برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:برآمدن طبقه نوکیسه از درون نظام ولایت فقیه و بحران‌هایی که آنرا تهدید می‌کند

0

مقاله صوتی:برآمدن طبقه نوکیسه از درون نظام ولایت فقیه و بحران‌هایی که آنرا تهدید می‌کند

حسین راغفر و محمدامین قانعی‌راد به برآمدن نوکیسه ای در درون نظام اشاره کرده‌اند که موجب برانگیختن موج خشم در اکثریت جامعه می‌شود؛ امری که نظام را در بحران‌های فراگیر فرو می‌برد.

قیام ایران منجر شد تا کارشناسان درون نظام بیش از پیش به صاحبان قدرت هشدار دهند که روندشان، فروپاشی‌شان را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد. در یکی از این جلسات که به تاریخ ۱۰ بهمن با حضور حسین راغفر و محمدامین قانعی‌راد برگزار شد، ساختار فاسد و پر تبعیض نظام ولایت فقیه مورد اشاره قرار گرفت.

تراکم نفرت اجتماعی
محمد امین قانعی‌راد گفت: «در حال حاضر ثروتمندان ما تلاش می‌کنند تا جایی که می‌توانند ثروت خود را به نمایش بگذارند.» «در حالی که ما قبل از انقلاب هم چنین چیزی نداشتیم.» او به طبقه‌ی نوکیسه‌ای اشاره می‌کند که از درون نظام ولایت فقیه سر برآورده است و نتیجه گرفت: «پیامد این موضوع تراکم نفرت اجتماعی است و انرژی پنهانی را ذخیره می‌کند که در شرایط خاص منفجر می‌شود».
به گفته‌ی قانعی‌راد، این طبقه‌ی نوکیسه‌ی حکومتی «با پایگاه طبقاتی خودشان هویت‌یابی می‌کنند. تقریبا در هیچ کشوری این گونه نیست که ثروتمند‌ها با پایگاه طبقاتی خودشان هویت‌یابی کنند.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.