برای یک ایران آزاد

عکسی دیدم خیلی عجیب

0

عکسی دیدم خیلی عجیب.
امروز عکسی دیدم خیلی عجیب .
جوانی رفته روی پل ، به قصد خودکشی طنابی به گردنش آویخته و آماده‌ٔ پریدن است. او پارچه‌ای هم از پل آویزان کرده و نوشته: «می خواهم رهبر را ببینم.
با دیدن او بسیار ناراحت شدم. و مدتی به زمین و زمان بدوبیراه گفتم که چرا جوانان ما از شدت فقر و مشکلات زندگی ناچار از خودکشی میشن.
بعد به جمله‌ای که روی پارچه نوشته بود فکر کردم. «می خواهم رهبر را ببینم».
در نهان خود شروع به صحبت با آن جوان کردم.
چرا می‌خواهی رهبر را ببینی؟ چه می‌خواهی بهش بگی ؟
نمی‌دانم چه پاسخم می‌داد اما من حرفهای خودم را به او می‌گفتم:
ببین عزیزم! این رهبر می‌دونی چکاره است؟
البته می‌دونم تو هم انو رهبر نمی‌دونی. من هم از به کار بردن کلمهٔ رهبر برای این آخوند بسیار پرهیز دارم.
اما از الان به تو بگم که نه تنها اون با تو صحبتی نخواهد کرد حتی به عکسی که از تو به او نشان بدهند پوزخند خواهد زد. آخه اون کسیه که خودش مسئول همهٔ مشکلات جونونا و پیرای کشوره.
اون هر روز فریاد ،غارت‌شدگان رو می‌شنوه ولی گوش نمی‌کنه. اون هر روز عکسهای کودکان خیابانی را می‌بینه اما نگاه نمی‌کنه. هر روز خبر رفتگران شهرداریها را که شش ماه یا هشت ماه بدون حقوق به خونه بر می‌گردند و با کودکان گرسنهٔ خود روبه‌رو می‌شن می‌شنوه اما باز هم به خرج کردن سرمایه‌ها و مالیاتهای همین مردم برای مزدوران سوری و لبنانی وووو مشغول می‌شود تا قدرتش را حفظ کنه.
جوان در همان بالای پل گوش می‌کرد و من از پایین پل به او می‌گفتم:
می دونی! این طناب که دستت گرفتی منو به یاد چی انداخت؟ همین رهبر بسیاری چیزها رو رهبری کرده: طناب انداختن به گردن سی هزار نفر را در زندانها؛ طراحی کشتن نویسندگان و روشنفکران رو در قتلهای زنجیره‌ای و……
تو شاید دانش‌آموز بودی یا کارگر بیکاری بودی. می‌دونی همین آخوند چه تعداد جوان را گول زده است تا به جنگ هشت ساله بفرسته و از روی مین بگُذراند تا خمینی در قدرت بمونه؟
می دونی که اون خودش یک امپراطوری غارت و جنایت داره؟ می‌دونی که سازمان اطلاعات خاص خودشو داره؟ می‌دونی که سازمان اطلاعاتی که او رهبری می‌کنه چند نفر از مردم بیگناه رو در حرم امام رضا با بمب تکه پاره کرد تا یکساعت بعد بیاید و به دروغ بگه منافقین از خدا بی‌خبر این کار رو کردند؟
اگر بخواهم از این پایین رهبریهای این آخوند رو برایت شرح بدم بسیار زمان لازمه. حالا تو می‌خواهی خودت با اون صحبت کنی؟ می‌خواهی خودت را زمین بیندازی؟ به جای این کار به این فکر کن که چه کار بکنیم که این آخوند را از کرسی رهبری این قافلهٔ خون‌ریز و غارتگر پایین بندازیم.
نمی‌دانم آن جوان چه کرد… اما من هنوز با آن جوان در عکسی که دیدم مشغول حرف زدن هستم….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.