برای یک ایران آزاد

عواقب عملی لیست گذاری سپاه بر روی تمامیت رژیم:گفتگو با شاهین قبادی

0

لیست گذاری سپاه پاسداران توسط رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت . دونالد ترامپ در بیانیه ای رسما سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و وزیر خارجه مایک پمپئو هم آن را رسما اعلام کرد و بدنبال آن برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم توضیحات اجرایی آن و عواقب این موضوع را برای خبرنگاران روشن ساختند. برایان هوک تاکید کرد که این برای اولین بار است که دولت آمریکا نیروی نظامی یک کشور را در لیست تروریستی خودش قرار میدهد. در همین رابطه کاخ سفید آمریکا نیز اعلام کرد سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری شده است. آقای شاهین قبادی درگفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد

شاهین قبادی: فکر کنم همانطور  که در بیانیه رسمی کاخ سفید و شخص رئیس جمهور امریکا شاهدش بودیم و آقای پمپئو در بریفنگ مطبوعاتی تصریح کرد ، این اولین بار است دولت امریکا یک ارگان رسمی و بازوی نظامی یک حکومتی را در تمامیتش ، در لیست سازمانهای تروریستی قرار می‌دهد و در توضیح هم گفتند که کارکردهای این رژیم غیر متعارف است به نسبت یک رژیم معقول در سطح جهانی ، لذا اقدام غیر متعارفی در مقابل آن صورت گرفته است، طبعاً اهمیت این قضیه برمیگردد به یک سابقه طولانی ولی همه می‌دانند که سپاه پاسداران در حقیقت ستون فقرات این رژیم را تشکیل می‌دهد واصلی‌ترین بازو و محور حفظ این رژیم ضدبشری است و هیچ هموطن آزاده‌ای نیست این را با گوشت و پوست و استخوان خودش لمس نکرده باشد.

در داخل کشور و در کل منطقه هیچ آشوب و جنگ وتروریستی نیست که یک سر آن به رژیم و مشخصاً به سپاه برنگردد، ارگان اصلی سرکوب مردم ما و مقابله با قیام‌ها و خواسته بر حق مردم ما سپاه پاسداران است وتا جایی که به جنگ افروزی و جنگ طلبی رژیم برمیگردد سپاه پاسداران است و تروریزم رژیم در سطح منطقه و سطح بین المللی نقش محوری آن را سپاه بر عهده دارد، در برنامه اتمی اساساً آن ارگانی که پشت آن بوده و در طول سه دهه این پروژه را پیش برده سپاه بوده و تا جای که به موشکهای بالستیکی برمیگردد سپاه بوده، به اقتصاد هم نگاه کنیم به سپاه برمیگردد، در غارت مردم سپاه است، به عبارتی این اصلی‌ترین عامل بقای این رژیم ضدبشری بوده و هست، این ارگان در تمامیتش (منظور خود سپاه پاسداران است) و همه فرماندهان و تمام شرکتهای باصطلاح پوششی که مستقیم و غیر مستقیم به سپاه ربط دارد ، با انواع و اقسام محدویتهای که به آنها بویژه در زمینه مالی اعمال می‌شود، لذا این اقدام خیلی نادری بوده و برای همین بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته و از چند روز پیش بحث در موردش شروع شده و امروز رسماً اعلام شده شاید هموطنان بدانند از روز جمعه اولین خبرها در آمد و مشخصاً روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دولت امریکا که بشرط ناشناس بودن صحبت می‌کردند تاکید می‌کردند که روز دوشنبه اعلام می‌شود و از روز جمعه تبدیل به یک بحث جدی شد. هر چند این موضوع نامگذاری سپاه در لیست تروریستی در صحنه سیاسی امریکا بطور خاص و در سطح عام و جنگی که حول آن بوده به دهه گذشته برمی‌گردد ، دقیقاً بخاطر ثقل و وزن آن،  در باره تمامیت رژیم و بطور خاص در رابطه با سیاستی که در رابطه با رژیم اتخاذ می‌شود.

