برای یک ایران آزاد

فاشیسم مذهبی چیست و چرا باید سر نظام را کوبید؟: گفتگو با محمد حیاتی

0

فاشیسم مذهبی مبانی قدرتش راازکجا می‌گیرد، چرا جنگ افروزی میکند ، با چه شاخص‌هایی گفته میشود حکومت آخوندی جنگ افروزهست؟.نقش مقاومت ایران دربرابرفاشیسم مذهبی چیست.

منافع ملی و تاریخی ایران دراین برهه از زمان چه عناصرهستند ؟وظیفه مبرم ملی و میهنی ما چیست؟.

چرا تحریمها به نفع مردم ایران است ؟ سیاست مماشات چه تأثیری در تثبیت فاشیسم مذهبی داشته است؟ و چه نتایجی در ایران و در سطح منطقه برجای گذاشته است ؟.تحریم ولی فقیه چه جایگاهی در مبارزه مردم ایران دارد و چرا باید سر نظام و سرمار را کوبید؟

محمد حیاتی همین چند روز پیش کهکشانی بود و شخصیتهای سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت داشتند و راجع به همین مسائل صحبت کردند، یک عنوان داشت رژیم آخوندی منبع جنگ و بی ثباتی در منطقه ، مقاومت ایران پیام‌آور صلح و آزادی و مستمرا در این تظاهراتی که گفتم همین جمله گفته میشد، یک طرف رژيم هست و یک طرف مقاومت هست. اگر اجازه بدهید این را باز بکنیم، این جمله‌ای بود که هم در کنفرانس و هم در تظاهراتها مردم آن را میگفتند.

اما در رابطه بارژیم ما امسال ۴۰ سال است این رژيم که چه ماهیتی دارد را خوب خوب میشناسیم. یک رژیم قرون وسطایی است یعنی مربوط به این زمان نیست.  بنابراین با مردمی که بعد از انقلاب ضد سلطنتی رها شدند  انرژی هایش آزاد شد پاسخگو نمیتواند باشد، بر عکس این رژيم مجبور است جلوی تقاضاهای آنان که تقاضاهای جدیدی است تقاضای آزادی را بگیرد، آنان را سرکوب بکند.  این رژیم مربوط به این مرحله نیست، هنوز یک سال از حکومتش نگذشته بود علیه زنان اطلاعیه داد و اولین اطلاعیه رژيم آخوندی علیه زنان بود، با شعار یا روسری یا توسری. از روز اول خودش نشان داد مربوط به این مرحله نیست، بعد زنان به خیابان آمدند واعتراض کردند، جوابشان چی بود؟ زنان به تظاهرات آمدند جوابشان چی شد؟ آخر این رژيم مربوط به این دوران نیست، با چماقداری به سراغشان آمدند،  یاروسری یا توسری شعار آنان بود.

پس ماهیت رژيم این است، فقط بقاء و دوامش با سرکوب و لاغیر، حالا میخواهد سرکوب بکند چه باید بکند؟ هر رژیمی اگر مردمی نباشد سرکوب میکند، حالا نیروهای مختلفی وجود دارد که پشتوانه‌شان چیست؟ شاه وابسته به امریکا بود، تکیه به امریکا میکرد و ساواکش دستگیر میکرد شکنجه میکرد میزد و میکشت و اعدام میکرد، با یک تکیه گاه و لنگری میتوانست خط سرکوبش را پیش ببرد.

این آخوندها و رژيم خمینی و خامنه‌ای بسیار پایین‌تر از سطحی هستند که بتوانند وابسته بشوند، در سطح وابستگی نیستند، بنابراین پشتوانه‌ش را صدور تروریسم، جنگ‌افروزی و با جنگ با خارج کشور که یک جنگ ۸ ساله با دومیلیون کشته و مجروح و مصدوم و معلول و بی خانمان، با بیش از ۵۰ شهر ویران شده، چرا اینکار را میکند؟ باید بتواند سرکوب داخلی را توجیه کند، بگوید من جنگ دارم چی از من میخواهید.

