برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس« چهل سال نقض حقوق بشر» آقای بهزاد صفاری

0

صوتی کنفرانس« چهل سال نقض حقوق بشر» آقای بهزاد صفاری

در کنفرانس« چهل سال نقض حقوق بشر» آقای بهزاد صفاری به سوالات زیر پاسخ دادند:
سؤال: رژیم اعلام کرده که به مناسبت ۲۲بهمن قصد داره ۵۰هزار زندانی رو  آزاد کند، هدف رژیم چیست؟ این اقدام بیانگر چیست؟

این اقدام رژیم یعنی درواقع اعلام  آزادی ۵۰ هزار کردند چیز جدیدی نیست به صورت خود اقدام به خاطر اینکه رژیم هر ساله در آستانه سالگرد انقلاب به طور معمول دست به چنین ما نوری میزند  ، هدف تبلیغات و شارلاتانیسم در واقع در ۵۰ هزار نفر جزو نفرات خود رژیم دررسانه‌ها گفتند که قرار نیست این تعداد هم آزاد باشند و پروسه نیاز دارم اما اگر کردند و اعلام کردند و اعلام کردند برای اینکه در ضعف مطلق هست و نیاز به تبلیغات بیشتری دارد ضمن اینکه خودشان هم گفتند این وضعیت شامل حال زندانیان سیاسی نمیشود .

سؤال: گزارش جدید عفو بین الملل که سال ۲۰۱۸، وضعیت حقوق بشر در ایران رو، «سال شرم» نامیده، میخواستم بپرسم که این موضوع حاوی چه نکات مهمی هست؟ و چه اهمیتی داره؟
سؤال: لطفا یک تصویرکلی از وضعیت حقوق بشر، در ۴۰ سال حاکمیت آخوندها بدین ؟
سؤال: مقاومت ایران در این ۴۰سال، چه اقداماتی برای افشای نقض حقوق بشر در ایران داشته؟ و این اقدامات چه تأثیری در رابطه با جلوگیری از استمرار نقض حقوق بشر داشته است؟
سؤال: رژیم هم میگه مجاهدین حقوق بشر رو نقض میکنن!! و در این رابطه فیلم و برنامه تلویزیونی درست کرده! و میگه ۱۷هزار نفر رو کشتن!!‌ جواب شما چیه؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.