برای یک ایران آزاد

لیست گذاری سپاه و عواقب منطقه ای آن برای رژیم:گفتگو با موسی افشار

0

لیست‌‌گذاری سپاه پاسداران، از مهمترین موضوعات سیاسی منطقه است، و هرچه از این امر مهم میگذرد، ابعاد اثرگذاری آن بیشتر مشخص میشود.

موضوع مطرح اینکه لیست گذاری درمرحله اول چه عواقبی برای رژیم در منطقه در پیش دارد و تاثیرش در حضور نیروهای رژیم و سپاه، در منطقه چطور خواهد بود؟ و علت سرمایه‌گذاری رژیم در ایجاد بحران در منطقه چیست؟ چرا رژیم از پذیرش کمک رسانی های سایر کشورها به مناطق سیلزده، جلوگیری میکند، ولی مزدوران برون مرزی خودش را به اسم کمک وارد مناطق سیل زده کرده است .درهمین رابطه آقای موسی افشار طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.

موسی افشار: اگر اجازه بدهید قبل از پاسخ دادن به این سؤال به عنوان یک مجاهد خلق می‌باید که تسلیت بگویم به هموطنان سیلزده و رونمایی شدن چهل سال غارت و ویرانی این مملکت و این مردم و این میهن توسط رژیم آخوندی و تمام صحنه‌هایی که ما که از طریق سیمای آزادی و شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم و واقعاً دل هر فرد ایرانی و وطن پرست ایرانی را بدرد میاورد چه برسد به ما و مقاومت ایران که آرمانمان آزادی و رهایی این مردم وآبادانی ایران است و همانطور که خانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران در برنامه همبستگی با هموطنان سیل زده اشاره کردند ، هیچ راهی جز سرنگونی برای حل مسله سیلزده گان وجود ندارد و این اگرحرف مقاومت ایران بوده امروز تمامی مردم سیلزده بخصوص مردم آسیب دیده و مصیبت دیده و نیز مردمی که به یاری آنها در پاسخ به فراخوان مقاومت ایران برخواستند به چشم دیدند، بنابراین من در ابتدا اجازه می‌خواهم این تسلیت را به عنوان یک مجاهد خلق عرض کنم و حتماً هرچه بیشتر عزم ما را براین آرمان آهنین‌تر برای سرنگونی این رژیم خواهدکرد، اما پاسخ به سؤال شما تأثیر لیست گذاری سپاه پاسداران رژیم روی منطقه باید به سه نقطه اساسی اشاره بکنم. نقطه اول اینکه اساساً دخالتهای رژیم در کشورهای خارجی به عنوان یک سیاستی است که این سیاست مرتبط به بقای رژیم است و خودش اسمش را سیاست صدور انقلاب (صدور ارتجاع و تروریزم) گذاشته و بدون این سیاست بقای رژیم امکان پذیر نیست زیرا این رژیم، رژیمی است که از هیچ پایگاه توده‌ای و مشروعیت در داخل ایران برخوردار نیست، بنابراین هم چنانکه خود رژیم بارها گفته اگر ما درعراق و سوریه نجنگیم باید درخیابانهای شهرهای ایران بجنگیم و این را خود خامنه‌ای بارها گفته چون دشمن واقعی این رژیم مردم ایران هستند، بنابراین سیاست صدور ارتجاع توسط پاسداران رژیم اجرا می‌شود و الان لیست گذاری رژیم، لیستیگذاری سپاه پاسداران بطور کیفی در تعادل قوای منطقه‌ای تأثیر خواهد داشت، اولاً مشروعیت حضور رژیم را برای همه کشورهای منطقه برای هر کشوری که به هر حال حتی در نرم‌های معمول می‌خواهد مستقل بودن خودش را نشان بدهد حتی کشور عراق که می‌خواهد بگوید کشور مستقلی است و کشور وابسته به رژیم نیست ، بنابراین همه کشورها بعد از این لیست گذاری، یکبار دیگر باید محاسبه کنند، بنابراین مشروعیت این رژیم مشروعیت سپاه در این کشورها متزلزل می‌شود و از طرف دیگر سپاه همینطور می دانید در این کشورها شبه نظامیانی ایجاد کرده که این شبه نظامیان که بدون وجود سپاه و بدون کمک مالی سپاه و بدون ارتباط مستقیم و ارگانیک با سپاه از هم فرو می پاشند .  رژیم سلطه خودش را و هژمونی خودش را در این کشورها از طریق شبه نظامیان دنبال می‌کند در نتیجه الان این شبه نظامیان هم زیر علامت می‌روند، چون جریان اصلی که به آن تکیه داشتند زیرعلامت سؤال رفته است.

