برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس« گفتگو با جوانان نسل انقلاب» مجتبی شادباش و عباس بزرگانفرد

0

صوتی کنفرانس« گفتگو با جوانان نسل انقلاب» مجتبی شادباش و عباس بزرگانفرد

در کنفرانس« گفتگو با جوانان نسل انقلاب» مجتبی شادباش و عباس بزرگانفرد ما را همراهی کردند:
سؤال: نسل جوان در پیروزی انقلاب ۵۷ چه نقشی داشت؟
سؤال: نقش نسل جوان در بعد از انقلاب۵۷ و در فضای باز سیاسی که بوجود آمده بود چی بود و چکار کرد؟
سؤال: چرا خمینی با توطئه انقلاب فرهنگی، دانشگاهها رو بست؟
سؤال: رژیم در مقابل این نسل انقلابی چه کارهایی انجام داد؟
سؤال: درمقابل این همه شقاوت خمینی نسبت به نسل جوان، پاسخ این نسل چی بود و چگونه در مقابل خمینی ایستاد؟
سؤال: در حال حاضر، رژیم برای مهار انرژی و پتانسیل شورشگری جوانان، چه توطئه‌هایی می‌کنه؟
سؤال: آیا نسل جوان در حال حاضر مشکلات دیگه‌ای هم داره؟
سؤال: نقش نسل جوان در قیام دیماه ۹۶ که تا همین امروز هم ادامه داره چی بود؟
سؤال: در مقابل این وضعیت و بدبختی‌هایی که رژیم آخوندی در این ۴۰ ساله، سر ما جوانها آورده، ما چکار میتونیم بکنیم؟»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.