ملت آزادی و آزادی بیان میخواهند، بلحاظ اقتصادی توقعاتی دارند پاسخگونیست ،  پس با سرکوب و برای سرپوش بر این سرکوب جنگ خارجی انجام میدهد، رژيم کارش همین است، رژيم کاری کرد که تا الان و تا این تاریخ هیچ رژیمی نکرده بود.  بیش از ۳۰ هزار زندانی را قتل‌عام کرد، کی اینکار را کرده است؟ برای توجیه و سرپوش این چه باید بکند؟ جنگ در عراق تنها کافی نیست در سوریه و لبنان، یمن ، افغانستان، در تمام این جنگ‌افروزیها یک هدف دارد، بنابراین رژيم بر دو پایه حاکمیتش را تضمین کرده است، یک سرکوب داخلی ، به وحشیانه‌ترین وضع و شکل ، دوم صدور بحران، صدور ترویزم و صدور جنگ‌افروزی و این دو را سرپوش کارش میکند، اولی را با سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، دومی را با جنگ‌افروزی تکیه بر بمب اتمی. بیخودی نبودکه  بدنبال موشکهای قاره پیما رفت، بیخودی نبود بدنبال سلاح اتمی رفت تا به سلاح اتمی دست پیدا بکند، تا بتواند این جنگ‌افروزی و صدور تروریزم را تضمین بکند، تا بتواند بقایش را دوام بدهد، و اتفاقا خامنه‌ای رسما گفت کسانی که داد میزنید و میگویید که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، کسانی که داد میزنید سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، اشتباه میکنید، اگر ما امروز در سوریه نجنگیم، اگر ما در آنجا سد نبندیم، بلافاصله در اینجا در ایران و کرمانشاه باید خط ببندیم، این را خوب میفهمد، بقایش در جنگ خارجی است، این واقعیتی از ماهیت رژيمی قرون وسطایی و ارتجاعی است.

محمد حیاتی با تشکر از دوست مان سوال خوبی کرده درست میگوید راجع به شاه هم همین را میگفتند، مثال قشنگی هم زده گفت یک هرم، اسمش را بگذاریم هرم شکنجه، هرم سرکوب ، هرم تجاوز، این هرم ستون اصلیش چیست که اگر بخوابد همه چیز میخوابد؟ راس هرم است.

شاه که رفت بلافاصله رژيمش ساقط شد، یعنی این ستون اصلی هرم است، خامنه‌ای هم بدتر از شاه، این هرم ، هرم دیگری است جنبه مذهبی هم دارد، ولی مقصر اصلی که مشخص است، بالاترین تقصیرها، بالاترین دزدیها، بالاترین غارتگریها، همه‌ش خامنه‌ای و خود خمینی هستند، اگر این هرم تصمیم‌گیری و جنایت و تمامش از زندانها، تا پاسدارانش، تا اقتصادش، تا دادگاه ها، مجلس‌ش، هر کس یک هرم است، راس هرم کیست که اگر برداریم دیگر کسی نیست، و تمام ظلم و جنایاتی که بر مردم میشود قبل از هر کس در هرم است، اگر راس هرم یعنی سر مار را بکوبید بقیه هم فرو میریزند، بله مقصر است .کسی که میگوید بالا تقصیر ندارد و بقیه مقصر هستند میخواهد چکار کند، میخواهد هرم را حفظ بکند، بدون اینکه خودش بفهمد یا قصد دارد یا نمیفهمد، میخواهد دستگاه را حفظ کند. خیر ما دستگاه را باید داغون کنیم، این دستگاه با بودن راس هرم نمیتواند داغون بشود، اما بقیه، پس بقیه بی تقصیر هستند؟ آیا بقیه پشه هستند؟ پشه یعنی بی تقصیر، با هربادی اینطرف و آنطرف میرود، دست خودش نیست، آیا اینها هیچ قدرت تصمیم ندارند، مسئولیت ندارند، ارداه ندارند، بی خاصیت هستند، آدم پوک هستند، ول هستند.

اگر قبول کنیم هرم به یک مشت آدم پوچ و ول و بی تاثیر که هرم نمیشود، پس اینها مسئول هستند، اختیار دارند و انتخاب کردند، همه‌شان مسئول هستند بدون استثناء، راجع به مردم، در بین مردم یک سری افراد آگاه هستند، میبینند و ظلم را میفهمند، شاهد جنایتهای رژیم هم هستند، مگر میتوانند ساکت باشند، در قرآن سوره نساء آیه ۷۵ با چه صراحتی، میگوید چه خبرتان است، چرا علیه ظلم نمیجنگید، مگر نمیبنید فریاد کودکان و زنان، گور خوابان، بلند شده میگویند خداوندا ما را از این ظلم نجات بده، له شدیم، کدام آدم آگاهی در ایران هست که ببیند این کودکان چگونه غذا میخورند، چگونه کلیه‌شان را میفروشند برای مادرشان، باید سکوت بکنند، کاملا مقصر هستند.

