برای یک ایران آزاد

فضای مجازی جهنمی برای رژیم آخوندی ؛ چرا ؟: گفتگو با حمید عظیمی

0

فضای مجازی جهنمی به روایت جمعه بازارهای نظام ولایت فقیه ؛ آه فغان آخوندهارا درآورده است . بخصوص دیگر مانند گذشته نمیتوانند جنایاتشان را مخفی نگهدارند. بویژه بعد از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط وزارت خارجه امریکا، شاهد اعمال فشار حداکثری از طرف جامعه بین المللی هستیم. و ریزش نیروها یش را از فرمانده کل سپاه پاسداران تا پاسدار بسیجی ها را شاهد هستیم که در  فضای مجازی افشا و همگانی میشود. درهمین رابطه

آقای حمید عظیمی، کارشناس ارشد سیستم‌های کامپیوتری و انفرماتیک درگفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به این موضوعات پرداخته و به سئوالات پاسخ میدهد

حمید عظیمی: واقعیت این است که در چندین و چند سال گذشته به واقع یک جنگ سایبری رژیم با مقاومت در جریان بوده است، که وجه داخلی این جنگ را که سانسور باشد،  مردم ایران با پوست و استخوان خودشان حس می‌کنند و وجه خارجی این قضیه هم همانطور که در برنامه‌های مختلف به آن اشاره شده است پروژه شیطان‌سازی رژیم در خارج کشور زمینه سازی برای کارهای تروریستی‌ش بوده و همینطور آلترناتیوسازیهایی که انجام می‌دهد، و تخطه آلترناتیو اصلی شورای ملی مقاومت و مجاهدین وخلاصه این جنگ مدتها در جریان بوده است . در این جنگ طبعاً مقاومت هم در این سالیان در مورد این شبکه و شیطان‌سازی و دروغ پراکنی برای زمیه سازی کارهای تروریستی افشاگری کرده است.  مقاومت ایران در این سالیان به طرف حسابهای بین‌المللی گوشزد کرده و مدرک نشان داده که باید جلوی هک کردن و کارهایی که رژیم ایران در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهد ، قاطعانه گرفته بشود. همانطور که شما در صحبتهایتان گفتید الان اتفاق کیفی که افتاده ، و باعث شده کمپانیهای مختلف کار خودشان را شروع کنند، همان مسئله لیست‌گذاری سپاه پاسداران است که نیروی اصلی حفظ این نظام، نیرو و عنصر اصلی تمام این خرابکاریهای سایبری رژیم است. الان با لیست‌گذاری سپاه پاسداران ، خواسته به حق سیاسی مردم ومقاومت ایران از این شرکتها که جلوی رژیم را بگیرید و حسابهای فیک و غیر واقعی رژیم را ببندید ونگذارید این بدافزارهایی که برای جاسوسی می‌سازد را از طریق شرکتهای شما پخش کند، این خواسته‌های بحق ما الان با لیست‌گذاری سپاه پاسداران وارد مرحله قانونی شده است، یعنی این شرکتها به لحاظ قانونی اگر اجازه بدهند سازمان و گروهی که در لیست سازمانهای تروریستی است بتواند فعالیت خودش را انجام بدهد این برای خود شرکتها مسئله قانونی دارد، و طبعاً یاران مقاومت، اشرف‌نشانها و مقاومت ایران بطور کلی در خارج کشور حی و حاضر هست که هر جا لازم باشد این مراحل و مراتب حقوقی و قانونی را به این کمپانیها گوشزد بکند و آنها را مجبور بکند کارهایی را که قبلاً انجام نمی‌دادند الان انجام بدهند، الان واقعاً رژیم و سپاه پاسداران در یک مخمصه غریبی گیر افتادند و اگر بخواهم خودمانی بگویم چماقی که بر سرش زده شده باید هر چه بیشتر بر فرق سرش فرود آورد.

