برای یک ایران آزاد

«فساد سازماندهی شده و شبکه‌ای» در خلافت اسلامی!

0

«فساد سازماندهی شده و شبکه‌ای» در خلافت اسلامی! موضوعی‌ست که طی یک سخنرانی، توسط احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار می‌گیرد.

 فریبرز شادان

فاشیسم دینی حاکم بر ایران با چهار دهه ظلم و ستم، به فاز نهایی خود رسیده و در جدی ترین بحران بقاء بسر می‌برد؛ بحرانی که سردمداران حکومت ناگزیر به بیان آن هستند. در این رابطه یکی از مهره های بدنام خلیفه به صحنه آمد شاید با بلغور کردن کلمات نَفَسی به جسد نیمه جان حکومت درمانده  برساند.

احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جمع حامیان ولایت در شاهرود حضور یافت تا با خواندن روضه ای بر سر نعش نظام، حرف های خلیفه زورگو و ستمکار را نشخوار کند، شاید در این رهگذر، از گرد و غبار ایجاد شده، خیری نصیب واماندگان نظام شود. وی در یک تناقض بلاهت بار مدعی شد که نظام خلیفه، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ و آنرا نماد یک حکومت اسلامی! توصیف کرد.

احمد توکلی که به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت افاضه می‌نمود درباره این نظام مقدس! گفت:

«فساد، نابرابری را زیاد کرده و به تولید ملی هم ضربه وارد می کند.» «فساد سازماندهی شده و شبکه ای در بخشی از جامعه وجود دارد.»

این عضو سابق مجلس در ادامه افزود: «فساد پایه حکومت را سست کرده و ناکارآمد می‌کند.»

احمد توکلی در ادامه با اشاره به دزدی های میلیاردی؛ اینگونه مفاسد اقتصادی نظام را برملا می‌کند: «با استمهال وام های میلیاردی برخی افراد که بسادگی انجام می شود هزاران جوان از گرفتن وام ازدواج محروم می شوند.»

در همین جلسه که احمد توکلی «فساد سازماندهی شده و شبکه‌ای» در خلافت اسلامی! را مورد تایید قرار داد، امام جمعه شاهرود نیز به صحنه آمد. او گفت: «عدالت» «یکی از اهداف نظام اسلامی» است و افزود:«اینکه چه میزان موفقیت یا ناکامی در این راه بوده باید بررسی شود.» [ایرنا ۱۸دی ۹۷] این در حالی‌ست که مردم ایران از خیلی قبل بررسی را انجام داده، و عامل و بانی تمام مفاسد را، در راس نظام یافته‌اند. حضور مردم در خیزش ها و قیام ها درشهرهای ایران علیه دزدی و فساد نظام، حاکی از این واقعیت است.

از همین نویسنده:

تناقض گویی های خلیفه ارتجاع؛ آنچه خامنه‌ای در ۱۹ دی گفت

سرکوب مدافعان حقوق بشر؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد

کشتار مردم در جاده‌های حکومت خلیفه

نظرسنجی موسسه گالوپ؛ خامنه‌ای «رهبری»ست علیه مردم 

نردبان دشمن یا صعود برای سرنگونی 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.