برای یک ایران آزاد

قطاع طریق کیست؟؛ دستگاه قضایی نظام، اعتصاب رانندگان کامیون را با اعدام تهدید می‌کند

0

قطاع طریق و افساد فی الارض اتهاماتی‌ست که از طرف دستگاه قضایی نظام به رانندگان اعتصابی زده می‌شود. پاسخ اما به گفته‌ی مریم رجوی حمایت عموم جوانان از رانندگان اعتصابی و طرد نظام ولایت فقیه از جامعه جهانی‌ست.

اعتصاب رانندگان کامیون جزیی از قیام ایران است؛ آنچه در ۹ ماه گذشته شهرها و نقاط مختلف کشور را درنوردیده‌ است؛ از جاده‌ها گذشته است و در شریان کشور جاری شده است.
سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون در مهرماه در حالی آغاز شد و ادامه یافت که این‌بار مقامات قضایی نظام را به‌مثابه زمینه‌سازان و صادرکنندگان احکام سرکوب بیش از پیش به صحنه کشانده‌ است.
در حالی که نظام به لحظات بحرانی‌تر نزدیک می‌شود راه را تنها در سرکوب عریان می‌یابد، در حالی که از یاد هم نمی‌برد که از جرقه حریق برخواهد خواست.

قطاع طریق
روز شنبه ۷ مهر در حالی که اعتصاب رانندگان کامیون ۲۴۸ شهر از ۳۱ استان را در بر گرفته بود، [مجاهدین ۷ مهر ۹۷] محمدجعفر منتظری به صحنه آمد تا به زمینه‌سازی برای اعدام رانندگان اعتصابی بپردازد. «دادستان کل» به «برخی از راهها»ی «بعضی از شهرستانها» اشاره کرد که «عناصری» در آنها «تحریک می‌کنند». کسانی که به گفته محمدجعفر منتظری «مشمول مقررات و حکم قطاع طریق [راهزنی] خواهند بود و مجازات قطاع طریق طبق قانون بسیار شدید هست گاهی منجر به مجازات اعدام هم خواهد شد». [مجاهدین ۸ مهر ۹۷]
اشاره‌ی منتظری به مقابله‌ی رانندگان اعتصابی با اعتصاب شکن‌های وابسته به نظام و عوامل حکومتی بود که علیه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون تحت حفاظت نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند.

القاصی و افساد فی الارض
اما پیش از محمدجعفر منتظری این علی القاصی بود که در روز ۶ مهر به صحنه آمد تا اعتصاب‌کنندگان را متهم به «قطاع طریق» و «افساد فی الارض» بکند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در توصیف قیام‌آفرینان در جاده‌ها گفت: «این افراد بدون توجه به هشدارها و تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان به حرکات ضد امنیتی و اجتماعی دست زده»اند. علی القاصی تصریح کرد: «آثار سوء و عواقب این اقدام به نحوی است که زمینه ساز بروز تحرکات ضد امنیتی در اشکال دیگر خواهد شد». [ایرنا ۶ مهر ۹۷]

پاسخ مریم رجوی
مریم رجوی در توئیترش در پاسخ به تهدیدات دستگاه قضایی نظام علیه رانندگان اعتصابی نوشت: «به رانندگان اعتصابی درود می‌فرستم. تهدیدهای رذیلانه آخوندها علیه آنها نشان دهنده بحران فزاینده رژیمی است كه نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواستهای برحق رانندگان پاسخ دهد. استقرار آزادی و حاكمیت مردم تنها راه تحقق این خواستهاست». [توئیتر مریم رجوی ۷ مهر ۹۷]
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در توئیتی دیگر افزود: «عموم جوانان را به حمایت از اعتصابگران و مراجع حقوق بشری را به اقدام برای آزادی دستگیرشدگان فرا می‌خوانم. رژیمی كه اعتصابگران را به اعدام تهدید می‌كند، باید از جامعه جهانی طرد شود». [توئیتر مریم رجوی ۷ مهر ۹۷]

در همین زمینه:
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون؛ قانون جرقه و حریق
درسهای اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.