اینجا یاد مولا علی (ع) افتادم، وقتی میخواستند حکومت را به او بدهند، ریختند به خانه‌اش و گفتند بپذیر، گفت بروید بدنبال کس دیگری، گفتند نه…  تو ، میدانید چه گفت، گفت باور کنید اگر خداوند از دانشمندان و افراد آگاه تعهد نگرفته بود، که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم ساکت نباشد، هرگز خلافت را انتخاب نمیکردم، وقتیکه چنین ارزشها و چنین فرهنگهای داریم، پس اگر مردم آن دسته افرادی که آگاه هستند و کاملا مقصر هستند و شریک جرم هستند با همین رژيم در تمام جنایتهایش شرکت دارند ، رژيم بی تقصیر نیست، ولی اگر مردم عادی هستند، مظلومینی هستند که ما باید برای آنان قیمت بدهیم، و فدا کنیم تا رهایشان سازیم.

محمد حیاتی این موضوعی که شما مطرح کردید موقعیت کنونی و شرائط سیاسی – اجتماعی ایران، وضعیت ایران الان چیست؟.

ایران چه جایگاهی بلحاظ سیاسی، اجتماعی دارد؟ اولا یک رژيم دجال با تمام ویژگیهای رژيم دغلکار، فریبکار  بر سر کار است، از آنطرف متکی به سرکوب است،  از آنطرف هم باز با توطئه ها و ترفندها همه چیز را غلو میکند، تا بتواند خط خودش را پیش ببرد. اما ۴۰ سال گذشته، آیا امروز هم همان روزها است؟ روز اول است؟ روز اول ۶ میلیون مردم رفتند به بدرقه و به استقبال خمینی که از فرانسه آمد، این را در ماه نشان دادند و دجال یعنی همین، ولی باور کنید دو سال نگذشت و یکسال نگذشت که همین مردم به خیابانها ریختند، وقتی در سال ۵۸ آقای طالقانی فوت کردند دو میلیون از مردم به تشیع جنازه رفتند، شعار دادند« بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو کشتی»، مردم حکمشان را بعد از یکسال در ۵۸ صادر کردند آخر مردم در انقلاب ضدسلطنتی مبارزه کردند و به این نقطه آگاهی رسیدند ، آری روزهای اول اینطوری بود، ولی مردم بعدا هر چه سریعتر و سریعتر البته به شما بگویم مقاومت ایران بهاء را پرداخت، روز اول تنها مقاومت ایران بود که میگفت این رژیمی تغییر پذیر نیست، این رژیم دجال است، رژيمی است که میخواهد تا قیام و قیامت حاکمیت داشته باشد و با ترفند و جزء سرکوب و آن هم صدور بحران کار دیگری نمیتواند بکند.

جنگش با عراق اینطوری بود، سرکوبش اینطوری است، و این را افشاء کرد ، رژیم چکارش کرد؟ مردم در روزهای اول که نمیتوانستند بفهمند، خیلی از گروه ها و جریانات هم بودند ولی حمایت نکردند، این مقاومت تنها بر روی حرفش ۴۰ سال ایستاد، امسال بعد از ۴۰ سال، عجب همه فهمیدند  این رژيم بجزء سرکوب چیزی حالیش نیست. دیدند پشتوانه سرکوب صدور بحران است، امروز دنیا متوجه شده، امروز است که یقه‌ش را گرفتند و تروریزمش را در کشورهای اروپایی هم گرفتند، در فرانسه در هلند و ایتالیا گرفتند، و دستش را رو کردند، ولی آن موقع اینطور نبود، بله الان شرائط سیاسی ، اجتماعی جامعه ایران مردم خوب شناختند.

