برای یک ایران آزاد

فاسد ترین سیستم اقتصادی ایران در تیول خامنه‌ای و سپاه

0

فاسد ترین سیستم اقتصادی ایران در تیول خامنه‌ای و سپاه
رسانه‌های« فارا نیوز» استرالیا و خبرگزاری « سولا پرس » مصر در مورد شرایط بعد سیل- فساد خامنه ای-کانون های شورشی ، گزارشاتی را تحت عنوان خامنه ای، ولی فقیه ایران، فاسد ترین سیستم اقتصادی را کنترل می کند منتشرکردند.

رسانه « فارا نیوز» استرالیا در این زمینه نوشت: همزمان با اتمام ۶ هفته از وقوع سیل ویرانگر در بیش از ۲٫۳ مساحت ایران، شهرها و روستاهایش، دولت ایران هنوز در این زمینه غیرفعال است. تاکنون سه دور وقوع سیل شهرهای ایران را ویران ساخته است. هنوز هیچ حرکت موثری توسط ولی فقیه، آیت الله علی خامنه ای بجز چند سخنرانی در مورد این تراژدی، بمنظور کاستن از درد و رنج مردمی که در شرایط طاقت فرسايی بسر می برند، صورت نگرفته است. ولی فقیه پس از روزها سکوت در حالیکه نسبت به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر لغو معافیت از تحریم برخی از کشورها، واکنش نشان می داد، این سخنان را ایراد می کرد…

خبرگزاری «سولا پرس» مصر در گزارشی نوشت: … آخرین اخبار حاکی از آن است که گسترش وضعیت ناهنجار در مناطق سیلزده است. تعداد کارخانه ها و کمپانیهای بیشتری به ورشکستگی کشیده شده و یا تولید خود را در نتیجه فساد و تورم به حداقل رسانده و تعداد بیشتری از کارگران بدلیل عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان، نادیده گرفته شده اند…

همچنین در ادامه آورده:… در حالی که کل دستگاه تحت فرمان خامنه ای، از جمله سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) به دلیل بی عدالتی آنها و خشم مردم به دلیل ناتوان کردن مردم در برابر سیل، مورد تنفر مردم است، خامنه ای سعی داشت همه ی کمک های عمومی و امداد رسانی مردم را به نام رژیم خودش به ثبت برساند…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.