برای یک ایران آزاد

عملیات کبیر فروغ جاویدان

0

عملیات کبیر فروغ جاویدان -این روزها به مناسبت عملیات کبیر فروغ جاویدان و قتل‌عام سال ۶۷، سریالی از سرکردگان سابق جنگ ضدمیهنی و عاملین قتل‌عام۶۷ که الان هم در بالاترین پست‌های نظامی و به اصطلاح قضایی کشور قرار دارند؛ به فرموده به صحنه آمدند و از طریق مصاحبه‌ با رسانه‌های رژیم تلاش کردند با وارونه‌گویی نیروهای وارفته و بریده خود را کمی امیدواری بدهند!
اما از آنجاییکه وضعیت محتضر رژیم خرابتر از این حرفاست؛ بلافاصله بعد از خالی‌بند‌های معمول ناخواسته وحشت خود را از تنها نیروی جنگندة ضدرژیم یعنی مجاهدین بروز دادند. مخرج مشترک همه حرف‌های مصاحبه کنندگان را میتوان در دو جمله خلاصه کرد:
اول اینکه «هر بلایی در این ۴۰ سال به سر نظام آمده کار مجاهدین بوده»!! که البته این حرف ِکاملا درستی است! و دوم اینکه «جنگ ما مجاهدین تمام نشده»! که این هم کاملا درست است.
واقعیت این است که از نخستین روزی که خمینی قدرت سیاسی را در ایران غصب نمود؛ بخصوص از سی خرداد ۱۳۶۰ تا به امروز این جنگ به رغم فرازونشیب‌هایش حتی یک روز هم تعطیل نشده و از قضا همة جنگ‌های دیگری که خمینی براه انداخت، از جمله جنگ ضدمیهنی با عراق، برای تحت‌الشعاع قرار دادن همین «جنگ‌اصلی» یعنی جنگ مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم ولایت‌فقیه و حامیان بین‌المللیش از طرف دیگر بوده است.
خامنه‌ای بارها و بارها گفته است که اگر در سوریه نجنگیم باید در همدان و تهران بجنگنیم. این بوضوح اعتراف به این حقیقت است که دشمن اصلی نظام ولایت فقیه نه در خارج کشور که در داخل ایران، مردم و مقاومت ایران است و بس. کمااینکه خمینی هم در ۴ تیرماه ۱۳۵۹ گفت دشمن نه آمریکا، نه شوروی و نه در کردستان بلکه در همین تهران است، که اشاره‌اش به مجاهدین بود.
البته برکسی پوشیده نیست که این حرف‌ها نه جدیده و نه سردمداران سپاه و نظام یکشبه به این نتیجه رسیدند که جنگ با «مجاهدین تمام نشده» و یا اینکه تازه یادشان افتاده باشد که «همه این بلاها را مجاهدین به سرشان آورده‌اند»! خیر…! آنها کاملا به این حقیقت اشراف داشتند، زیرا خود از دست‌اندرکاران سرکوب مجاهدین بودند.
بنابراین سئوالی که پیش میاد اینه که چرا رژیم این روزها پس‌از ۳۱ سال بقول رسانه‌هایش دست به افشای «ناگفته‌های» آن دوران می‌زند؟ واقعیت چیست؟ واقعیت در حرف‌های سردمداران رژیم بسیار گویا و هویداست…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.