لاف سلامی فرمانده سپاه در بحبوحه قیام!

چرا سلامی دوباره به لاف زدن روی آورد؟!

در حالیکه زمین زیر پای خامنه‌ای دارد می‌لرزد و نیروهای بسیجی و سپاهی یک به یک به دست جوانان نفله می‌شوند، سلامی در یک قدرت نمایی پوشالی چنین گفت:

ما امروز در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت جهانی هستیم. از هیچ چیزی نگرانی نداریم.

در حالی که خیابان ‌های سراسر کشور از فریاد مرگ برخامنه ای پرشده است و عکس‌های خمینی وخامنه ای توسط مردم از در و دیوار جمع شده است، حسین سلامی برای خوشامد خامنه ای گفت:  ملت در کنار رهبری ایستاده و سرافراز است درحالی که دشمن فکر می کند که با به صحنه آوردن عده کمی! فریب خورده می تواند یک انقلاب با شکوه را در معرض آسیب قرار دهد، ملت ایران زنده است و دشمن رویاهای پریشانی دیده است!

چی شد؟

نگرانی چه ربطی دارد؟

الحق که بهتر از این نمی‌توانست به زبان معکوس، نگرانی‌شان را از اوضاع نظام بیان کند.

در همین زمینه

شهرهای شمال کشور با تمام قوا  به قیام برای آزادی پیوستند

چرا سلامی در چنین شرایطی به میدان آمد؟

حالا سوال این  است:  چرا در بحبوحه قیام لاف قدرت جهانی می‌زند؟ واقعیت این است که حکومت آخوندها زیر فشار دوماه قیام مستمر از بالا تا پایین دچار وحشت و ریزش بی سابقه  شده است.

سخنان پویان حسین پور یکی از سرکردگان لباس شخصی‌های خامنه ای مکمل حرف سلامی است که می گوید: « خیلیا ازم این سوالو میپرسن این چیزایی که توداری میگی برای دلخوشی ماست؟ داری میگی یا نه واقعا خبری اونجوری نیست؟»

همان طور که رییسی هم به زبان دیگر از وارفتگی نیروهای بالای حکومت گفت:

« آقا! خیلی از خواص دراین قضایای اخیر وظیفه شرعی وظیفه اخلاقی، وظیفه انقلابی خودشون رو در تنویر افکار عمومی انجام ندادن. چرا نمیگید؟

حالا این گوریل انگوری سلامی با خالی‌بندی‌های دوزاری از جنس کرونایاب! می‌خواهد به باقی‌مانده نیروهایش روحیه بدهدکه آب از آب تکان نخورده است!

اما خودش هم میداند که دارد آب در هاون می کوبد.

وضعیت کنونی خامنه ای وحکومتش مشابه وضعیت پایان جنگ است که به اعتراف قاسمی سرچماقدار که می‌گفت مگر نمی بینی که نیرو نیست؟

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل