برای یک ایران آزاد

غارت‌شدگان موسسه ثامن در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

غارت‌شدگان موسسه ثامن در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند
غارت‌شدگان موسسه ثامن در تهران در روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۹۸ در پاسخ به فراخوان قبلی  در مقابل دادسرای عمومی رژیم در نزدیکی بازار بزرگ تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان شعار می دادند:
«یه اختلاس کم بشه    مشکل ما حل میشه»

همچنین معترضین بنرهای در طلب خواسته هایشان در دست داشتند.

یادآوری اینکه: تجمع اعتراضی غارت شدگان سکه ثامن مقابل دادستانی در تهران در روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ غارت شدگان موسسه سکه ثامن در مقابل دادستانی حکومت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان  شعار می‌دادند: رسیدگی به ثامن تسریع باید گردد

این تجمع در حالی صورت گرفت که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می گوید که این اتحادیه هیچگونه مجوزی را در زمینه معاملات سکه ثامن ارائه نداده است.

قبلا آیت محمدولی روز شنبه ششم بهمن ماه ۹۷ درخصوص ادعای وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن که اعلام کرده بود «اتحادیه طلا و جواهر مهمترین مُبلغ سکه ثامن بود» گفت: وظیفه وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن دفاع از حقوق موکلان خود است و اینکه اعلام کرده اتحادیه طلا و جواهر تهران برای گریز از مسئولیت قانونی برخی از صحبت ها را به مالباختگان سکه ثامن ارائه کرده است صحت ندارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.