نکته سوم که باید اشاره کرد شرایطی است که این لیست گذاری درآن صورت گرفته . مثلاً فرض کنید اگر قبل از تحریمها، قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج بشود این لیست گذاری صورت می‌گرفت تاثیراتش مثل الان نبود.

الان با توجه به تحریمهایی که شده و در واقع منابع مالی رژیم مسدود شده، این لیست گذاری سپاه در واقع یک ضربه دیگری هست به امکانات مالی که رژیم می‌خواسته به این کشورها از حزب الله تا حوثی‌های یمن تا مزدروران خودش در سوریه و عراق برساند، بنابراین لیست گذاری سپاه در این مقطع زمانی مشخص چنین تاثیری دارد در یک کلام می‌توانم بگویم بشدت رژیم را در تعادل قوای منطقه پایین آورده و این پایین آورده شدن طبعاً تبعاتی دارد که می‌توانیم بعداً راجع به آن صحبت کنیم.

موسی افشار: همانطور که میدانید خطوط هواپیمایی را رژیم برای انتقال داشته است، پایگاه‌هایی را داشتند، باصطلاح غیر از سفارت‌های رژیم که سفارت‌های رژیم در این کشورهایی که بصورت پنهانی استفاده می‌کرده است، ولی حضور عمده تحت عنوان مستشاری یا غیره داشتند ، از حالا به بعد اینها همه چیزهایی است که رژیم باید در آنها تجدید نظر بکند این تجدید نظر برای رژیم بهای بسیار زیادی دارد، چرا که دیگر این دست بازی که تا بحال داشته بسته می‌شود، شما خودتان میدانید الان مثلاً فرض کنید خطوط هواپیمایی ماهان ایر که مربوط به نیروی تروریستی قدس بوده است در بسیاری از کشورها متوقف شده، بنابراین راههای زیادی را می‌بندد، همچنین امکان باصطلاح نیروگیری رژیم برای خودش از کشورها را به خاطر این که یک جریان نامشروع است را می‌بندد، از آن طرف هم باید نگاه کرد که چرا جریان مماشات اینقدر مقاومت می‌کرد در برابر اینکه لیست گذاری سپاه صورت بگیرد، چرا؟ به خاطر اینکه همین بلا سرش می‌آمد، رژیم و مماشاتگران که می‌خواهند منافعشان را با ادامه پیدا کردن این رژیم ضد بشری تضمین کنند ، احتیاج دارند که سپاه بتواند نقش خودش را ایفا بکند بدون اینکه سپاه پاسداران ارتجاع بتواند نقش خودش را در کشورهای همسایه و در کشورهایی که در آن نفوذ دارد ایفا بکند ، بقای رژیم و استمرار این رژیم زیر سؤال می‌رود، بنابراین جریان مماشات بین المللی دنبال این بود که این نامگذاری صورت نگیرد الان که صورت گرفته است بسیاری از منابع مالی ، نیرویی، ارتباطات و امکانات لجستیکی سپاه محدود خواهد شد، شما حتماً شنیدید الان تمامی شرکت‌هایی که حتی در ارتباط با قراردادهای مختلف با سپاه هستند اینها همه در خطر تحریم بعد از این لیست گذاری هستند.