شاهین قبادی: فکر کنم همانطور  که در بیانیه رسمی کاخ سفید و شخص رئیس جمهور امریکا شاهدش بودیم و آقای پمپئو در بریفنگ مطبوعاتی تصریح کرد ، این اولین بار است دولت امریکا یک ارگان رسمی و بازوی نظامی یک حکومتی را در تمامیتش ، در لیست سازمانهای تروریستی قرار می‌دهد و در توضیح هم گفتند که کارکردهای این رژیم غیر متعارف است به نسبت یک رژیم معقول در سطح جهانی ، لذا اقدام غیر متعارفی در مقابل آن صورت گرفته است، طبعاً اهمیت این قضیه برمیگردد به یک سابقه طولانی ولی همه می‌دانند که سپاه پاسداران در حقیقت ستون فقرات این رژیم را تشکیل می‌دهد واصلی‌ترین بازو و محور حفظ این رژیم ضدبشری است و هیچ هموطن آزاده‌ای نیست این را با گوشت و پوست و استخوان خودش لمس نکرده باشد.

در داخل کشور و در کل منطقه هیچ آشوب و جنگ وتروریستی نیست که یک سر آن به رژیم و مشخصاً به سپاه برنگردد، ارگان اصلی سرکوب مردم ما و مقابله با قیام‌ها و خواسته بر حق مردم ما سپاه پاسداران است وتا جایی که به جنگ افروزی و جنگ طلبی رژیم برمیگردد سپاه پاسداران است و تروریزم رژیم در سطح منطقه و سطح بین المللی نقش محوری آن را سپاه بر عهده دارد، در برنامه اتمی اساساً آن ارگانی که پشت آن بوده و در طول سه دهه این پروژه را پیش برده سپاه بوده و تا جای که به موشکهای بالستیکی برمیگردد سپاه بوده، به اقتصاد هم نگاه کنیم به سپاه برمیگردد، در غارت مردم سپاه است، به عبارتی این اصلی‌ترین عامل بقای این رژیم ضدبشری بوده و هست، این ارگان در تمامیتش (منظور خود سپاه پاسداران است) و همه فرماندهان و تمام شرکتهای باصطلاح پوششی که مستقیم و غیر مستقیم به سپاه ربط دارد ، با انواع و اقسام محدویتهای که به آنها بویژه در زمینه مالی اعمال می‌شود، لذا این اقدام خیلی نادری بوده و برای همین بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته و از چند روز پیش بحث در موردش شروع شده و امروز رسماً اعلام شده شاید هموطنان بدانند از روز جمعه اولین خبرها در آمد و مشخصاً روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دولت امریکا که بشرط ناشناس بودن صحبت می‌کردند تاکید می‌کردند که روز دوشنبه اعلام می‌شود و از روز جمعه تبدیل به یک بحث جدی شد. هر چند این موضوع نامگذاری سپاه در لیست تروریستی در صحنه سیاسی امریکا بطور خاص و در سطح عام و جنگی که حول آن بوده به دهه گذشته برمی‌گردد ، دقیقاً بخاطر ثقل و وزن آن،  در باره تمامیت رژیم و بطور خاص در رابطه با سیاستی که در رابطه با رژیم اتخاذ می‌شود.

