برای یک ایران آزاد

قيام سي تير ، مبارزه ضد استعماری به رهبری مصدق

0

قيام سي تير ، مبارزه ضد استعماری به رهبری مصدق

۳۰تیر تداوم آزادی در برابر شاه و شیخ است. در سال ۱۳۳۱ مردم در برابر استبداد شاه ایستادند تا مصدق را بر موضع نخست وزیری بنشانند و در سال ۱۳۶۰، مسعود رجوی با تاسیس شورای ملی مقاومت بر تداوم همان مسیر اما این‌بار در برابر استبداد ولایت فقیه پای فشرد.

محمدرضا شاه نمی‌خواست به مصدق به‌عنوان نخست وزیر مشروطه گردن بگذارد. او می‌خواست شاه باشد و همه مقدرات کشور را در اختیار خود داشته باشد. مصدق اما برخاسته از اراده‌ی آحاد مردم بود. برآمده از دوره‌ی کوتاهی از تاریخ معاصر ایران که مردم حق ابراز رای داشتند. به این ترتیب بود که شاه مانع از تداوم نخست وزیری مصدق در تیر سال ۱۳۳۱ شد.
بیش از یکسال پیش از آن مصدق با شعار ملی کردن صنعت نفت به‌عنوان تنها نخست وزیر مردمی دوران مشروطه، بر کرسی نخست وزیری قرار گرفت. او همزمان با قدرت‌های استعماری که خواهان بهره‌برداری یک طرف و سودجویانه از نفت کشور بودند و از سوی دیگر با دربار پهلوی به مثابه استبداد حاکم، در نبرد بود.
هنگامی که شاه در تیر سال ۳۱ مانع از تداوم نخست وزیری مصدق شد، بودند کسانی که نهضت ملی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق را پایان یافته می‌دانستند اما واقعیت جامعه چیز دیگری بود. مردم در ۳۰ تیر به خیابان‌ها آمدند و پشتیبانی خود را از مصدق آشکار کردند. مانند همیشه در آنسوی جبهه گلوله بود که بر سر مردم می‌بارید. همینک می‌توان به مزار ابن‌بابویه رفت و مزار شهدای آن روز تاریخی را از نزدیک دید.
۲۹ سال بعد در ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران برپا شد. به دنبال آتش گشودن پاسداران خمینی به تظاهرات نیم‌میلیون نفر از مردم تهران در ۳۰ خرداد ۶۰، مسعود رجوی [ایران پدیا؛ مسعود رجوی] برای تداوم مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران، شورای ملی مقاومت ایران را بنیان گذاشت.
همچنان که شاه می‌خواست قدرت مطلقه‌ی کشور باشد و رای مردم را بر نمی‌تابید،

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.