موسی افشار: اولین نکته‌ای که باید خدمتتان عرض کنم اینست که حضور سپاه در کشورهای دیگر برای سیاست بنیادگرایی رژیم و سیاست جنگ افروزی که است . حضور نظامی‌اش برای تثبیت این امکان است برای اینکه بتواند جنگ افروزی کند دخالت کند در امور آن کشورها و بتواند باصطلاح پایگاهی داشته باشد و تاثیرگذاری کند روی سیاست آن کشورها و در مدار سیاست‌های رژیم قرارشان بدهد؛ اینکه طبعاً این سپاه؛ سپاه غارتگری هست و اینکه دستش به امکانات مختلف اعم از اینکه در عراق یا هر جای دیگر برسد آنها را غارت خواهد کرد تردیدی نیست . ولی باید بدانیم که حضور رژیم حضور سپاه پاسداران و مشخصاً نیروی تروریستی قدس در این کشورها به خاطر دلایل اقتصادی نیست کما اینکه در یمن ،  کما اینکه در لبنان کمکی که به حزب‌الله می‌کند و کمکی که به مزدورانش رژیم جنایتکار سوریه می‌کند اینها به دلیل باصطلاح اقتصادی نیست رژیم هدفهای استراتژیک دارد از جمله تغییر ترکیب بافت این کشورها مثلاً در سوریه و در خود عراق شاهد هستیم بسیاری از مناطق را از ساکنین محلی‌اش تخلیه کرده و کسانی که خودش می‌خواهد با سیاست تفرقه افکنانه خودش برده به آن منطقه وجایگزین کرده مثلاً در منطقه زبدانی در سوریه و در استان دیالی در عراق تغییر ترکیب جمعیتی ایجاد کرده .  اهداف اقتصادی هم دارد مثلاً در منطقه زینبیه در سوریه زمین‌های بسیار زیادی را خریده است طبعاً استفاده اقتصادی از آن خواهد کرد کما اینکه الان رژیم در بعضی از شهرهای جنوبی عراق حتی با پول رسمی رژیم با تومان باصطلاح مبادلات صورت می‌گیرد این‌ها طبعاً منافع اقتصادی برای رژیم دارد ولی هدف اصلی رژیم همین هدف پیشبرد سیاست مداخله جویانه است برای اینکه بتواند جا پای محکم در این کشورها داشته باشد.

موسی افشار: ببینید در نگاه اول شما درست میگوئیدکه این سؤال پیش می‌آید ولی ما با یک سپاهی روبرو نیستیم که مثلاً یک سال دو سال که تشکیل شده باشد ، رژیم با این سپاه ۴۰ سال است که روی گرده این مردم سوار هستند از دیروز پریروز بوجود نیامده است، چهل سال است که این سرکوب و کشتار توسط این رژیم با سپاه پاسداران دارد صورت می‌گیرد الان بعد از جنگ ایران عراق مدت ۳۰ سال است که سپاه به عنوان یک موسسه بزرگ اقتصادی عمده اسکله‌ها، گمرکات، فرودگاه‌ها، واردات و صادرات را در دست گرفته است این جنگلتراشی‌ها، در واقع می‌شود گفت قتل عام محیط زیست که ما الان در این فاجعه ملی سیل با آن روبرو هستیم حاصل کار چه کسی است؟ حاصل کار سپاه است، حاصل کار دستگاه‌های مرتبط به بیت خامنه‌ای است بنابراین برای مردم ایران چیز جدیدی نیست، شما در نظر بگیرید سیل هم نبود ، قبل از داستان برجام که تحریم‌ها ادامه داشت مگر صحبت این نبود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار که تقریباً یک و نیم میلیارد آن را نقد بعداً دولت آمریکا اعلام کرد که با هواپیما آوردند در فرودگاه تهران تحویل دادند، این پولها صرف کجا شد؟ صرف چی شد؟ سیل هم نبود برای مردم کامل روشن است که این رژیم، این سپاه پاسداران تنها یک کارکرد دارد اسمش هست سرکوب مطلق، اگر سیل بیاید خدای ناکرده زمین لرزه بشود، آتشفشان بشود هر چی بشود این سپاه فقط برای سرکوب ساخته شده است، رژیم، رژیمی است نظامی پلیسی برعکس زمان شاه که یک رژیم پلیسی نظامی بود، رژیم شاه روی ساواک بعنوان دستگاه سرکوب متمرکز بود این رژیم بجای ساواک روی دستگاه سپاهش سوار است، چون ارتش هم هست اگر بحث دفاع از ملت و مرزها باشد که ارتش هست اولین سوالی که پیش می‌آید اینست که وقتی ارتش هست این نیروی نظامی در کنارش به موازاتش برای چیست؟ در قانون اساسی ولایت فقیه آمده که این سپاه برای حفظ دستگاه ولایت فقیه است نه برای حفاظت از مردم و اگر دقت کرده باشید و شاید برای شنوندگان تعجب آور باشد در اسم سپاه، ایران وجود ندارد اسمش هست سپاه انقلاب اسلامی، ایرانی درآن نیست، برای همین شما می‌بینید امروز حشدالشعبی هست زینبیون پاکستان هست، فاطمیون افغانستان هست، بقیه جاها هستند، یعنی اصلاً ماهیت و نهاد ایرانی در آن نیست، منفعت مردم و منفعت ملی ایران در آن وجود ندارد، کما اینکه الان که لیست گذاری شده است ارتش را با اینکه تحت امر مزدور رژیم هست ولی الان لیست گذاری نشده، این سپاه هست که از بنیاد نیرویی است که برای سرکوب درست شده ، بنابراین تصور اینکه رژیم بخواهد پولی را در خدمت مردم قرار بدهد وجود ندارد ولی برعکسش هست اگر کسی بخواهد کمک بکند و یا سرکوب بکند بله و ما شاهد این بودیم و خود مردم هم می‌گفتند که هیچگونه از امکانات وسیع سپاه پاسداران بلحاظ قایق‌ها، لجستیک، انبارها، هلی کوپترها، و.. بهیچوجه در دسترس مردم قرار نگرفت، تمام خبرها حاکی از کمکهای مردمی بود بنابراین این یک فرض محال است.

موسی افشار: بطور مشخص وقتی میگوییم در تعادل قوا پایین می‌آید، قطعاً هر چه کشورها تا به حال ناچار بودند تن به سیاست‌های ولی فقیه و رژیم آخوندی بدهند، از حالا به بعد یک ورقی خورده است من عرض کنم خدمت‌تان که تمام دستگاه مماشات چرا نمی‌خواست سپاه لیست گذاری بشود چون ورق در منطقه بر می‌گردد، اوضاع در منطقه ورق می‌خورد امروز دوست هموطنمان راجع به کشورها صحبت کرد من می‌خواهم بگویم که قبل از دولت‌ها این تغییر در خود ملت‌ها که زیر یوغ جنایتها و فشارهای سپاه هستند، از داخل کشور، از داخل خود لبنان، از داخل خود سوریه، از داخل خود عراق و یمن فشاری روی دستگاه حاکمه درکشورها، دستگاه دولتی کشورها خواهد بود که ما نباید سرنوشت خودمان، سرنوشت ملی خودمان را به یک جریان تروریستی گره بزنیم که در سطح جهانی نیز لیست گذاری شده است.

موسی افشار: در واقع باید گفت تشدید تضاد وجود دارد طبعاً به خاطر سیاست‌های مماشات و به طور مشخص در زمان دولت اوباما و دست بازی‌هایی که به رژیم دادند که توانست به میزان زیادی سوریه را تحت اشغال خودش دربیاورد و باز بنا به اعتراف خود سرکردگان سپاه که الان در لیست رفتند،  ما حدود ۲۰۰ هزار نیرو درکل آموزش دادیم و باز بر اساس میلیاردها دلار هزینه‌ای که الان رژیم از حوثی‌های یمن تا بقیه جاها دارد می‌کند طبعاً یک شرایط جدیدی که برای سپاه به وجود آمده و این امکان را از رژیم سلب می‌کند که بتواند همان سیاست قبلی خودش ادامه بدهد، من در پاسخ به سؤال قبلی و همین نکته جدیدی که هست می‌خواستم موضوع جنگ را بگویم، به‌طور واقعی تا به حال دستگاه نجنگ حاکم بوده، این مورد اول، طبعاً دخالتهای رژیم در کشورها و موشکهایی که به حماس یا به حزب الله و غیرو داده اینها یک عکس العمل هایی در سطح منطقه به وجود آورده، منتهی تاکنون مطلقاً با توجه به آن جنگ ویرانگری که امریکا در عراق داشته، و اوضاعی که در کل منطقه است چنین جنگی و چنین اراده‌ای برای جنگ وجود ندارد، اما موضوع سرنگونی رژیم بحثی است که کاملاً با بحث جنگ متفاوت است، جنگ بشود یا نشود، اراده سیاسی برای این جنگ وجود داشته باشد یا نداشته باشد، سرنگونی رژیم آخوندی فقط به دست مردم ایران و مقاومت ایران خواهد بود و نیروی سرنگون کننده‌ای وجود ندارد، چون بهاء دارد، مردم ایران هستند که پای بهاء آن آمدند، مقاومت ایران است که پای بهاء آن است و این موضوعی است که توسط مقاومت ایران و خانم مریم رجوی تاکید شده که «نه جنگ خارجی و دخالت خارجی  و نه اسمالت و مماشات»، راه حل سوم راه مردم و مقاومت ایران است که الان با شکل گیری کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت مردمی شاهدش هستیم و الان هم رژیم تهدید خودش را از داخل ایران می‌بیند و نه از خارج.

