قصه طوطی و بقال و عباس اصلاحات چی و اربابش! (طنز سیاسی)

قصه طوطی و بقال و عباس اصلاحات چی و اربابش

لطفا دکان تان را تعطیل کنید!

در قصه طوطی و مرد بقال؛ می‌گویند مردی بقال، طوطی بسیار زیبا و خوش صدایی داشت. این طوطی با همه مشتریان حرف می‌زد و سرگرمشان می‌کرد. در نبود مرد بقال، نگاهبان دکان بود و خلاصه همه فن حریف بود.

یک روز طوطی هوس کرد که در دکان پرواز کند. پرواز کردن همان و ریختن روغن روی زمین همان.  بقال به دکان برگشت. از روغن ریخته و دکان چرب شده عصبانی می‌شود و بر سر طوطی می‌کوبد. سر طوطی بر اثر این ضربه کچل شد…

طوطی کچل شده دیگر از حرف زدن نیز باز ماند.

روزکی چندی سخن کوتاه کرد                                      مرد بقال از ندامت آه کرد

مرد بقال ناراحت و مغموم از کاری که کرده بود خود را مدام سرزنش می‌کرد و به هر درویشی پولی می‌داد تا بلکه طوطی‌اش دوباره به حرف بیاید.

روزی درویشی کچل از جلوی دکان مرد بقال می‌گذشت. طوطی همین که آن مرد را دید، به حرف آمد و گفت: ای مرد کچل! تو چگونه به دسته کچل‌ها پیوسته‌ای؟ مگر تو هم شیشه روغن به زمین ریختی؟ خلایق از این قیاس پرنده غرق خنده شدند…

این بود قصه طوطی کچل و اما…

قصه طوطی  و ورژن آپدیت شده آن!

قبلا نوشته بودیم که عباس عبدی اصلاحات چی دیروز هم  به قیاسی شبیه قصه طوطی کچل شده است

عباس عبدی قبلا روزنامه شرق گفته بود که: اکنون در ایران هم اصلاح طلبان به بن بست رسیده‌اند هم اصول گرایان و هم براندازان! [تاریخ! جان مادرت چیزی زما ننویس!]

عباس عبدی افزود؛ شاید شیوه اصول‌گرایان اکنون به نتیجه دلخواه‌شان منجر شده باشد ولی نظر من این نیست. چرا که صرف رسیدن به قدرت چیزی نیست که ذاتا مطلوبیت داشته باشد، بلکه حل مسائل جامعه به تبع حضور در قدرت است که مطلوبیت ذاتی دارد.

 اصلاح‌طلبان هم به‌طور کلی بی‌نتیجه ماندند و حس می‌کنند سیاستهایشان دیگر جواب‌گوی اهدافشان نیست. حس عمومی چنین می‌پندارد که این سیاست جواب نمی‌دهد.

 عین داستان قصه طوطی گفته، براندازان که طیف دیگری هستند هم به بن‌بست رسیده‌اند!

چون بخش اعظم آنها در پی دخالت خارجی بودند که آشکارا به بن‌بست رسیده. نمونه افغانستان پیش‌روی آنان است.

اکنون می‌شود گفت عمده نیروهای سیاسی در یک حالت سرگردانی به سر می‌برند. باید ببینیم که آیا از دل این بن‌بست یا حس حیرت نیرویی به‌وجود می‌آید که بن‌بست‌شکنی کند و مسیری را روبه‌روی مردم باز کند و آنها را نسبت به آینده امیدوار کند یا نه؟

اندرباب افاضات این اصلاحات چی باید یاد آور شد:

– گزاره‌های اول ودوم شما درست است! یعنی کشف تازه ای نیست. سالهاست که هردو باند حکومت‌تان به بن بست رسیده‌اند. یادت هم نرفته که مردم در سال ۹۶ گفتند: اصلاح طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا!

– اما گزاره سوم که افاضه کردید براندازان هم به بن بست رسیده‌اند بسیار شبیه به قیاس همان پرنده کچل شده است. چون؛

یک . منطق حکم می کند وقتی حکومت مستقر به بن بست می‌رسد راه برانداز باز می‌شود.

دو . براندازانی که ما می‌شناسیم تاکنون و هرگز دم از دخالت خارجی نزدند که الگوی افغانستان را پی گرفته باشند.

سه. اگر تو براندازانی می‌شناسی که به امید دخالت خارجی برانداز شدند، حتما می‌دانی که دست‌ساز برادران قاچاقچی و اطلاعاتی شما هستند.

چهار. شکل گیری زنجیره قیام های مستمر اتفاقا درستی حرف براندازان را اثبات کرد.

پنج. اینکه بر خلاف دکان آن بقال که خریدار طوطی کچل بوده! دیگر در ایران جایی برای ترهات امثال شما باقی نمانده. اگر این افاضات را برای خوشامد ارباب و ولی فقیه می‌گویی که پلی نگهداری، مردم هم می‌گویند: لطفا دکان‌تان را تعطیل کنید!

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل