برای یک ایران آزاد

طرح تجزیه کازرون، پروسه اعتراضات و به خون کشیدن مردم کازرون توسط حکومت

0

طرح تجزیه کازرون وپروسه ای که مردم کازرون طی کردند وامروز توسط حکومت ولی فقیه به خاک وخون کشیده شدند، را خوبست مروری کنیم تا به حقانیت خواسته های مردم اشراف داشته باشیم تا تحت تاثیر تبلیغات و شایعات دروغین نظام آخوند قرارنگیریم

سابقه امر

حسین رضازاده؛ به عنوان «نماینده» شهرستان کازرون درمجلس حکومتی است اما پس از انتخابات دیدار ورابطه چندانی با مردم کازرون نداشته؛ طرح تجزیه شهرستان کازرون بصورت غیرکارشناسی توسط او مطرح وبه اصرار وی به مجلس نظام ارائه شده است

مردم کازرون پس از اطلاع ازطرح تجزیه کازرون در ۱۷مرداد ۹۶ به خیابان‌ها آمدند و بصورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را علیه طرح تجزیه شهرستان اعلام کردند، وانتظارداشتند که حکومت صدای انها را بشنود.

ولی نه صدای مردم کازرون توسط حکومت شنیده نشد ، بلکه حسین رضازاده روی طرح مورد نظرخود برای تجزیه شهرستان کازرون اصرارورزید .ومردم درمواجه با چنین وضعیتی مجدد دراسفندماه ۹۶ تجمع اعتراضی خود راشروع کردد

درتاریخ ۲۷ اسفند۹۶ از طرف فرماندار اعلام شد ، درخواست‌های مردم کازرون پیگیری خواهند شد و کارشناسان وزارت کشور به ریاست سعید جلالی، «مسئول دفتر تقسیمات کشوری» برای بررسی وضعیت و خواسته مردم به کازورن خواهند آمد.

در جلسه کارشناسان «وزارت کشور» در دفتر «فرمانداری» سعید جلالی، جز درخواست لغو تجزیه را نمود و نسبت به انجام این طرح هشدارداد وبه مردم کازرون وعده داد که این موضوع را دنبال میکند

یک هفته بیشتر نگذشته بود که انصاری «امام جمعه» قائمیه و از نزدیکان رضازاده، از نهایی شدن طرح تجزیه کازرون با پیگیری رضازاده خبر داد و کارشناسی قبلی را برای تائید طرح حسین رضازاده اعلام کرد.

بااعلام این خبرتوسط انصاری «امام جمعه» قائمیه ، فضای کازرون باردیگر بحرانی شد و دهها هزار نفر طی پنج روز متوالی بصورت مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با هرگونه طرحی برای تجزیه شهرستان اعلام کنند .

درادامه تجمعات واعتراضات بود که با وعده «آخوند»خرسند برای پیگیری درخواست های مردم، اعتراضات بصورت موقت به پایان رسید.

مردم همچنان منتظر نتیجه وعده وعید های کارشناسی انجام شده و امام جمعه کازرون بودند ونگرانی های مردم مبنی بر اجرای طرح تجزیه شهرستان کازرون ادامه داشت

اما دو هفته پس از اعتراضات «استاندار» فارس به کازورن رفت و اعلام کرد طرح رضازاده برای تجزیه شهرستان اصلاح خواهد شد. واین برخلاف خواست مردم کازرون بود که قبلا اعلام کرده بودند خواستار لغو کامل طرح تجزیه شهرستان می‌باشند و ازعوامل حکومت خواستار روشنگری و شفافیت بیشتر شدند.

بدلیل عدم پاسخگویی کارگزاران حکومتی ، برخی اخبارغیررسمی و در نهایت اصرار حسین رضازاده، نماینده کازرون در جلسات خصوصی مبنی بر تجزیه شهرستان کازرون، نگرانی‌های مردم فوت گرفت .

روز ۲۶ اردیبهشت ماه، مردم کازرون طی تجمع اعتراضی در میدان تاریخی «خیرات »موسم به «میدان شهدا» خواستار پاسخگویی حکومت در خصوص پرونده کازرون شدند.

دراین تجمع مسالمت آمیز مردم کازرون خواسته هایشان رامجدد اعلام کرده وخواهان لغو طرح تجزیه شهرستان کازرون شدند. ولی درپایان تجمع مردم نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری حداقل ۱۰۰ تن از شهروندان کردند به گونه‌ای که پاسگاه میدان امام رضا کازرون «فلکه بنیادشهید» مملو از جمعیت شهروندان و معترضان دستگیر شده گشت.

البته قبل ازاین هم دادستانی تعداد زیاید ازمردم را احضار کرده بود .

مردم دراعتراض به دستگیری ها توسط نیروهای امنیتی ونیروی انتظامی مقابل پاسگاه نیروی انتظام تجمع کرده وخواهان آزادی همشهریان و بستگان خود شدند .

مقامات امنیتی ، کارگزاران حکومتی ازجمله «دادستانی» از آزادی دسگیرشدگان خودداری کرده وحتی وساطت معتمدین شهر را قبول نکردند. بجای پاسخ به خواسته های مردم ، حولی ساعت ده ونیم شب اقدام به تیراندازی به سوی مردم نمودند . درنتیجه این تیراندازی چند جوان کازرونی شهید و تعدادی هم زخمی شدند که تعدادی اززخمی ها اززنان بودند

بعد ازاین تجمع و اعتراضات مردم ادامه یافت تا نیمه شب چهارشنبه۲۶ اردیبشهت، بیمارستان کازرون مملو از جمعیت و خیابان‌های کازورن صحنه تیراندازی و تعقیب و گریز شهروندان ادامه یافت

نظام حاکم برای سرکوب مردم نیروهای سرکوبش را از شیراز به شهر کازرون آورد ولی تجمع وحضورمردم درخیابانها همچنان ادامه دارد و گزارشات حاکی از درگیری جوانان ومردم بانیروهای سرکوبگر میباشد وآخرین گزارش روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ازشهرستان کازرون فضای شهرذیلا آورده میشود

گزارشی از فضای شهر کارزون

روز پنجشنبه کلیه مغازه ها و بانک ها در کازرون تعطیل و بسته بود. مردم شیشه تمام بانک ها را شکستند.

در تمام خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر بنام میدان شهدا (خیرات قدیم) خیابان ها پر از لاستیک های آتش زده و دود است. هوا پر از گاز اشک آور شده و تنفس برای مردم دشوار شده است.

پس از استقرار نیروهای ضد شورش اعزامی از شیراز در میدان شهدا، مردم از همه طرف به سمت آنها هجوم آوردند و جنگ تن به تن سختی درگرفت.

مردم دو کانکس مربوط به پلیس در میدان شهدا را به آتش کشیدند. تا کنون ۴ ماشین پلیس نیز به آتش کشیده شده است.

فضای شهر به شدت امنیتی و به حالت جنگی است. تمام موبایل ها و اینترنت شهر همچنان قطع هست. همه‌خیابان های مرکزی شهر پر از دود و لاستیک آتش زده است.

فضای جنگی در کازرون
فضای جنگی در کازرون

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.