علم الهدی؛ دگردیسی از فاز تهاجم به وحشت!

علم الهدی؛ دگردیسی از فاز تهاجم به وحشت

این روزها علم الهدی یکی از وحشتزدگان است. او در شهری ادعای خدایی می‌کند که مجیدرضا  رهنورد در آن زیست و سربدار شد. او خوب می‌داند خشمی که در حنجره‌های جوانان مشهدی به صورت فریاد مرگ بر خامنه ای بیرون می‌آمد فردا ممکن است در نفیر نعره تفنگ‌شان تجلی کند.

از همین رو علم الهدی حالا وحشتزده است. حالا دیگر مثل ۴ماه پیش و حتی دو ماه پیش خطبه نمی‌خواند. او شنید که خامنه ای هم اذعان کرده که در یک پیچ تاریخی و سرنوشت ساز گرفتار آمده‌اند. از همین رو خطبه های امروز ۲۳ دی علم الهدی را باید خطبه وحشت خواند.

علم الهدی گفت:

«این جنگ تا زمانی که ما از دینمان برگردیم، تا شما پای دین ایستادید، ادامه دارد!»

منظور از دین از منظر علم الهدی یعنی همان ولایت فقیه. او ادامه داد:

«این شکست خورده‌ی مفتضح جز به فحش دادن به چیز دیگری نمی‌تواند متوسل شود، توسل به فحش دادن به رهبری نتیجه شکست او است، وقتی همه هزینه هایش بی نتیجه شد، فحش می‌دهد.»

به این ترتیب این نماینده خامنه ای در مشهد هنوز دارد داغ شعارهایی را که جوانان کف خیابان نثار خامنه ای کردند بر لب می‌آورد.

او در توضیح اینکه چرا تمام شعارهای قیام متوجه خامنه ای بود، می‌گوید:

«چرا به رهبری فحش می‌دهند؟ به خاطر این که دشمن می‌داند این خیمه نظام یک عمود بیشتر ندارد و آن عمود، «ولایت و رهبری» است، اگر مردم از اطراف این عمود کنار بروند و این عمود پایین بیاید، این خیمه می‌خوابد و این را دشمن تشخیص داده.»

علم الهدی سپس به درستی بر بن‌بست خامنه ای اشاره می‌کند که هیچ امکان عقب نشینی برایش باقی نمانده است:

«مسئله روشن است، این را بدانید در هر کجای دین هرچقدر عقب بنشینیم، به همان مقدار دشمن پیروز شده و بر ما مسلط شده است؛ آنچه ما الان وحشت داریم در عقب نشینی از دین، مسئله عفاف و حجاب است.»

در همین زمینه

خشم مردم مشهد بسیجی‌های علم الهدی را مات کرد!

علم الهدی؛ عقب نشینی ما دشمن را پیروز می کند!

او ادامه داد: «اگر بنا شد مسئله حجاب به همین شکل ادامه پیدا کند که عده ای مزدور اجاره ای دشمن که روسری از سر برداشتند، بخواهند کارشان را پیش ببرند و دیگر حجاب در کشور ما از آن هیبت خود بیفتد، پیشرفت دشمن است و عقب نشینی از دین است که عقب نشینی از دین دشمن را پیروز می‌کند.»

به این ترتیب علم الهدی به خوبی آدرس می‌دهد که زن ستیزی حاکمیت ولایت فقیه از چه روست و چرا مجبور است حجاب اجباری را بر جامعه تحمیل کند. چون به قول او اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند ابهتی برای ولی فقیه باقی نمی‌ماند.

علم الهدی در مقابل شعار نه به حجاب اجباری و دین اجباری که شعار روز مقاومت و جنبش مردم ایران  است گفت:

«دشمن دو شگرد دارد، یکی جداسازی مردم از دین و انقلاب است و یک شگردش این است که به مردم بگوید حجاب یک جریان حکومتی و اجباری است، مردم و زن ها حجاب نمی‌خواهند».

علم الهدی حتی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و حرف خامنه ای در مورد اینکه به ضعیف حجاب ضد انقلاب نگویید را با تردید مواجه می‌سازد و می‌گوید:

رهبری فرمودند این کار را انجام ندهید اما نگفتند نهی از منکر نکنید، نهی از منکر که واجب است و دستور خداست.

وی در بخش‌های دیگر همین خطبه به رهنمودهایی برای دیگر بخش‌های دولتی برای سخت‌گیری در تحمیل حجاب و پوشش زنان پرداخت.

به این ترتیب قیام و خروش مردم بعد از چهارماه از علم‌الهدای مهاجم و هتاک یک علم الهدای وحشتزده و لرزان ساخت که باید مراقب اظهاراتش باشد و هر لحظه باید متوجه باشد که ممکن است خشم جوانان مشهدی شامل حالش شود.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل