته و پرداخته رژیم ولایت فقیه است. در واقع نقطه مقابل رفرم و اصلاحات هست، به عبارت دقیقتر یعنی اینکه این نظام قابل اصلاح شدن نیست! باید تمامی ساختار این نظام را منهدم کرد و ساختار نوینی جایگزین کرد برای همین هم هست که کسی که مدعی آلترناتیو بودن هست، باید برنامه خودش را مشخص کند، یعنی باید بگوید که ما به‌ازاء آنچه که نفی میکند، منهدم میکند، چه ساختاری را میخواهد جایگرین کند! حالا اگر گروهی یا

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.