برای یک ایران آزاد

فراخوان اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده‌ای متحد انگلستان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

0

فراخوان اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده‌ای متحد انگلستان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد
اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده ای  متحد  انگلستان (یو آر تی یو) طی نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار اقدام فوری جهت آزادی کارگران زندانی هفت‌تپه  و حمایت از تظاهرات کارگران شد.
متن این فراخوان در پی می‌آید:
«فراخوان  اتحادیه  سراسری حمل و نقل جاده ای  متحد  انگلستان (یو آر تی یو) به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای اقدام فوری جهت آزادی کارگران زندانی هفت تپه  و حمایت از تظاهرات کارگران
تاریخ ۳  دسامبر  ۲۱۰۸
دستگیری فعالان کارگری در ایران
رژیم ایران که از اعتصاب و تظاهرات کارگران شجاع کارخانه نیشکر هفت تپه، به هراس افتاده، علی نجاتی، رئيس سابق اتحادیة کارگران نیشکر هفت تپه را همراه با فرزندش دستگیر و آنها را به یک محل ناشناخته منتقل نموده است. نیروهای سرکوبگر او را در حالی که از بیماری قلبی رنج برده و به شدت بیمار بود، دستگیر و زیر ضرب و شتم قرار دادند.

پیش از آن در هفته گذشته، اسماعیل بخشی، نمایندة اتحادیة کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، دستگیر و بشدت مضروب شد.

علیرغم این دستگیریها و حضور نیروهای سرکوبگر در شهر شوش، کارگران شجاع کارخانة نیشکر هفت تپه اعتراض خود را ادامه داده‌اند. آنها در تجمعی که در مقابل استانداری رژیم داشتند، شعار دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد.

فرماندار، نمایندة مجلس رژیم ایران و فرمانده سپاه پاسداران منطقه به این محل رفتند تا با دادن وعده های دروغین به کارگران، آنان را مجبور به پایان دادن به اعتصاب خودکنند، اما با واکنش منفی کارگران مواجه شدند. کارگران سخنرانی عضو مجلس رژیم را با سردادن شعار قطع کردند.

اتحادیه  سراسری حمل و نقل جاده ای  متحد  انگلستان (یو آر تی یو) URTU به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای اقدام فوری جهت آزادی کارگران زندانی و حمایت از تظاهرات کارگران فراخوان می دهد.»

شایان ذکر است اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده ای متحده انگلستان ( یو آر تی یو ) در سایت این اتحادیه در معرفی خودش نوشته است تنها اتحادیه انگلستان است که برای خدمت به منافع کارگران در زمینه حمل و نقل جاده ای، و توزیع و تدارکات اختصاص یافته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.