برای یک ایران آزاد

ظریف وزیر خارجه شکست خورده، نماد رژیم ورشکسته

0

ظریف وزیر خارجه شکست خورده، نماد رژیم ورشکسته

اسماعیل محدث

دیدار محمد جواد ظریف وزیر درهم شکسته رژیم آدمخوار آخوندی از چند کشور اروپائی و استقبالی که از او شد خود به تنهائی بیانگر وخامت اوضاع رژیم حاکم بر میهن و فراز آلترناتیو دمکراتیک اوست. ایرانیان آزاده در استکهلم و اسلو و پاریس با شور و حرارت به حضور این وزیر ولگرد اعتراض کردند. ساده ترین خوانشی که از سفر بی معنای سخنگوی رژیم درمانده آخوندی می توان داد اینکه رژیم آخوندی در مخمصه بی سابقه تحریم ها می خواست تاثیر تحریم امریکا را به آزمایش بگذارد و از طرف دیگر می توان آن را دهن کجی شتری-آخوندی به همین تحریم تلقی کرد. اما همه شواهد این سفرِ رسوا نشان از آن دارد که دوران سیاست مماشات به واقع تمام شده و این آقایان و خانم های نامحترم در بیرون از زمین بازی و بیرون از زمان دست و پا می زنند. با آن که به نظر نمی رسد که برخی از دولتهای اروپائی خیلی میل به تجدید نظر جدی در سیاست نحس و شکست خورده خود با دیکتاتوری مذهبی حاکم با ایران داشته باشند، اما آنچه که مسجل به نظر می آید ورق خوردن قطعی سیاست مماشات است، که در این یادداشت کوتاه از بیان دلایل آن، که دیگر بر همه روشن است، صرف نظر می کنیم.

برای تفهیم سپری شدن دوره شرم آور سیاست مماشات کافی است به حاضر نشدن وزیر خارجه سوئد به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه آخوندها اشاره شود. وزیر خارجه دولت سوئد خانم مارگوت والستروم علاوه بر برگزار نکردن کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مهمان، که از مرسوم ترین موضوعات پروتکل دیدارهای سیاسی است، در گفتگو با خبرنگاران گفت که دولت سوئد ظریف و هیچ وزیری از ایران را دعوت نکرده است او خودش خواسته است که به اینجا بیاید. این خفت و خواری بی سابقه در اظهارات بی سابقه این وزیر زمخت نیز به خوبی مشاهده شد، هنگامی که او با غیظ از آدمخواری مزدورانش در ایران و در عراق «پرده» برمی داشت. در حالیکه وزیر خارجه سوئد برای کم کردن فشارِ دعوت از وزیر تحریم شده رژیم بدنام حاکم برایران اظهار داشت که «گفتگوها رک و صریح» بوده است، روزنامه های سوئدی سفر ظریف را به منظور «کم کردن فشار خردکننده» ناشی از تحریم گزارش کردند. بازتاب اعتراضات محکم هموطنان در روزنامه های اصلی سوئدی و سئوالهای خبرنگاران در مورد حقوق بشر از وزیر نالایق رژیم جهنمی آخوندی قوز بالا قوز شد.

موضوع غیرقابل قبولی که در طی دیدار این سخنگوی رژیم جنایتکار اتفاق افتاد برخورد نیروی انتظامی سوئد بود که با سگ و اسب وپلیس به صدها ایرانی دمکراتیک، که برای اعتراض به حضور این جانی دست به تظاهرات زده بودند، حمله کرده و بدون هیچ توجیهی ده ها نفر را زخمی و دستگیر کرده است. این عمل زشت از طرف یک دولت دمکراتیک قابل توجیه نبوده و فقط در چهارچوب سیاست کثیف مماشات و بهره برداری تجاری قابل توضیح می باشد.

در فرانسه هم هیچ مقام فرانسوی به دیدار وزیر بخت برگشته آخوندی نیامد و در فرودگاه همپالکی های خود ظریف از او استقبال کرده و به او خسته نباشد گفتند؛ با توجه به پذیرائی ایرانیان دمکراتیک در سوئد و نروژ از ظریف، این «خسته نباشد»ها طنزی مضحک و استخوان لای زخم می نمودند. پس از دیدار ظریف با رئیس جمهور فرانسه مکرون، وزیر ولگرد آخوندی دیدارش را «سازنده» توصیف کرد؛ معنی «سازنده» ظریف در مورد دیدارش با مکرون در کنار «گفتگوهای رک و صریح» او با وزیر خارجه سوئد، برای بیلان سفر وزیر ولگرد رژیم آدمخوار آخوندی، برای کسی پوشیده نیست. دروغ های ظریف، همراه به خنده های کریه او، اگر زمانی برخی از سوداگران را به تور می انداخت، حالا این رژیم مرگزای را به سرعت به طرف سرنوشت محتومش سوق می دهد.

ازهمین نویسنده:

از جنایت تا وقاحت ، محمد جواد ظریف

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.