برای یک ایران آزاد

فروشندگان شیر خسروشهر در آذربایجان شرقی دست به یک حرکت اعتراضی زدند

0

فروشندگان شیر خسروشهر در آذربایجان شرقی دست به یک حرکت اعتراضی زدند
فروشندگان شیر خسروشهر در استان آذربایجان شرقی که  بخاطر قطع مکرر برق همه شیرهایش فاسد شده بوده، در اعتراض به قطع برق، شیرهای فاسد شده را در برابر اداره برق خالی کرد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۷  فروشندگان شیر خسروشهر در استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به قطع برق، شیرهای فاسد شده را در برابر اداره برق خالی کرد.

فروشندگان شیر در آذربایجان شرقی این عمل را در پی قطع مکرر برق طی روزهای اخیر انجا داد.

شایان ذکر ایت خسروشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش خسروشهر شهرستان تبریز واقع شده‌است

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.