موسی افشار موضوع کشورهای دیگر بر می‌گردد به سیاست و استراتژی که در منطقه دارند، الان ما شاهد یک تشدید سیاست از جانب آمریکا هستیم که طبعاً به میزان زیادی تا جایی که به برجام برمی‌گردد دامن اروپا را می‌گیرد و مقاومت ایران خواستار این شده که اتحادیه اروپا هم مثل آمریکا، سپاه پاسداران را لیست گذاری بکند، بنابراین الان اوضاع جهانی به خاطر اینکه رژیم دنبال تغییر رفتار نیست و خود خامنه‌ای گفته تغییر رفتار به منزله تغییر رژیم هست، بنابراین تغییر رفتاری متصور نیست و بنابراین ما با یک منحنی رو به بالا، یک شتاب و تشدید تضادها روبرو خواهیم بود، سال به سال رژیم فکر می‌کرد مثلاً با برجام متوقف می‌شود ولی طرح ۱۲ ماده‌ای وزارت خارجه آمریکا مطرح شد و ما شاهد این بودیم که سایر تضادها هم در سطح جهانی به نفع تشدید تضاد با رژیم پیش می‌رود . برای رژیم قابل تصور نبود که سپاه لیست گذاری بشود و حتی وقتی زمزمه این موضوع بود رژیم می‌گفت باید هزینه این لیست گذاری را برای آمریکا بالا برد تا به این فکر نیفتند .  این هم چیزی نبود جز بیچارگی و درماندگی‌شان، بنابراین الان در رابطه با این سؤال که شما کردید در واقع می‌شود گفت که راه دیگری ندارد.

