برای یک ایران آزاد

فروشندگان شیر خسروشهر در آذربایجان شرقی دست به یک حرکت اعتراضی زدند

0 120

فروشندگان شیر خسروشهر در آذربایجان شرقی دست به یک حرکت اعتراضی زدند
فروشندگان شیر خسروشهر در استان آذربایجان شرقی که  بخاطر قطع مکرر برق همه شیرهایش فاسد شده بوده، در اعتراض به قطع برق، شیرهای فاسد شده را در برابر اداره برق خالی کرد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۷  فروشندگان شیر خسروشهر در استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به قطع برق، شیرهای فاسد شده را در برابر اداره برق خالی کرد.

فروشندگان شیر در آذربایجان شرقی این عمل را در پی قطع مکرر برق طی روزهای اخیر انجا داد.

شایان ذکر ایت خسروشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش خسروشهر شهرستان تبریز واقع شده‌است

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.