رژيم میگفت دشمن خارج از کشور است مردم فریاد میکردند خیر خیر «دشمن ما همینجاست»، مردم امروز بلحاظ سیاسی ، اجتماعی فهمیدند علت تمامی بدبختی های اجتماعی ، فقر،‌فلاکت ، گرانی زیر سایه ملا است. فهمیدند دروغ میگوید که دشمن ما خارجی است، نه همینجا است، از آنطرف هم مقاومت اگر آن روز تنها بود امروز تنها نیست، امروز توانسته تمام دنیا را توجه‌شان را به ماهیت آخوندها جلب بکند. الان بله باید به شما بگویم موقعیت امروز ایران یک موقعیت بسیار بسیار انفجاری است، این را ما نمیگوییم روحانی بارها گفت، سیاست خارجه ، سیاست امریکا، سیاست اروپا از کی تغییر کرد؟ از دی ۹۶ تغییر پیدا کرد، یعنی خودش اذعان کرد و گفت من دست مقاومت ایران را در این قیام میبینم، ولی به هر حال جامعه ما به نقطه‌ای رسید که گفتند رژیم را دیگر نمیخواهیم ما تغییر رژيم را میخواهیم، ما سرنگونی رژيم را میخواهیم، مرگ بر اصل ولایت فقیه شعارشان بود، این را موقعیت ملت ایران در شرائطی که دیدیم و امیدواریم که بتوانیم دنیا را هم که کم کم  به این سمت حرکت میکند دست آنها را باز کنیم و از دنیا یک چیز میخواهیم از رژيم حمایت نکند، بیش از این هم نمیخواهیم، مردم ایران خودشان قادر هستند که این رژیم را سرنگون کنند.

محمد حیاتی سوال کردید مبانی قدرت فاشیزم مذهبی چی هست، و از اینطرف سرمایه مقاومت چی هست، دو چیر رو در روی همدیگر، گفتیم رژيم سرمایه‌ش سرکوب داخلی و جزء صدور بحران و جنگ‌افروزی هست، رژيم جزء اینها سرمایه‌ای ندارد.

یک زلزله در کرمانشاه میآيد کی تا حالا است؟ چه مدتی است؟ هنوز که هنوز است به مردم بی پناه آنجا رسیدگی نمیکند، این سیل ویرانگری که امسال آمد چه بلایی بر سر ملت آورد؟ ملت فهمیدند ماهیت ضدملی و ضد خلقی و ضدبشری رژيم چی هست، سرمایه‌اش از همان سال اول که مقاومت ایران افشاء کرد ۱۲۹ میلیارد ریال را تصاحب و دزدی کردند.

خودشان به کلان دزدیها اشاره میکنند در مجلس رژيم، و بعد ظاهرا زندان میکنند در حالیکه بهترین امکانات را به آنان میدهند، سرمایه و مبانی رژيم دزدی، غارت، چپاول تا آخرش تا جایی که بخواهید.

از آن طرف هم کشتار، شکنجه، و اعدام، فرق هم نمیکند اصلاح‌طلب سر کار باشد یا اصولگرا، که مردم به این هم جواب دادند، هیچ فرقی نمیکند، در ماهیت ضدملی ماهیت هر دو یکی است، در دوران روحانی تعداد اعدامها خیلی خیلی بیشتر از زمان احمدی‌نژاد بود، با همه ادعاهای که میکند، بنابراین مبانی قدرت رژيم سرکوب، سرکوب، سرکوب است، دزدی، دزدی، دزدی است، چپاول ، چپاول و دزدیهای کلان است، از آن طرف هم سرمایه های ملی را برای مماشاتگران به تاراج میدهد ، که آنان را پشتوانه خودش بکند.

یکی دیگر از مبانی قدرت رژيم مماشاتگران هستند، از آنطرف سرمایه مقاومت ایران چیست؟ مقاومت ایران از روز اول در مقابل ظلم و ستم آخوندی ایستاد، ایستاد، ایستاد، و یک ذره هم کوتاه نیآمد، گفت این رژيم ضدملی است، ضد مردم ایران است، این رژيم قرون وسطایی است.  از روز اول هم میگفت ارتجاع و خمینی میگفت اینقدر ارتجاع، ارتجاع نکنید، بله مرتجع بودند، مقاومت ایران این را علنی میکرد و نشان داد به درد امروز نمیخورد، ماهیتش این است، و چکارها که نکرد، سرمایه مقاومت چیست؟ افشای ماهیت رژيم ، شما این مقاومت را بدارید، ببینید چه اتفاقی میافتد، برای مثال مقاومت ایران ۱۵ سال پیش اتمی رژيم را افشاء کرد، اگرنمیکرد چی میشد؟ و رژيم به کجا رسیده بود.دست رژيم را افشاء کرد و در سوریه در عراق و بقیه جاها تروریزم رژيم را افشاء کرد. پس سرمایه مقاومت ایران فداکاریهایش ،‌ایستادگیهایش، مقاومت هایش، شهادتها، ۱۲۰ هزار شهید، ۳۰ هزار زندانی قتل‌عام شده، اینها سرمایه های مقاومت ایران هستند، با افشاء گریهایش بدون ذره‌ای چپ و راست زدن، اینها رو در روی همدیگر قرار گرفتند.

محمد حیاتی قبل از ظریف وقتی خامنه‌ای را تحریم میکنند یعنی چی؟ تحریم خامنه‌ای یعنی کل نظام زیر علامت سوال است، مشروعیت ندارد و تروریست است، هر کس با او مراوده بکند تحریم میشود، در این وسط یک نفر هست سخنگوی آنها است و مماشاتگر است  با این حرف میزند و با آن حرف میزند میرود ژاپن و یکروز دیگر آلمان، برای اینکه یک کاری بکند، شاید راهی به مذاکره باز شود.

ترامپ میگوید بیایید مذاکره کنیم ولی گفت این رژیم اهل مذاکره نیست، ولی این رژيم بازی میکند، یکی از بازیهایش با اروپا است ،  چرا اروپا را این وسط نگه میدارد، یکی از وسائل و ابزار بازیهایش ظریف است، وزیرخارجه خودش است که با اروپایی ها میرود و با انگلیس و بقیه که کاری بکند و در مقابل ترامپ بایستند و زمان بخرد، که هر چه دیرتر تن به آن چیزی که باید بدهد. رژيم هم در بن‌بستی قرار دارد واقعا راه پس و پیش ندارد، و فقط یک راه دارد، راه عقب انداختن به تاخیر انداختن، دست و ابزارش ظریف است، وقتی ظریف را هم تحریم میکند این ابزار را از رژیم میگیرد

محمد حیاتی دقیقا همینطوری است که گفتید، این تحریمها بغایت علیه رژيم و بغایت به نفع ملت ایران است، آن موقع که تحریم نبود پول نفت و سرمایه های ملی صرف چی میشد؟ آیا به مردم میرسید؟ پس این مالباختگان اموالشان را که در تاریخ بینظیر است به کجا رفته است؟ این دزدی‌ها و ندادن‌ها چی شده؟ آیا آن موقع تحریم بود؟ هرگز ، آیا حقوق و پول کارگران سه ماه و شش ماه و سالانه داده نمیشود آیا پول نفت نبود؟ از آنطرف کلان دزدی‌ها از کجا بود؟ سپاه پاسداران که اموالش را، دلار را به نرخ رسمی ۴ هزارتا میداد و دلارش را میگرفت به نرخ بازار چندین برابر سوء استفاده میکرد، جنس میخریدند و به نرخ بازار میفروختند، کلان دزدی ها نتیجه چی بود؟.

پس این پولها صرف ملت نمیشد، صرف چی میشد؟ از ملت سوال میکنیم، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن چی میخواهد بگوید، ببین این میلیاردها دلاری که به سوریه برای جنگ‌افروزی میدهی ما داریم له و لورده میشویم، ما نان شب نداریم، او را ول کن، پس مردم خوب خوب فهمیدند، این میلیاردها دلار پول نفت کجاها صرف میشود، و من جواب شما را از فریادهای دلخراش و واقعا جانگداز ملت میدهم، که بخاطر گرسنگی آهی برایشان باقی نمانده است، سوریه را رهاکن به لبنان وغزه چکار داری؟ بنابراین این پول نفت که به مردم نمیرسد هیچ، به عکس این پولها صرف پاسداران برای سرکوب مردم میشود، خرج حزب‌آ‌للهی‌ها و چماقدارها میشود و اصلا این پولها صرف سرکوب ملت ایران است.

از آنطرف هم برای سرکوب در  داخل خرج بیرون میشود، برای جنگ‌افروزی، برای حفظ خودش، پس این تحریمها مانع به غارت رفتن سرمایه های ملی ایران است، دیگر به پاسدارها و چماقدارها و کمیته‌چی ها داده نمیشود، تا سرکوب بکنند، لبنانیها گفتند دیگر مثل قبل پول به آنجا نمیرسد، در نهایت این تحریمها بغایت به نفع مردم ایران به شدت علیه رژیم است.

محمد حیاتی ببینید ماهیت این رژيم دجالگرانه است، در مقابل رژیم کی ایستاده است؟ مماشاتگران که حمایت میکنند، سرمایه های ملی را به تاراج میدهند، برای اینکه به پشتیبانی از رژيم بیایند.

مردم هم که صدایشان به جایی نمیرسد، سرکوب، سرکوب، تظاهرات میکنند دستگیرشان میکنند، اعدام که به راه است، تنها یک مقاومت هست، که رودروی رژيم ایستاده است، دستش را رو میکند، اتمی‌ش را رو میکند، شما اگرنگاه بکنید از سخنگویان مجلس ، از آخوندها، همه یک حرف میزنند ما را مقاومت ایران با افشاء اتمی در تله اتمی انداخته است.

مقاومت ایران با افشاء اتمی  در حقیقت اتمی که میخواست کمکی رژیم باشد مثل آوار روی سر رژيم خراب کرد. هنوز که هنوز است در تله اتمی دست و پا میزند، نه راه پس دارد و نه راه پیش.

رژيم با این مقاومت چکار میکند، یک زمانی مقاومت در تیررس موشکهایش بود، بمبارانش میکرد، با موشک قتل‌عامش میکرد، ولی وقتی در تیررس‌ش نیستند، دیگرنمیتواند با موشک و بمباران کاری بکند، چه راهی برایش باقی مانده است؟ یک راه بیشتر برایش باقی نمانده است، آنهم لجن‌پراکنی و شیطان‌سازی علیه مقاومت است.

باور کنید آنچه بیشتر از خرج نظامی میکرد، الان خرج شیطان‌سازی میکند علیه مقاومت تا دلتان بخواهد کتاب چاپ کرده است،  تا دلتان بخواهد برنامه های تلویزیونی درست کرده است، برای اینکه به ملت بگوید اینها شیطان هستند و ضدملی هستند و این تنها راه باقی مانده برای او است،  اینکه برای بقاء خودش مجبور است با تمام قوا و با تمام قدرت هزینه کند و علیه مقاومت شیطان‌سازی و لجن‌پراکنی بکند.

محمد حیاتی متاسفانه مماشاتگران کشورهای اروپایی هستند که جز اقتصاد و منافع اقتصادی هیچی حالیشان نیست، و چه جالب، بحث‌شان این است میخواهیم جنگ نشود، به بهانه جنگ نشود مدافع رژیمی هستند که ۳۰ هزار زندانی را قتل‌عام کرده است، مدافع رژيمی هستند که زن‌ستیزی ویژگی‌ش است، آهای مماشاتگران، آهای شما که به ایران میآیید،  و مذاکره با مقامات میکنید، با شعار صلح میخواهیم، شما بدنبال صلح هستید. یکبار از رژیم نخواستید یک هیئت بفرستید در زندانها که چه بر سر زندانیان میآيد، چه بر سر زندانیان زن در زندانهای آخوندها میآید، چه بلایی سر زندانیان میآورند، چه اعدامها و چه قتل‌عامهای میکنند، متاسفانه رنگ و بوی همان رژيم ارتجاعی را دارند، چون جز استثمار، جز منفت‌طلبی هیچی نمیدانند، قبول ندارند چشمشان را به تمام جنایتهای رژيم بستند و فقط با یک شعار توخالی که ما جنگ نمیخواهیم نباید جنگ بشود میخواهند جلوی آنچه که امریکا در حال بستن دست رژيم هست، دستهایش را برای سرکوب و صدور بحران  برای جنگ بیرونی میبندد، بگیرند.