موسی افشار: سوال بسیار خوبی کردید چون طبعاً همیشه مقاومت ایران میگفت میزان نفرتی که مردم از رژیم، از سپاه بعنوان نیروی سرکوبگر دارند، ولی این داستان سیل و فاجعه ملی سیل در واقع یک رونمایی کرد از واقعیتی که رژیم در این ۴۰ سال به وجود آورده، الان همانطور که گفتم رژیم کاری جز سرکوب در مقابل هموطنان سیلزده ما نمی‌تواند بکند، ولی با یک تضادی روبرو است، این نیروهایی که سپاه می‌خواهد استفاده کند، این نیروهای سپاه چه آنهایی که بومی هستند، محلی هستند یا حتی نیروهایی که از شهرهای دیگر و مناطق دیگر بخواهد بیاورد، که معمولاً این کار را می‌کند ، همه اینها به هر حال طایفه‌شان، خانواده‌شان، فامیلشان همه سیل زده هستند، بنابراین رژیم نمیتواند روی اینها به عنوان نیروی سرکوب استفاده کند و حتی ممکن است به طور مقطعی بیاورد و رژه هم بروند و نشان بدهد، ولی بطور مادی نمی‌تواند اینها را علیه مردم سیلزده که خویشاوندان همین افراد پاسدار و پرسنل سپاه پاسداران هستند به کار بگیرد و اگر بگیرد باعث ریزش بیشتر در نیروها خواهد شد، پس این مبنای داستان، مبنای حضور این نیروها بطور جدی و رودرو نمی‌تواند استفاده کند، بخصوص که هیچ نقش و کمکی هم به سیلزدگان نکرده بنابراین اول خودش زیر علامت سؤال است، شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی درخواست کردند امکانات سپاه در اختیار مردم قرار بگیرد، کامیون‌ها، پلهای متحرکش که  همه اموال مردم  است که دست اینهاست، از این امکانات که خبری نبوده، حالا بخواهد نیروی سرکوبگر بیاورد که به ضد خود تبدیل می‌شود، بنابراین بر این مبنا است که رژیم ناچار است از آنجایی که چیزی جز سرکوب نمی‌تواند داشته باشد از مزدوران خارجی از مزدوران غیر ایرانیش در کشورهای دیگر استفاده کند و این علت است که اتفاقاً این زمینه، به خوبی ماهیت ضد مردمی و ضد ایرانی سپاه، برعکس تمام داستانهای مماشات که می‌گفتند اینها حافظان مردم ایران و ملت ایران و میهن ایران هستند، کاملاً برملا می‌شود، هیچ زبانی برای دفاع از این کار واقعاً ننگ‌آلود وجود ندارد، یک غیر ایرانی در کشور ما چکار دارد؟ برای چه کاری آمده؟ برای کمک آمده پس چرا با سلاح و دم و دستگاه نظامی آمده؟ پس چرا با این ترکیب؟ در حالی که تمام امکانات کمک به مردم در ایران وجود دارد، بنابراین توهین بزرگ به مردم ایران و طبعاً همچنان که مواضع مجاهدین خلق اعلام شده مردم این را پس خواهند زد، ولی به هر حال رژیم خودش را به صورت آشکار نشان داده، مقامات فرماندهی حشدالشعبی در استانداری خوزستان چه کار می‌کنند؟ کسانی که قاسم سلیمانی و این سرکرده‌های نیروی تروریستی قدس را برداشته آورده است، این حضور نه تنها توهینی به مردم ایران است بلکه کاملاً برای مردم روشن می‌کند که با چه جریانی روبرو هستند و چه جریانی لیست گذاری شده است، یک جریان جنایتکار تروریست که هیچ سنخیتی با میهن و مردم ما ندارد، اگر شما به تاریخچه نگاه کنید این نیروها اینها نیروهای مزدور رژیم آخوندی هستند از سازمان ۹ بدر و هادی العامری فرماندهش گرفته تا بقیه نیروها مانند نجباء، این‌ها همه نیروهایی هستند که چه قبل از جنگ ایران و عراق چه بعد از جنگ وبعد ازسال ۱۳۸۲ به وجود آوردند، این‌ها خودشان به گواهی مردم عراق و شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی و ملی عراق ،  همچنین جریانهای سوری، همچنین جریانهای یمنی اینها بدون وجود رژیم آخوندی و بدون وجود سپاه موجودیتی ندارند، اعترافات خود حسن نصرالله در لبنان است که می‌گوید تمام بودجه ما و لباس ما و خوراک و آب و آذوقه همه چیز از جمهوری اسلامی به قول خودش می‌آید، از رژیم سرکوبگر آخوندی می‌آید و تا وقتی که در تهران پول باشه ما هم پول داریم، این‌ها اعترافات خودشان است، بنیانگذاری حزب الله، جریان مزدور حزب الله در تهران صورت گرفته است، ولی فقیه علی خامنه‌ای اساسنامه حزب الله را در سال ۱۳۶۲ خودش نوشت و این چیزی است که خود رژیم اعلام کرد، بنابراین جریانهایی هستند زاییده شده از رژیم و هیچ ریشه اجتماعی و ریشه واقعی در جامعه خودشان ندارند، به قول قرآن «شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض» یعنی یک روئیدنی خبیثی است که ریشه در زمین ندارد، از بالا، در واقع بیرون آمده مثل قارچ روئیده، و به قول ایرانیان بند نافش به رژیم وصل است، بنابراین بدون حضور رژیم، بدون وجود سپاه پاسداران اینها وجود ندارند، در کشور خودشان و در منطقه خودشان منفور هستند، ما شاهد هستیم اهالی موصل این نیروهای مزدور رژیم در حشدالشعبی را بعد از آزاد سازی موصل اخراج کردند، ریختن از مناطق زیادی از موصل اینها را اخراج کردند و می‌گفتند شما فرقی با داعش ندارید، همان جنایتها را انجام می‌دهید، کما اینکه در افغانستان، برادران افغانی بارها گفتند که اینها فقط نیروهای تروریستی رژیم هستند که رژیم به آنان حقوق می‌دهد و برای اینکه بتواند جذب کند تابعیت ایرانی به کسانی که حاضر باشند در نیروهای نظامی شرکت کنند می‌دهد، بنابراین اینها برخلاف آن چیزی که می‌گوید نه هویت مذهبی دارند، نه بخصوص مشروعیت ملی دارند و همه باصطلاح هویتشان به رژیم مربوط می‌شود.

موسی افشار: مردم که هیچ چشم امیدی از رژیم ندارند و خودشان میگویند آنچه که شده توسط کمک‌ها و همیاریهای خود مردم بوده و زحمت کشیدند، فراخوان‌های مقاومت ایران و خود خانم مریم رجوی به جوانان هر منطقه‌ای برای کمک رسانی بر همین اساس بوده که پاسخ گسترده گرفته به خصوص در قالب شوراهای مردمی، اما آنچه که تا به حال ما دیدیم و شنیدیم و تمام گزارشهای تصویری و غیر تصویری که داشتیم مردم به شدت آنها را پس زدند حضور اینها را، حضور نیروهای مسلح رژیم را توهین به خودشان دانستند، مشخصاً مناطق سیل زده در منطقه خوزستان که هموطنان عرب زبان در آنجا هستند، من شاهد این بودم که می‌گفتند ما خودمان عرب زبان هستیم و به زبان عربی صحبت می‌کنیم ولی حاضر به حضور اینها که توهین برای ما محسوب می‌شود نیستیم، این‌ها برای چی آمدند، به صورت مسلح و باصطلاح با همان چیزی که فقط آمدن این جا یک عکس بگیرند، به اصطلاح یک کار تبلیغاتی بکنند و بروند، این‌ها نه حامل کمک‌ها برای مردم بودند و اساساً هم مردم حضور اینها را به عنوان جزئی از سپاه جرم و جنایت رژیم رد کردند.