شاهین قبادی: در سال ۲۰۰۷ بطور مشخص و جدی عملکرد سپاه مورد بحث قرار گرفت یعنی سال ۱۳۸۶ شمسی در اوج اشغال عراق توسط امریکا و با توجه به اینکه نیروهای وابسته به سپاه وخود سپاه سربازان امریکایی در عراق را هدف قرار می‌دادند، این بحث بطورجدی مطرح شد که با این ارگان شوم عامل اصلی ترور چه باید کرد؟، یک عده‌ای می‌گفتند باید در لیست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه قرار بگیرد، باصطلاح F.T.O میگویند، که باصطلاح مهم‌ترین و فراگیرترین لیست تروریستی دولت امریکا است همین که الان سپاه در آن رفته است، همان موقع بشدت در واشنگتن بحث شد و تا مراحلی پیش رفت ولی در آن موقع اصحاب مماشات مانع شدند که این گام ضروری صورت بگیرد و فقط بخشی از سپاه آنهم نیروی قدس ، نه بر اساس F.T.O بلکه بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ یک فرمام ریاست حمهوری است بعد از ۱۱ سپتامبر رئیس جمهور وقت امریکا بوش صادر کرد که باصطلاح معروف به گروه‌های نامگذاری شده ویژه تروریستی است، که باصطلاح اف تی جی میگویند، در حیطه اختیارت رئیس جمهور است و اساساً در لیست تحریمهای وزارت خزانه داری می‌رود و محدودیتها حول موضوع مالی هست ولی کل سپاه را حاضر نشدند آن موقع در لیست ببرند اساساً این نامگذاری حول موشکهای بالستیک و پروژه اتمی بود در حقیقت سیاست استمالت خط خودش را پیش برد و نگذاشت بحث بالغ بشود، من یادم هست آن موقع همین بحثها در واشنگتن مطرح بود که این برای ارگان دولتی نیست و برای گروه‌ها است و سپاه یک گروه نیست و بخشی از حکومت آخوندی است و سابقه نداشته است و یکسری هم میگفتند که با رژیم بحث تروریزم داریم و یک دسته داریم برای کشورها و حکومتهای حامی تروریسم و ایران را هم اعلام کردیم و بحث و فحص به نقطه جوش بالغ نشد که تمامیت سپاه در این لیست قرار بگیرد این تا سال ۲۰۰۷ یعنی سال ۸۶ شمسی خودمان اما در سال ۱۳۹۶ که دولت جدید امریکا سر کار آمد و سیاست مماشات عملی نبود و این دولت به بن بست رسیده بود و سیاست امتیاز دادن به رژیم و پوچ بودن و مخرب بودن آن در ابعادی مشخص شده بود ، مجدداً سپاه را در لیست گذاشت اما طبق همان فرمان ۱۳۲۲۴ ریاست جمهوری که اصلاً این محدودیتها را شامل نمی‌شود از جمله بحث استرداد و دستگیری و بحث ویزا و سفر و اینها را شامل نمی‌شود، که این محدوده را شامل نمی‌شد همان موقع یک فعالیتی بود که سپاه را در لیست F.T.O بگذارند که موفق نشدند ولی الان می‌بینیم که رژیم بشدت ضعیف شده و همه می‌فهمند که رژیم فوق العاده ضعیف و شکننده‌تر شده و هر چه بیشتر شدن ضرورت سیاست قاطعیت است که این نامگذاری صورت می‌گیرد، از امریکا تا همه این اقدام را کاملاً نادر و بی سابقه نامیدند، این سابقه امر است.

این موضوع یک جنگ جدی در واشنگتن و سیاست نامگذاری امریکا بوده دقیقاً دو طرف داشته مقاومت ایران تنها طرف ایرانی بوده که در طی سالیان به کرات تاکید کرده که این گام ضروری است وهر کس بخواهد بطورجدی در مقابل جنگ افروزی و تروریزم رژیم بایستد و مانع از این همه هرج و مرج و تروریزمی توسط سپاه پاسداران بشود،  باید اینکار را بکند  اما از آن طرف اصحاب استمالت بشدت مانع بودند، مقاومت ایران با افشاگریها و با کتاب امپراطوری سپاه تمام ارکان اقتصاد ایران را بلعیده و یک کتاب تحقیقاتی کم نظیری مقاومت ایران در واشنگتن منتشر کرد و بعد حول آن یک جلسه افشاگرانه در دفتر نمایندگی شورا در واشنگتن بود، مثلاً کمپهای تروریستی در سپاه پاسداران در ایران و گروههای مختلف را در داخل ایران آموزش می‌دهند و به خارج می‌فرستد در مراکز اتمی در مراکز نظامی رژیم و بطور خاص سپاه قرار دارد و افشاگریها نقش سپاه را بارز می‌کرده . اینها رودروتی های جدی رژیم و مقاومت ایران بود، دقیقاً بخاطر اینکه محور و اصلی‌ترین عامل حفظ رژیم در داخل ایران و جنایتها بوده و هست و مرزبندی گویا است و هر کس دل در گرو این رژیم داشته با اینکار مخالف بوده به دلائل مختلف و سرش در آخور رژیم بوده

این نتیجه یک نبرد طولانی و مستمر بوده که الان به این نطقه رسیدیم و ۱۲ سال از آن گذشته، ۲۱ دی ماه سال گذشته خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت تاکید کردند که سپاه باید در لیست تروریستی در تمامیتش قرار بگیرد، بخاطر سرکوب مردم و بخاطرنقش مخرب و جنگ افروزی در منطقه و اینکه شما میگویید یک ضربه جدی به رژیم در تمامیتش بوده دقیقاً بدلیل کارکرد مقاومت و ایستادگی مقاومت است.

شاهین قبادی: از چند جنبه می‌شود جواب داد اول از همه اگر این موضوع یک موضوع گذرا و خیلی مقطعی و سمبلیک بود نیاز به این واکنشهای هیستریک از جانب رژیم نبود، مستقیم و غیر مستقیم از بالاترین مقامات ، ظریف وزیر خارجه تا فرماندهان سپاه تا لابی‌ها و متحدینش که در پوشهای مختلف منافع رژیم را تأمین می‌کنند (باصطلاح پاسدارهای کرواتی)، نگاه کنید حرفهایشان چه بوده؟ شروع کردند، الان جرقه جنگ میزند و به سراغ جنگ می‌رویم و هشدار، هشدار، وضعیت به سمت بحران می‌رود و امریکا دست به دیوانگی میزند والان هم دیدیم شورای عالی امنیت رژیم گفت کل سنتکام یعنی بخشی از نیروهای نظامی امریکا در منطقه را در لیست تروریستی می‌گذاریم و این در واقع یک مضحکه بیش نیست و از اوج استیصال است . این واکنشها نشان می‌دهد که قضیه برای رژیم چقدر جدی است، از جنبه دیگر جنگ و دعوایی که سالها در واشنگتن حول این قضیه بوده یک شاخصی است و جنبه دیگر این لیست چه چیزی را هدف قرار می‌دهد؟ اول منابع مالی سپاه را هدف قرار می‌دهد الان هر شرکتی مستقیم و غیر مستقیم با سپاه رابطه اقتصادی داشته باشد در جا تحریم می‌شود و هیچ فرد و موسسه ای نمی‌تواند با سپاه رابطه اقتصادی و تبادل مالی داشته باشد .  وهرکس که این رابطه را داشته باشد مورد مجازاتهای مالی و حتی به زندان افتادن در امریکا مواجه میشود ، موضوع دیگر مسافرت و سفر به امریکا است شاید بگوییم فرماندهان سپاه به امریکا سفر نمی‌کنند ولی به هر کشوری بروند و امریکا درخواست بدهد و آن کشور هم این را اجرا بکند چی می‌شود، الان فرماندهان سپاه باید چندین بار فکر کنند اگر خواستند به کشوری بروند چه باید بکنند صحبت از یک نفر و چند نفر باشد شاید بشود با جعلی و با امکانات دولتی سفر بکند، اما این در تمامیت است و برای رژیم خیلی سخت می‌شود و قیمتش برای رژیم سنگین است، همانطورکه خانم مریم رجوی در اطلاعیه شورای ملی مقاومت که دادند و تاکید کردند اگر این اقدام سالها قبل که ضروری بود انجام شده بود و این سیاست استمالت راه را برای سپاه پاسداران باز نکرده بود که این همه جنایتها را درسوریه مرتکب بشود و حمایت از بشار اسد جنایتکار و در قتل عام مردم بیگناه سوریه و این جنایتها در لبنان و عراق و سایر کشورهای منطقه ، کلاً وضعیت منطقه متفاوت بود و میشد جلوی خیلی از کشت و کشتارها را گرفت، ولی متاسفانه سیاست استمالت نگذاشت اما الان با یک وضعیت و فرماسیون خیلی متفاوتی روبرو هستیم، اولین طرفی که این وضعیت را درک می‌کند رژیم آخوندی و سرانش هستند که تحولات بشدت و به سرعت در ابعادی غیر قابل قیاس باگذشته علیه آن‌ها می‌چرخد و چرخهایی به حرکت افتادند   که ۲ و ۴ سال پیش فوق‌العاده دور از ذهن به نظر می‌رسید.

شاهین قبادی: علتش همین اهمیت قضیه و سنگینی قضیه است و یک اقدام بی سابقه است، سابقه ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ را گفتم و همین دور اخیر بعضی‌ها مخالفتهای جدی با این نامگذاری کردند مثلاً نیویورک تایمز در ماه مارس گذشته مقاله‌ای نوشت که وزیر امور خارجه چنین قصدی دارد، علت اینکار این بود که هشدار بدهد به طرفداران استمالت که بجنید و بشتابید که اوضاع از دست می‌رود و یک ضربه فوق‌العاده سنگینی این سیاسیت می‌خورد و تعادل علیه ما می‌چرخد و نیویورک تایمز نوشته بود بعد از این افشاگری که ماکردیم جنگ و دعوا بالا گرفت و بقایای سیاست قبلی شکست خوردند، الان شما میگویید با تأخیر و دیر هنگام بود، دلیلش چون قضیه سنگین و تحول مهمی بطور خاص در سیاست بین المللی علیه رژیم بهمراه دارد و مخالفتها در مقابلش سنگین بوده و چند بار در واشنگتن بحث شده، این بار هم بحث در بالاترین سطوح دولت امریکا بوده، بیانیه را رئیس جمهور امریکا داده و وزیرخارجه کنفرانس گذشته و برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمده و همراه با مسئول بخش ضد تروریزم وزارت خارجه آمریکا بریفینگ گذاشت چون بحث خیلی جدی مطرح بوده است، هر آدم سیاسی می‌فهمد قضیه اصلاً یک اقدام متعارفی نیست و نشان از تحول جدی دارد.

شاهین قبادی: سپاه اول از همه با مشکلات اقتصادی بیشتری بخصوص در تجارت مواجه خواهد شد، الان هر کسی و هر بانکی و موسسه مالی که بخواهد با رژیم مراوده کند باید چند بار فکر کند. اگر طرف حسابهایش به سپاه وصل باشند در جا دولت امریکا علیه آن و مقاماتش اعلام جرم می‌کند، طبق قانون هر گونه مراوده با سپاه معادل حمایت مادی از تروریزم است و می‌شود علیه آن اعلام جرم کرد و ۱۰ تا ۱۲ سال زندان بهمراه خواهد داشت، منظورم این است که اولین پیامش این است، بلحاظ سفر که گفتم، بحث استرداد مطرح می‌شود و اینها برای سپاه مسائل کوچکی نیست، بلحاظ سیاسی پیامش این است همانطور که دولت امریکا تصریح کرد سیاست حداکثر فشار بر روی رژیم را نشان می‌دهد که تشدید می‌شود یعنی رژیم را با عواقب جدی‌تری روبرو می‌کند، این تحولات را در کنار وضعیت کلی رژیم بگذاریم بطور خاص در رابطه با قیام و اعتراصات مردمی و اعتصابات، هر چند همه این پدیده‌ها تأثیر متقابلی دارند در چنین وضعیتی تنگنا حول اصلی‌ترین ارگانی که او را در حاکمیت نگه داشته دچار مشکل جدی و حتی در منطقه هم دچار مشکلات جدی می‌شود، در تحلیلهای رژیمی‌ها خواندم  که نوشته بودند اگربرای خلع سلاح حزب‌الله اقدام بشود چه باید کرد؟ چون گفته شده سپاه و همه ارگانهای وابسته به آن و همه می‌دانند حزب‌الله و حماس و خیلی از این گروههای عراقی در این رابطه قرار می‌گیرند و همه ساخته پرداخته سپاه هستند، حتی قبل از این وضعیت نیویورک تایمز در ۱۲ روز پیش درمقاله‌ای نوشته بود که حزب الله دچار مشکل مالی شده چون رژیم آهی در بساط ندارد، مشکل مالی رژیم مشهود شده است تازه این قبل از نامگذاری بوده است، یعنی عواقب خودش را دارد و حتی مطبوعات غربی که در مجموع طرفدار سیاست استمالت از رژیم بودند، نوشته بودند عواقب این برای رژیم و ارگانهایش خیلی سنگین است، این نهاد اختاپوسی با همه آنچه که در طول این سالیان تنیده بوده کلیتش با چنین چالشی مواجه می‌شود و این برای رژیم کار را خیلی با مشکل روبرو می‌کند.

شاهین قبادی: تغییر شرایط با استمرار قیامها و اعتصابات شناخته می‌شود و هر ناظری می‌فهمد وضعیت رژیم در داخل ایران شکننده و ضعیف است ، در داستان سیل ما شاهد بودیم مردم می‌فهمیدند آن طرفی که عامل اصلی بدبختی و مصیبتهایشان است رژیم و بطور خاص سپاه پاسداران که محیط زیست مردم را نابود کرده است، در این وضعیت شکننده داخلی و بحران اقتصادی که راه و چشم اندازخروج وجود ندارد و قیامها و اعتراضات و اعتصاباتی که رژیم نتوانسته متوقف کند، بلحاظ بین المللی و منطقه‌ای ایزولاسیون است، یک حکومت در توازن قوا روی چی سوار است؟ همه می‌بینند پایه‌های این حکومت سست شده و چشم انداز ندارد و روند تحولات علیه‌ش هست و حتی خود رژیم به نقطه‌ای رسیده که می‌گوید از این اروپایی‌ها آبی برای ما گرم نمی‌شود، حتی ظریف که کباده‌کش این موضوع بوده و چهره نمایندگی کننده این خط بوده دیگر تقریباً دست بالا کرده و می‌گوید جواب ندارد این نشان دهنده تعادل قوا و روند تحولاتی که رژیم با آن روبرو است و ناظران بین المللی این را می‌بینند و چیزی نیست مال یکروز و چند روز باشد روندی را در بر می‌گیرد و همه این گام‌ها مؤثر در روند بوده است و مقاومت ما در امریکا برای این نامگذاری جنگیده و واقعیت را جا انداخته و نشان داده و قدم به قدم حول موضوعات مختلف حول سرکوب، حول تروریزم، حول جنگ افروزی، حول چپاول وغارت مردم ایران، حول موشکی، حول اتمی آن هم نه یکبار و دو بار و سه بار، در طول سالیان کوبیدیم تا واقعیتها را علیرغم سد شدید سیاست مخرب استمالت پیش ببریم، از آن طرف واقعیتهای قیام و استمرار آن و وضعیت فوق‌العاده شکننده رژیم در داخل ایران و وضعیت انفجاری جامعه ما نقش مهمی داشته است، چرخ‌ها به حرکت در آمدند، رژیم تمام تلاشش در این سالیان این بوده چرخها به حرکت در نیایند، حرکت تاریخ و تکامل خودش را در خواست مردم و مقاومت ایران نشان داده  و الان روز به روز تحولات بشدت و با سرعت و شتاب بیشتر علیه رژیم حرکت می‌کند و مقاومت ایران سنگرهای جدیدی را فتح می‌کند و امتیازات بناحقی که نه مشروعیت داشت و نه حقش بود از گلوی رژیم  بیرون می‌کشد تا تعادل قوای واقعی بین مردم و رژیم برقرار بشود و این کابوس رژیم هست.

شاهین قبادی: ما با بلوفهای رژیم کاملاً آشنا هستیم و سال ۲۰۰۷ وقتی این موضوع پیش نرفت یکی از این حرفها این بود که عواقبش برای امریکا زیاد است و ما سرباز در عراق داریم و دستگاه بروکراسی و دستگاه سیاسی در وزارتخارجه در دوران اوباما که چه افتضاحاتی علیه خواست مردم ایران به بار آورد و همه را در سینی طلا تقدیم رژیم آخوندی کرد همین بود رژیم واکنش نشان می‌دهد قیمتش برای ما سنگین است اما الان همه می‌فهمند که بلوف است و رژیم ضعیف‌تر از این حرفها است راه علاج قاطعیت است این بحثی که منجر به جنگ می‌شود و منطقه را به جنگ بکشد، دقیقاً لولوخورخوره‌ای است که فقط و فقط اذناب رژیم و سیاست مماشات راه می‌اندازند ولی این حنایی است که دیگررنگ ندارد. الان هر آدم منطقی نگاه می‌کند مگر الان در منطقه جنگ کم است؟ در سوریه در یمن در عراق و هر جا جنگ هست سپاه پاسداران هست و اموال مردم غارت شده ایران است که به باد فنا می‌رود و در آنجاها مصرف می‌شوند و مردم ما در مقابل وضعیتی مثل سیل بیدفاع هستند بعد در این منطقه این اتفاقات میافتد، اهرم اصلی ، بازوی اصلی که این کار را پیش میبرد ،  سپاه پاسداران است، به نظر بلوف توخالی است تا مانع از این اتفاق بشوند وزیر خارجه امریکا هم گفت هر که می‌خواهد از اینکارها بکند دوبار و چند بار بیشتر فکر بکند، رژیم خیلی ضعیف است ممکن است از موضع استیصال دست به اقداماتی بزند از قضا فهم این واقعیت که مقاومت ایران سالهای سال می‌گفته تنها جواب این رژیم قاطعیت است جواب نهایی با سرنگونی رژیم و فرو ریختن بیت العنکبوت ولایت فقیه بدست مردم و مقاومت ایران است، ولی تا آن نقطه تنها سیاست صحیح قاطعیت است و امتیاز دادن به سپاه برای سرکوب مردم ایران و کشتار در منطقه و جنگ افروزی درمنطقه از اساس مردود است و برای همه روشن شده مگر برای کسی‌که دل درگرو منافع رژیم دارد.