حمید عظیمی: اجازه بدهید از اینجا شروع کنم که رژیم‌های دیکتاتوری برای اینکه بتونند کنترل بر اوضاع داشته باشند یکی از حربه‌های اساسی که استفاده می‌کنند سانسور هست به این مفهوم که اولاً آن ندانم کاریها و خرابکاریهای دیکتاتور که در داخل کشور انجام می‌دهد اخبارش بطور تمام و کمال به مردم نرسد و از آن طرف برکارهای نیروهای پیشتاز، نیروهای آزادیخواه هم سر پوش گذاشته بشود، در دوران قدیم قبل از اینکه ما وارد این عصر ارتباطات بشویم طبعاً دیکتاتورها خیلی راحت می‌توانستند این کارها را انجام بدهند، من یاد یک خاطره افتادم زمانی که من خودم به عنوان دانشجو به خارج از کشور آمده بودم و از تمام حرفهایی که از خانواده و از بزرگترها در مورد کودتای ۲۸ مرداد بر علیه مصدق کبیر شنیده بودم، طبعاً در دروان دیکتاتوری شاهنشاهی منبعی برای من جوان آن موقع نبود که بتوانم بروم ببینیم که چه اتفاقی افتاده وقتی که به خارج از کشور آمدم در اولین دانشگاهی که به کتابخانه بزرگ آن دانشگاه دسترسی داشتم، طبعاً آن کتابخانه‌ها تنها منبع اطلاعاتی بود که می‌شد رفت و در مورد چیزی که می‌خواهیم تحقیق کنیم اطلاعات بگیریم . آن موقع اینترنت و این چیزها نبود، به هر حال من وقتی مراجعه کردم کتابخانه می‌خواستم ببینیم مطبوعات خارج از کشور در مورد آن کودتا به اصطلاح چه طور پوشش داده‌اند و این تغییر سرنوشت ملت شریف ایران در آن سال در مطبوعات خارج به چه شکلی بوده تنها چیزی که در آن دانشگاه وکتابخانه توانستم پیدا کنم گوشه یکی از روزنامه‌های نیوریوک تایم آن موقع یک ستون سه سانت در پنج سانت تصویر شاه خائن روی کالسکه انداخته بود و چیزی هم که زیرش نوشته بود این بود که مردم ایران شاه را به قدرت برگرداندند، کل مطلب همین بود یعنی تمام دستگاه سانسوری که در دست حاکمیت در دست به اصطلاح حامیان خارجیش بود تمام خبر را به آن صورت پخش کرده بود، در حالیکه واقعیت قضیه سر تا پا فرق می‌کرد، نکته این است که تا قبل از اینکه وارد این دوران اینترنت و انقلاب انفورماتیک بشویم و تا وقتی که دیگر پدیده اینترنت و پدیده ارتباطات بتواند به مردم به نیروهای مردمی اجازه بدهد که ارتباطات خودشان را داشته باشند، طبعاً ارتباطات زیر سلطه حکومتها و در مورد کشور ما تحت سلطه دیکتاتوریهای شاه وشیخ بوده و اینها توانسته بودند از این حربه‌ها از هر حربه‌ای که می‌توانند استفاده بکنند برای اینکه بتوانند به آن سانسور ادامه بدند، حتی در این چهل سال دوران مقاومت بر علیه آخوندها هم حتماً همه می‌دانند که حتی در دهه شصت خانم اشرف ربیعی که به درستی اشرف شهدای مجاهد لقب گرفته ، در نامه که به آقای رجوی نوشته بودند و گفته بودند که جهان خبر دار نشد که بر مردم ما در این زمان چه گذشت و همه می‌دانند که در سال شصت و هفت هم که قتل‌عام بیش از سی هزار مجاهد و مبارز خلق در آن تابستان اتفاق افتاد آن موقع هم جهان خبردار نشد که بر ملت ما چه گذشت، ولی در این یک دهه گذشته در چندین و چند سال گذشته با استفاد مردم و مقاومت ایران از ابزار جدید ارتباطات و اینترنت و فضای مجازی ، می‌بینیم که اصلاً کل صحنه به هم خورده و سال گذشته عفو بین‌الملل در پی تمام تلاشهایی که مقاومت ایران انجام داد، یک گزارش بسیار مشروحی در مورد قتل عام ۶۷ صادر کرد که گوشه‌ای از آن جنایات فاش بشود، بنابراین خیلی واضح رژیم دیکتاتوری آخوندی میببیند که دیگر آن سانسور را بطور مطلق نمی‌تواند اعمال بکند طبعاً بسیار بسیار از این مسئله خشمگین است برای همین این موضع گیریها را می‌کند . واقعیت این است که برای خود من که با مقاومت در خارج از کشور بودم خیلی روشن است که در این شرایط تفاوت بسیار بسیار کیفی و اساسی هست با آن چیزی که ما در دهه شصت داشتیم آن موقع نشریه مجاهد چاپ می‌شد و پست می‌شد که ما بتوانیم درخارج از کشور به اخبار مقاومت دسترسی پیدا بکنیم و اصلاً و عمدتاً راهی برای ارتباطات با نیروهای داخل در داخل کشور برای ما وحود نداشت و اگر راهی هم بود بسیار راه طولانی وقت گیری بود الان به میمنت این وسایل ارتباط جمعی ما بطور روزانه از طریق شبکه‌های مقاومت از اخبار فعالیتهای کانون‌های شورشی در سرتاسر میهن با خبر می‌شویم، بنابراین همان قدر که برای مردم و مقاومت ایران خبر خوب میمون و مبارک هست، برای رژیم دیکتاتوری آخوندی بسیار خبر بد و بسیار خبر تاسف‌آوری هست که عناصر کیفی مقاومت می‌توانند با استفاده از یک ابزار جدید کار خودشان را با کیفیت بسیار بالاتر و با سرعت بسیار بالاتر به کارهایشان برسند.

حمید عظیمی: در ادامه عرایض قبلی باید این مثال را هم بزنم در دهه ۶۰ برای اینکه اخبار مقاومت در داخل میهن پخش بشود، این قاصدان خونین بال میلیشیا بودند که باید صبح تا شب در گوشه کنار میهن با ریسک جان خودشان اخبار و حرفهای مقاومت را به گوش مردم برساندند و همان فرهنگ مبارزه با دیکتاتوری را پخش بکنند، آن موقع رژیم با سرکوب عریانی که داشت و دارد به این میلیشیای مجاهد خلق حمله‌ش را می‌کرد و کلی شهید هم گرفت و از طریق قهر فیزیکی که انجام می‌داد از یک کار بسیار ساده پخش اطلاعات می‌خواست جلوگیری بکند و تنها راهی که پیروزی از آن مقاومت می‌شد ، فدای حداکثر همان قاصدان میلیشیای مجاهد خلق بود که می‌توانستند با بهای بسیار بسیار بالایی حرف را بین مردم پخش بکنند، الان این آخوندی که آمده و این همه شکوه و شکایت می‌کند به نظر من دردش این است که دیگر قاصدان رهایی زیر تیغش نیستند و می‌توانند با استفاده از ابزار جدید خبر را به مردم برسانند و این دیوار سانسور کاملاً فرو ریخته و همانطوری که همه می‌بینند حرفی را که مردم ومقاومت ایران در کوچه وخیابان می‌زنند بطور سریع در همه جا پخش می‌شود، در همه شهرهای میهن حرف یکی می‌شود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، مرگ بر اصل ولایت فقیه، حرفی می‌شود در همه جا از دهان مردم گفته می‌شود واین پیام بسیار بسیار خوبی برای مردم و باعث ترس و هراس دیکتاتوری هست، و انشاءالله بیش از این بر آنان باد.