موسی افشار: در حقیقت لیست گذاری سپاه یک کلان ضربه است به اهرم اصلی سرکوب و این اهرم که رژیم به آن اتکا دارد برای سرکوب قیام، سپاه پاسداران است، بنابراین وقتی سپاه پاسداران در لیست قرار می‌گیرد در لیست تروریستی قرار می‌گیرد، در واقع کل دستگاه ولایت فقیه در لیست گذاشته شده و قرار گرفته شده و لیست گذاری شده، چرا؟ چون اصلی‌ترین عنصر اقتصادی، امنیتی، نظامی و پلیسی برای رژیم در سپاه پاسداران خلاصه می‌شود و شناخته می‌شود، وقتی اینها یعنی سپاه در لیست تروریستی قرار می‌گیرند نه فقط مشروعیت سیاسی رژیم زیر علامت سؤال قرار می‌گیرد بلکه بازوی اصلی رژیم قفل شده، طبعاً در مناطق محدودی که منطقه نفوذ خودشان در برخی کشورهای همسایه و در داخل ایران هست ظاهراً این هنوز قدرت حرکت دارد ولی نباید فراموش کنیم که به مدد تمام این امکاناتی که داشته، مثلاً فعالیت گسترده با بانکهای جهان و واردات صادرات، امکانات دیگری که از خارج بیاورد، با هزینه و پول با صرف هزینه‌های گسترده، این‌ها می‌رود زیر علامت سؤال، زیر مانیتور به خاطر اینکه در لیست سپاه هست، به همین خاطر نمی‌خواهد و رژیم می‌خواهد هر اتفاقی سرش بیافتد بجز اینکه سپاه در لیست برود، در واقع سپاه رژیم مثل یک ارگانیزمی است که الان گچش گرفتند، از گردن به پایین و وقتی گچش گرفتند و از آن فعالیتی که داشته در بیاید و این حسابها مسدود بشود و حتی شرکت‌هایی که می‌خواهند با او معامله کنند، ارتباط برقرار بکنند شرکتهای کشتیرانی، بیمه و همه شرکت‌های دیگر همه آنها در خطر تحریم قرار می‌گیرند و به این صورت این اصلی‌ترین اهرمی که رژیم می‌خواهد به آن تکیه بکند که قیام را در ایران سرنگون کند و بتواند عمرش را ادامه بدهد، این دارد از کارآئی میافتد، طبعاً این مسئله در همین جا متوقف نخواهد شد، چون با توجه به مسدود شدن منابع مالی با ریزش‌های بیشتری هم روبرو خواهیم بود فشارهایی که از بیرون به سپاه وارد می‌شود به داخل سپاه وارد می‌شود، در واقع خامنه‌ای برای اینکه سپاه را حفظ بکند و باصطلاح این‌ها را مرتبط کرده بود به یک سری سودهای کلانی که به صورت رانت، بصورت امکانی که سپاه داشت، بصورت پیمانکاری برای ساختن فرودگاه، برای ساختن چیزهای مختلف، شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه و الی آخر، الان این‌ها همه بسته و امکان مراوده سپاه با جهان قطع شده و این سرریز می‌شود در منابع مالی که تا به حال صاحبش سپاه بود، سپاه باید این میزان، چند صد هزار نیروئی که دارد و بقیه جریانات خودش هزینه کند و هزینه‌های گسترده که در داخل و خارج کشور دارد باید پول برساند و این پول متوقف می‌شود، بنابراین باصطلاح با چنین ریزشی روبرو هستیم و دیگر رژیم در واقع باید شروع به پول دادن به این سپاه برای نگه داشتنش بکند، و از آنجایی که نظام، نظام غارت است، نظام، نظام بچاپ بچاپ است با این وضعیت جدید جور در نمی‌آید، نه این سپاه، سپاه نیروهای اعتقادی به ولی فقیه است و نه ولی فقیه باصطلاح آن خمینی قبلی هست، بنابراین یک چشم‌انداز بسیار شکننده‌ای به این خاطر در داخل خود سپاه و در داخل ایران وجود دارد و وحشت اصلی‌شان از این لیست گذاری به همین علت است، ما از ۶ دی سال ۱۳۹۶ شاهد بالا گرفتن قیام مردم ایران بودیم و بعد به برکت کانونهای شورشی شاهد گستردگی این قیام در بیش از ۱۴۲ شهر ایران بودیم، آنچه که وجود داشت سرکوب و سرکوبگر رژیم هست توسط سپاه و توسط نیروهای آن که مانع قیام‌ها بشوند، به میزانی که با این شکنندگی در سپاه روبرو خواهیم بود و با میزانی که باصطلاح این تعادل قوا سپاه بعد از شرایط منطقه‌ای در داخل ایران هم شروع به فروپاشی بکند حتماً شاهد بالا گرفتن اعتراضات خواهیم بود و همین روزها از جانب هموطنان سیلزده هم شاهد بالا گرفتن اعتراضات هستیم و طبعاً مقاومت ایران و همچنین کانونهای شورشی با تمام قوائی که دارند و نیرویی که دارند در حمایت از اعتراضات مردم ایران وارد صحنه می‌شوند، طبعاً این خواسته ما است، خواست ما است که کرسی ایران به نمایندگان بر حقش که شورای ملی مقاومت ایران است واگذار بشود، آنچه که اتفاق خواهد افتاد این است که از آن لحظه رژیم در سطح جهانی نامشروع است و هرگونه رابطه با این رژیم نامشروع است و طبعاً برای مردم ایران این مهمترین پاسخی است که جامعه بین المللی به خواسته اصلی مردم ایران که سرنگونی رژیم است داده و در این صورت حق مردم ایران را برای سرنگون کردن این رژیم به رسمیت شناخته است، و روی کار آوردن یک نظام دموکراتیکی که مردم ایران خواهان هستند و در شکل دادن آن به طور مستقیم شرکت خواهند کرد. می‌خواستم قبل از خداحافظی تاکید بکنم بخصوص خطاب به هموطنان سیلزده‌مان که مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران تا سرنگون کردن کامل این رژیم و گسستن بند از بند رژیم آخوندی از پای نخواهند نشست و پاسخ واقعی این مردم سیلزده در سرنگونی تام و تمام این رژیم است و این عهدی است که ما از روز اول با خدا و خلق و با تمامی مردم ایران بسته‌ایم.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.