برای یک ایران آزاد

لیست‌گذاری سپاه توسط آمریکا و پیامدهای آن

0

لیست‌گذاری سپاه توسط وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت. این لیست گذاری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در داخل ایران، به مردمی که از دست سپاه بخاطر غارتگری‌هایش و خرج ثروت ایران برای تروریسم، جانشان به لب رسیده روحیه خواهد داد. در خارج نیز به افزایش فشار علیه رژیم منجر خواهد شد.

علی جوینی
سپاه‌پاسداران با تاخیری چندین ساله، بالاخره در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرارگرفت. روز دوشنبه ۱۹ فروردین که این خبر اعلام شد، موجی از شادی مردم ایران را فراگرفت. در فضای مجازی مردم با اعلام انزجار از سپاه سرکوبگر شادی خود را بیان کردند. چرا که این روزها بخاطر افشا شدن نقش سپاه در بوجود آمدن خرابیهای جبران‌ناپذیر سیل در گلستان، شیراز و خوزستان، تنفر مردم از این نیروی فاشیستی به اوج خود رسیده است.
چرا و به چه دلیل سپاه بعنوان گروه تروریستی شناخته شد؟ واقعیت اینست که سالهاست هر جا بمبی منجر می‌شود و یا انسان بیگناهی کشته می‌شود، ردپای نظام ولایت فقیه و مشخصاً سپاه در آن پیداست. فهرست اقدامات تروریستی که سپاه در آنها دست داشته بسیار طولانی است، اما برخی از اصلی‌ترین اقدامات را مثال نام می‌برم:
عملیات تروریستی سال ۱۹۸۳ در بیروت.
عملیات تروریستی ۱۹۹۴ درآرژانتین (انفجار آمیا).
عملیات تروریستی سال ۱۹۹۶ در عربستان (برج‌های خبر).
عملیات تروریستی سال ۲۰۰۶ درعراق.
عملیات موشک‌باران قرارگاههای مجاهدین در عراق به دفعات متعدد همراه با ترورهای بیشمار.
عملیات تروریستی سال ۲۰۱۸ کوی سنجق کردستان عراق.
ترور قاسملو، کاظم رجوی، شاپور بختیار، عملیات میکونوس آلمان، ترور محمدحسین نقدی و زهرا رجبی.
تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در سال ۱۳۹۷، اقدام به ترور مخالفان در چند کشور اروپایی در سال جاری، اقدام ناکام برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در آلبانی که به اخراج سفیر آخوندها از آلبانی منجر شد.
و …
اصلاً فلسفه وجودی سپاه چیست؟ مگر ایران ارتش نداشت؟ با چه هدفی سپاه تشکیل شد؟ محسن رفیق دوست از فرماندهان اولیه سپاه در باره تشکیل سپاه می‌گوید:
«ارتش معمولاً حافظ سرزمین و مرزهاست، ولی نیرویی می‌خواهیم که حافظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن باشد… و حتی اگر به ایران حمله‌ای بشود، نه به خاطر اشغال سرزمین بلکه به خاطر از بین بردن انقلاب، نیرویی می‌خواهد که از آن دفاع کند.» [تاریخ ایرانی ]
یعنی سپاه از روز اول برای حفظ نظام ولایت فقیه تأسیس شده‌است! این نظام هم بقای خود را از روز اول بر دو عنصر سوار کرده‌است:
سرکوب مردم در داخل کشور
صدور تروریزم و کشتار به خارج ایران
و سپاه با تشکیل نیروی تروریستی قدس در تمام این سالیان مشغول همین دو وظیفه بود. باید غارت سرمایه‌ها ملت را هم بعد از پایان جنگ ۸ ساله به آن اضافه‌کرد. نبض اقتصاد مملکت را بدست گرفت تا بتواند بودجه اقدامات سرکوبگرانه در داخل و تروریزم خود در خارج را بپردازد.
حال لیست گذاری سپاه، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در داخل ایران، به مردمی که از دست سپاه بخاطر غارتگری‌هایش و خرج ثروت ایران برای تروریسم، جانشان به لب رسیده روحیه خواهد داد. در خارج نیز به افزایش فشار علیه رژیم منجر خواهد شد.
درهمین رابطه:
سپاه پاسداران درلیست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرارگرفت
لیست گذاری سپاه و واکنش های هراس آلود نظام

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.