حمید عظیمی: سؤال بسیار خوبی است اجازه بدهید در مورد این سؤال مقدمه کوچکی را خدمتتان عرض کنم ، وقتی قیام دی ماه ۹۶ واقع شد و تمام جریانات را به این سمت برد که اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا ،  نقطه پایانی بر تمامیت رژیم گذاشت همان موقع در مطبوعات رژیم جسته و گریخته در جاهای مختلف این صحبت می‌شد راه ارتباطی اصلی بین مجاهدین خلق و نیروهایش در که داخل کشور بودند، همین فضای مجازی بود و مشخصاً و از همه بیشتر از نرم افزار تلگرام ارتباطات و خبر رسانی استفاده می‌شد . همانموقع رژیم شروع کرد به این کار که بتواند باصطلاح با تطمیع و رشوه دادن و کار کردن با کسانی که تلگرام را ساختند از آنها بخواهد که یا سرورهایش را به داخل ایران بیاورند یا راه کنترل و فیلترینگ را به وزارت اطلاعات آخوندی را نشان بدهند که این ۲ مورد از طرف خود مدیر شرکت تلگرام افشا شد که اعلام کرد یک چنین درخواستی بوده که من قبول نکردم که طبعاً باید بسیار بسیار بیشتر از این در پشت پرده رژیم فعالیت کرده باشد که بتواند کنترل خودش را در این یک نرم افزار داشته باشد که طبعاً موفق نشد وقتی رژیم دید از این طریق نمیتواندکاری انجام بدهد کاری را شروع کرد که باصطلاح به آن میگویند پوسته درست کردن برای تلگرام، به چه شکل؟ به این شکل که خودش یکسری بدافزارهائی مثل تلگرام طلائی و هاتگرام، پوسته هائی درست کرد که کارشان این است روی سرورها و باصطلاح تاسیسات خود رژیم بعنوان یک ویترینی هستند که ارتباطات تلگرامی را انجام می‌دهند و می‌آورند روی سرورهای خود رژیم با این پوسته، با این ویترین جدید به کاربرهائی که از این بدافزارها استفاده می‌کنند ارائه می‌دهند یعنی مشخصاً مثلاً فرض کنید ۲ نفر که یکی از هاتگرام و آن یکی از تلگرام طلائی استفاده می‌کند به یک نفر دیگر که از نسخه اصلی تلگرام استفاده می‌کند پیام می‌فرستد این پیام از طریق این پوسته تلگرام طلائی روی سرورهای رژیم به نفری که تلگرام اصلی را دارد فرستاده می‌شود، برگشت آن دوباره روی سرور رژیم و به آن کاربری که تلگرام طلائی را دارد داده می‌شود. رژیم از طریق استفاده از پوسته طبعاً می‌تواند تمام ارتباطاتی که با تلگرام طلائی و هاتگرام و… انجام میشود را کنترل کند. این در مجموع می‌شود یک ابزار جاسوسی که رژیم از آن استفاده می‌کند، برای همین هم هست که همیشه به هموطنان عزیز توصیه شده و می‌شود که ابداً از این بدافزارها استفاده نکنند و نسخه اصلی نرم افزارهای مختلف استفاده کنند، یاد آوری کردید که باید تاکید شود که در این ارتباطاتی که انجام می‌شود رژیم فقط می‌تواند این کار را انجام دهد بنابر این رژیم که نتوانست با فشار روی خود کمپانی تلگرام این مسئله سانسور را اعمال کند شروع کرد به این پوسته سازی ها و انواع و اقسام آنها را می‌سازد و همین یکی دو روز گذشته من در یکی از کانالهائی که پیغام را چک می‌کنم دیدم که از طرف یک کاربری در داخل کشور یک پیامی آمده بود که خیلی بزرگ و درشت نوشته بود که نمی‌دانم تلگرام طلائی و هاتگرام بدافزار هستند یعنی آن دو را که لو رفته بود را گفته بود بعد پیشنهاد داده بود که از تلگرام باز استفاده کنید که یکی از بدافزارهای جدیدی است که می‌خواهند در بازار بفرستند وقتیکه این دو بسته شده است که وقتی از این کاربر پرسیده شد که آخر این چه پیامی است که فرستادی این تلگرام باز هم که مال وزارت اطلاعات است برگشت گفت که این پیام را من اصلاً نفرستاده بودم من متاسفانه موبوگرام را که یک پوسته دیگر است را استفاده می‌کردم که این موبوگرام از طرف من روی این گروه یک پیامی را فرستاده است منظور اینکه از این شیوه‌ها هم رژیم استفاده می‌کند، وقتیکه پوسته‌ها و بدافزارهای خودش را استفاده می‌کنید از طرف شما هم روی گروههای مختلف می‌تواند پیام بفرستد که بقیه را تحت تأثیر قرار دهد برگردم به سوالی که شما مطرح کردید، ببینید طبعاً این بدافزارها چیزی نبودکه تازه مشخص شده باشد که آنها بدافزار هستند در فرصت قبلی که صحبتی با شما داشتم