برای یک ایران آزاد

قتل عام۶۷ و فراخوان به عدالت از طرف بازماندگان درگردهمایی دراشرف ۳و انعکاس رسانه ها

0

قتل عام۶۷ و فراخوان به عدالت از طرف بازماندگان درگردهمایی دراشرف ۳و انعکاس رسانه ها
در ادامه گردهمایی ایران آزاد، اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف۳، روز دوشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹ مصادف با ۲۴تیرماه ۹۸ به کنفرانس دادخواهیقتل عام۶۷ اختصاص داشت که با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و حقوق‌بشری و همچنین شاهدین قتل‌عام برگزار شد و در رسانه های بین‌المللی و منطقه‌ای با واکنشهای مواجه شد، بخشی از سایتهای «لایو لیک» آمریکا، سایت «الریاض دیلی» عربستان، «نیوز بلیز» استرالیا در ذیل میآوریم.

سایت «لایو لیک» آمریکا در این زمینه نوشت: «.. آنهایی که در تمامی زندانهای کشور هستند و سر موضع خود در حمایت از مجاهدین میباشند در جنگ با خدا هستند و محکوم به اعدام میباشند …» این فتوای خمینی در تابستان ۸۸ بود که منجر به قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی شد.
کبری جوکار:…در زندانهای رژیم بودم.یک بار زندانبان یک نوزاد سه چهار ماهه را به داخل سلول پرت کرد در حالی از شدت گرسنگی در حال مرگ بود…

سایت «الریاض دیلی» عربستان: هنگامه حاج حسن:..من هوادار سازمان و در سال ۶۰دستگیر شدم.در سلولهای دربسته ۳نفره ۳۰نفر را جا میدادند. ۷ماه در قفس بودم. سلولهای تخته‌ای که زندانی فقط می‌توانست به‌حالت چمباتمه بنشیند. بر اثر شکنجه کمرم آسیب دید که بعد از ۵عمل جراحی هنوز بهبود پیدا نکردم…می‌خواستند با این شکنجه‌ها ما را بشکنند و به خیانت بکشانند.

«نیوز بلیز» استرالیا آورده:.. هما جابری:..من۳۰خرداد سال۶۰ در ۱۸سالگی دستگیر و زندانی شدم. مدت ۵سال زندان بودم.به بازداشتگاهی به اسم واحد مسکونی بردند.لاجوردی به ما گفت اینجا برای شما جهنم است. من ۴۰روز در این زندان مخفی بودم. همه فرامین با کابل و مشت و لگد بود. حتی در زمان غذا خوردن با لگد مورد ضرب ‌و شتم قرار میگرفتیم، افرادی که در آن واحد مسکونی بودند در قتل‌عام سال۶۷به‌شهادت رسیدند مثل شکر محمد زاده…

خوان گارسه، حقوقدان معروف اسپانیا، به کنفرانس قتل عام سال ۸۸ در ایران گفت: …در مورد کشتار۸۸ ، این جنایت علیه بشریت است. ما باید حقایق را بدانیم، کسانی که مسئولیت دارند، حقوق متوقف شده، و کدام دادگاه واجد شرایط برای این پرونده است. شما حق جبران خسارت و حق عدالت را دارید..

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.