برای یک ایران آزاد

غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه میدان «بسیج» دست به تجمع اعتراضی زدند

0

غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه میدان «بسیج» دست به تجمع اعتراضی زدند
غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷ در مقابل شعبه میدان «بسیج» در اعتراض به غارت اموالشان  دست به اعتصاب زدند.

غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان اقدام به پرتاب گوجه به این موسسه غارتگر وابسته به حکومت کردند.

غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان  در این تجمع شعار می دادند:

«بگو مرگ بر سیف»

 شایان ذکر است وزارت دارایی آمریکا ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی حکومت ولایت فقیه  را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده علی طرزعلی، معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران را به همراه سیف در لیست تحریم‌های جدید قرار داده است.

این تحریم‌های در قالب برنامه‌ای بوده که «حامیان تروریسم بین‌المللی» را هدف قرار می‌دهد.

در میان غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان مادر بی سر پرستی وجود داشت که سرپرست خانوار بوده و موسسه کاسپین متعلق به حکومت، ۱۳ میلیون تومان از سرمایه زندگی او را که با زحمت به دست آورده بود غارت کرده است.

این مادر دچار تشنج  اعضاء بدن می‌باشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.