اشاره کردم که دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن در سال گذشته افشاگری مبسوطی داشت که اینها را و بدافزارهای دیگر را افشا کرده بود و گفته بود که آنها باید برداشته شوند ولی این شرکتهای خارجی این کار را نکردند بدلیل اینکه اولاً یکسری منافع اقتصادی بود که می‌خواستند داشته باشند و بعد هم کلاً آنموقع مسئله‌شان نبود که این کار را انجام دهند و الان دوباره همان مسئله اصلی هست که بخاطر اینکه سپاه پاسداران لیست گذاری شده دیگر آن‌ها نمی‌توانند از این کارهائی که رژیم انجام می‌دهد چشم بپوشند، بنابراین بدافزارها برداشته می‌شود، حساب‌های مختلفشان بسته می‌شود و این وجه خارجی قضیه است که باصطلاح شروع شده است و ادامه هم خواهد داشت از طرف داخل هم در خبرها بود که خود رژیم یکی از نمایندگانش اعلام کرده بود که این خرجی که برای این ۲ بدافزار مشخصاً داشتند یک چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که آنرا برای جاسوسی از مردم استفاده می‌کردند و واقعاً این رقمی که اعلام شده که طبعاً فقط یکی از خرجهائی است که رژیم و وزارت اطلاعات و ارتباطاتش که درگیر این پروژه این ۲ بدافزار بودند خرج می‌کنند برای اینکه بتوانند دوباره دیوار سانسور را بالا نگاه دارند که خوشبختانه با فعالیت مقاومت ایران و با کارهائی که کانونهای شورشی انجام می‌دهند و استفاده درستی که از وسایل ارتباطی می‌کنند رژیم شکست خورده است و انشالله شکست‌های بیشتری هم در پیش رو خواهد داشت.

حمید عظیمی:  فکر می‌کنم ژنرال کیس الکساندر بود که این صحبت را در اجلاسی بنام نوآوری‌های جهانی سایبری کردند، که این سمینار و اجلاس در مورد خطهایی که بلحاظ سایبری در دنیا وجود دارد، برگزار شده بود که آقای الکساندر انگشت بر روی ایران و سایبری رژیم گذاشتند و کارهایی که انجام می‌دهد طبعاً این برمیگردد به بحث کلی که قبلاً در برنامه‌های شما مطرح شده است، رژیم غیر از کارهایی که بر علیه مردم و مقاومت با سانسور در داخل و در خارج کشور بصورت شیطان‌سازی از مقاومت ایران میکند،  کارهای دیگری از جمله مسئله آخوند ستیزی را به اسلام ستیزی تبدیل می‌کنند و این کارهایی که برای تخریب چهره مقاومت انجام می‌دهند و برای زمینه سازی کارهای تروریستی که در خارجه انجام می‌دهند تمامی این مجموعه یک وجه قضیه است وجه دیگر آن کارهایی که رژیم برای قدرتنمایی پوشالی در دنیا با هک کردن سیستمهای بانکی برای پیدا کردن راههای مختلف برای اینکه بتواند پولشویی خودش را انجام بدهد برای دزدی کردن از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که هک می‌کند تا بتواند باصطلاح نتایج پژوهشها در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را دزدی اطلاعات بکند، علاوه بر این ، کارهای اطلاعاتی که در این کنفرانس صحبت آن هم بود مثلاً فرض کنید موفق بشوند شبکه برقی یکی از مراکز بزرگ یا شهرهای بزرگ امریکا را هک بکنند و بتوانند برق را از کار بیندازند که ضررهایی برای اقتصاد و مردم دارد بسیار بسیار بالا خواهد بود، تمام این‌ها نگرانی‌هایی هست که اینجا در باره‌ش صحبت شده بود، و مشخصا اینکه تجربه‌ای هم برای آنان بوده که در صحبتهای آقای الکساندر اشاره شده بود، که اولین بار نخواهد بود اگر ما چنین چیزی را ببینیم چون در دوران اوباما هم وقتی تحریمها شروع شد یکسری حملات سایبری روی مؤسسات مالی امریکا انجام شد که طبعاً در آن دوران در چارچوب سیاست مماشات و استمالتی که از آخوندها بود عکس‌العملی که باید انجام می‌گرفت انجام نگرفت، طبعاً الان با به گور سپردن سیاست مماشات با زبان قاطعیتی که دولت جدید امریکا در مقابله با آخوندها پیش گرفته، عکس‌العملی که در برابر کارهای سایبری رژیم خواهیم دید متفاوت با قبل خواهد بود، و این چیزی هست که خود آخوندها و وزارت اطلاعات‌شان بهتر از هر کسی میفهمند که اگر دست به این کارها بزنند با استمالت و مماشاتی که از قبل بود روبرو نخواهند بود و طبعاً و قطعاً پاسخی که دریافت خواهند کرد بسیار قاطعانه‌ خواهد بود.