حالا سوال شما ضد جنگ هستید؟ شما دنبال صلح هستید؟ چرا علیه رژيم و جنگ‌طلبی‌ش در سوریه حرفی نمیزنید؟ چرا در باره دخالت در عراق حرفی نمیزنید، در لبنان و یمن حرفی نمیزنید، چرا پهباد را سرنگون کرد، محکوم نمیکنید ؟ چرا کاری نکردید؟ مگر کشتی ها را نزد؟ چرا کاری نکردید؟ پس هدف‌تان چیست؟ جز دروغ و دغل و دجالیت شما هم چیزی ندارید، شما اینکارها را میکنید تا رژيم بماند و مناسبات  اقتصادی بماند چون رژيم سرمایه های ملی را بر روی خون و رنج ما تاراج و به شماها میدهد و شما از خدا میخواهید که چشمتان را ببندید، از این رژيم، تحت عنوان صلح و نجنگ دفاع کنید.

محمد حیاتی ببینید مماشات به رژیم خدمت کرد و گفتم، دادگاه های بین‌المللی میخواهند او را محکوم کند جلویش را میگیرند، میخواهند تحریمش کنند تا پولها را خرج سرکوب نکند جلویش را میگیرند، شما تصور بکنید اگر این حمایتها نبود آیا نیم میلیون کشته در سوریه وجود میداشت، مماشات نمیگذارد ۳۰ هزار تن در زندانها قتل‌عام میشوند آن را محکو بکند، دادگاه های بین‌المللی، دادگاه لاهه رژيم را به محاکمه بکشد نمیگذارند، اگر میشد و اگر مماشاتگران نبودند و رژيم محکوم میشد، آیا میتوانست در سوریه و عراق و یمن این جنایتها را بکند. مماشات در حمایت از آخوندها یعنی این، از آن طرف مقاومت کارش چیست؟ درست ضد مماشات دست رژيم در جنایتهایش در داخل وخارج کشور را رو میکند، در دادگاه ها رژيم، مقاومت را در لیست ترویستی میبرد، مماشات از رژيم حمایت میکند، تا دست مقاومت را ببندد چون مقاومت افشاء کننده دست رژيم هست، مماشات دست مقاومت را میبندد، و دست رژيم را باز میگذارد، به نظر من مماشاتگران علیه ملت ایران به نفع رژیم علیه مقاومت ایران تمام کارنامه سیاه این چند ساله‌شان است.

همینطورکه مثال زدم وقتی بخواهند ملت ایران را بترسانند از چی میترسانند؟ از یک لولوء ، عمار اوزگان میگوید افعی آنچنان به گنجشک و کبوتر زل میزند که پرواز یادش میرود، یکی از کارهای رژيم چیست؟ سرستونش را نشان میدهد، تبلیغ میکند و قدرتش را نشان میدهد، خنده دارترین حرف، حرفهای روحانی است، مثل این میماند پشه بگوید من چاقو را علیه فیل تیز میکنم، همه از این حرف خنده‌شان میگیرد، ولی مجبور است اینکار را بکند، برای اینکه میخواهد با این کار مردم عادی را بترساند، بگوید ما هستیم، وقتی خامنه‌ای باشد و همه هم تحریم بشوند، ولی آن سر مار هنوز هست، آن مار زل میزند تا سحر کند، تا بگوید من هستم.

حالا شما نگاه کنید، این سر مار هم با تحریم زده میشود، در روحیه مردم چه تاثیری دارد؟ رشد میکنند، تظاهرات به اوج میرسد، مردم مطمئن میشوند، امیدوار میشوند بله بله میشود، ولی یک چیز را میخواهم بگویم این مردم ایران و این مقاومت ایران هستند و لاغیر که باید سرنوشت خودشان را بدست خودشان تغییر بدهند و نه دیگران و کسان دیگر، این تجربه سال ۵۷ در سرنگونی رژيم شاه بود و امروز ملت ایران هستند و مقاومت ایران هست والا ۵۴ سال خون نمیداد، شهید نمیداد، ایستادگی نمیکرد، چرا ایستادگی کرد؟ برای اینکه اگر روز اول حرفش را گوش نمیکردند ولی ایستاد و امروز نظر ملت ایران را به دنیا تحمیل کرد ، بله امروز که خامنه‌ای در لیست تحریم میرود قدرت ملت و حقانیت مقاومت ایران بر همه ثابت میشود که ملت ایران و مقاومت ایران میتوانند خودشان به دست خودشان آزادی را بدست بیاورند.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.