حمید عظیمی: واقعیت این است که الان ۴۰ سال بین این حاکمیت و مردم جنگی در جریان بوده است، و مردم و مقاومت ایران در این ۴۰ سال به قول رهبر مقاومت ، ما از هفت خان گذشتیم، از این هفت خان گذشتن بسیار بالا پایینی‌ها بوده و بسیار درسها و تجارب بوده، و در این جنگی که در این ۴۰ سال بوده واقعیت این بوده که مسئله تعادل قوا بین مردم و مقاومت و حاکمیت دیکتاتور بوده است، این تعادل قوا نیروهای مختلف به کدام سمت بود و آیا به نفع مردم ومقامت بوده یا به نفع حاکمیت دیکتاتور بوده است، در شرائطی که الان ما در آن هستیم در شرائطی که هجرت بزرگ انجام شده و مجاهدین بصورت تشکیلاتی توانستند به جایی بروند که کارهای خودشان را در جهت سرنگونی بدون اینکه درتیررس موشک‌های رژیم باشند بتوانند انجام بدهند، در شرائطی لیست‌گذاری سپاه پاسداران انجام شده و در شرائطی که ما قیام دی ماه ۹۶ را پشت سر گذاشتیم و کانونهای شورشی بصورت قهرمانانه بسط و گسترش خودشان را ادامه می‌دهند و کابوس سرنگونی رژیم را هر روز برای او واقعی‌تر می‌کنند الان این حربه سانسوری که از دست رژیم در حال خارج شدن است و با فن‌آوریهای اطلاعاتی در فضای مجازی دیگر رژیم نمی‌تواند سانسور خودش را اعمال بکند، واقعیت این است در این تعادل قوا ، به وزنه تعادل قوای مردم و مقاومت ایران یک وزنه‌ای اضافه شده و دلیل اصلی که این میزان رژیم هراس و وحشت دارد این است که می‌فهمد و کارهایی که قبلاً به راحتی می‌توانست انجام بدهد، سانسوری که می‌توانست بکند ، خرابکاری‌های خودش را که می‌توانست پنهان بکند و فعالیتهای مقاومت و مردم ایران در جهت آزادی را می‌توانست تخطئه بکند دیگر این کارها به سادگی قبل عملی نیست، بنابراین پیام برای هموطنان و جوانان شورشی داخل کشور این است که شرائط را بفهمیم و درک بکنیم تا تمام نیروهایمان را بکار ببریم برای اینکه از لحظه به لحظه این شرائط بسیار مساعدی که الان در اختیار ما قرار گرفته استفاده بکنیم که حاکمیت را به صاحبان اصلی که مردم ایران هستند تحویل بدهیم.

حمید عظیمی: من هم از این دوست عزیز که سوالشان را مطرح کردند تشکر می‌کنم، دوست عزیز استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تلگرام تا جایی که شما از نسخه اصلی استفاده می‌کنید مخصوصاً خود تلگرام از بابت اینکه سرورهای ارتباطی‌ش در خارج از ایران است، از بابت اینکه شما از روی تلفن یا کامپیوتر خودتان پیامی را ارسال می‌کنید این پیام کدگذاری می‌شود و به طرف مقابل ارسال می‌شود، از امنیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی اجازه بدهید نکاتی را که در جلسه قبل گفتم تکرار بکنم، که شما در ارتباطات خودتان باید همیشه بطور جامع از تمام رهنمودهای امنیتی استفاده بکنید، و مشخصاً اگر شما بر روی تلفن دستی خودتان مثلاً از تلگرام استفاده می‌کنید دیگر بر روی این تلفن هیچگونه نرم‌افزار دیگر و بخصوص نرم‌افزارهایی که برای بازی و سرگرمی هست اینها را ابداً روی تلفن دستی خودتان نداشته باشید، برای اینکه بسیاری از ابزارهای جاسوسی که وزارت اطلاعات و ارتباطات از آنها استفاده می‌کند در فرم  بازیهای معمولی است مثلاً فرض کنید بازی ورق یا بازیهای مختلفی که هست اینها را وقتی بر روی تلفن خودتان نصب می‌کنید اینها بعنوان عامل جاسوسی شروع بکار می‌کنند و می‌توانند به ارتباطات شما دسترسی پیدا بکنند، بنابراین رهنمود بسیار بسیار مهم امنیتی این است که تلفنی که برای ارتباطات امن مثلاً با تلگرام می‌خواهید داشته باشید روی آن مطلقاً از نرم‌افزار دیگری استفاده نکنید در آن صورت امنیت ارتباطات بسیار بسیار بالا خواهد بود.

حمید عظیمی: سؤال خوبی بود دوست عزیز من در تحقیقاتی که در یکی دو هفته گذشته انجام دادم هم در مورد واتس‌آپ متوجه شدم در کشورهایی مثل هند را مثال زده بود کشور هند اجازه ارتباطات بسته‌بندی شده از طریق واتس‌آپ را به شرکت تولید کننده آن نمی‌دهد و تمام سرورهایش در داخل هند است، خود این مسئله نشان می‌دهد که یک شکافهایی وجود دارد که این شکافها تا جایی که من تحقیق کردم در تلگرام وجود ندارد، بحث اینکه کدام مطمئن‌تر هست باز برمیگردد به آن قانونمندیهای عام‌تری که در مورد ارتباطات امن ما باید رعایت بکنیم، بصورت اینکه در امر امنیت در ارتباطات همیشه حرف اصلی این است که شما باید فرض را بر این بگذارید که امکان لو رفتن ارتباطات شما وجود دارد ، حتی فرض کنید که سیستمهای کامپیوتری که برای کارهای امن می‌خواهیم انجام بدهیم شرط اصلی را باید این بگذاریم که کسی می‌تواند این را هک بکند، حتماً کسی می‌تواند این کار امنی را که انجام می‌دهید گوشه ای از آن را می‌تواند متوجه بشود، آن حرف اساسی بعد از آن این است که اگر این اتفاق افتاد و اگر آن کامپیتور هک شد، اگر آن ارتباطات آن امنیتی که شما فکر می‌کردید را نداشت به چه سرعتی شما می‌توانید آن مسئله را رفع و رجوع بکنید و ضربه ای از آن نخورید، بنابراین پیشنهاد من این است که از هر کدام از این وسیله‌ها که استفاده می‌شود باید مسائل امنیتی عام‌تر را حتماً رعایت بکنیم و نگذاریم سیستمی که از آن استفاده می‌کنیم بصورتی در بیاید که ما خیالمان راحت باشد امنیت صد روی صد است و هیج اتفاقی نمی‌افتد، هر دو این سیستمها بلحاظ کارهای مختلف خودشان امنیت دارند، آن متخصص که به شما گفته درست گفته است واتس‌آپ از این کاربر با کاربر دیگر بسته‌بندی می‌شود، اما این وسیله ارتباطی سرورهایش در امریکا است وقتی همه سرورهای آن در امریکا است طبعاً سیستمهایش مراجعی هستند که می‌توانند با استفاده از قوانین به آنها دسترسی داشته باشند، تلگرام بخاطر اینکه سرورهایش در سرتاسر دنیا پخش است و کسی که آن را درست کرده الان تابعیت کشور خودش روسیه را هم ندارد از وضعیت مختلفی استفاده می‌کند، ممکن است هر دو کمبودها و کاستیهای داشته باشند ولی تا جایی که کاربری که آن را استفاده می‌کند این اشراف را داشته باشیم که حد و مرزهای استفاده از آن برای یک ارتباط امن چی هست، و تا وقتی که بقیه مسائل امنیتی هم رعایت بشود از جمله اینکه اگر از واتس‌آپ هم استفاده می‌کنید و استفاده از بازیهای دیگری نباشد و نرم‌افزارهای ساخته شده در داخل کشور که همان کانالهای وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات هستند از آنها استفاده نشود در مجموع هر کدام از این‌ها می‌تواند امنیت بالاتری برای کاربر داشته باشد.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.