شاهین قبادی: این اساساً برای نیروهای داخل خودشان است که الان طبعاً خیلی‌هاشان روحیه باخته خواهند شد و اوضاع بشدت علیه رژیم تغییر می‌کند از آن طرف هم بلوفهایی بود که ظریف از قبل می‌زد که نامگذاری اتفاق نیفتد و آخرین دست و پا زدن‌هایی بود که با مطرح کردن این ادعاهایی که سالیان می‌کردند تا به نوعی مانع از تحقق این نامگذاری بشوند یکی هم به نوعی می‌تواند خوراک تبلیغاتی برای طرفداران سیاست استمالت در اروپا که هنوز به نوعی مذبوحانه تلاش می‌کنند آب رفته را به جوی برگردانند، ولی بیشتر مصرف اولیه برای مزدوران رژیم هست چون می‌فهمند تحول مهمی اتفاق افتاده، هر چند رژیم بگوید ما سنتکام را در لیست می‌گذاریم مضحکه است و پا در واقعیت ندارد.

شاهین قبادی: سپاه ارگان اصلی سرکوب رژیم است چون این رژیم سرکوبکش عریان است با عنصر نظامی سرکوب می‌کند و نظامی پلیسی است. حالا این لیست گذاری ، اولاً منابع مالی سپاه را محدود می‌کند بعد بلحاظ روحی خیلی از این سپاهیان بطور جدی فکر می‌کنند آینده چیست و به چه سمتی  میرود.  این‌ها پدیده‌های انتزاعی و جدا جدا نیست از آن طرف رژیم در منطقه دچار مشکل بشود می‌فهمند استراتژی‌شان شکست خورده و در منطقه آن ادعاها که در چهار پایتخت ما حرف آخر را می‌زنیم آن ممه را لولو برده و الان رژیم هست که در موضع کاملاً ضعف و تدافعی قرار گرفته است، این‌ها یک تمامیتی بود که رژیم چرا این سیاست را در منطقه دنبال می‌کند اینها دنده کمکی سرکوب داخلیش بوده و به نیروهای سرکوبگر در داخل بگویند ما قوی هستیم و بحث سرنگونی درچشم انداز نیست واین ذات ارگانی هست که اسم ایران روی آن نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است پس منظورم این است هر چقدر این ارگان در تمامیتش ضربه بخورد در همه وجوه ضربه می‌خورد وقتی در تدافع می‌رود قدرت سرکوبش را از دست می‌دهد و این ضعف همه جا خودش را بارز می‌کند و محدود به یک نقطه باقی نمی‌ماند ما راجع به یک نهاد فرعی صحبت نمی‌کنیم راجع به ستون فقرات رژیم و اصلی‌ترین ارگان بقایش صحبت می‌کنیم، چرا خامنه‌ای تمام امکانات کشور را در اختیار سپاه قرار داده و چرا بخش عظیم اقتصاد کشور دراختیار سپاه است؟ چون تمام بقاء و عدم بقاء خودش را در این ارگان می‌بیند و در این ۳۰ ساله بخصوص سرمایه گذاری کلان خامنه‌ای سر این ارگان کرده دقیقاً یک محاسبه استراتژیک بوده و این ارگان در لیست مهمترین ارگان امریکا رفته است، در تمامیتش چه فرماندهان و چه اشخاصش و چه شرکتهای خودش و پوششی‌ اش مجموعه عظیمی که رژیم در طول این سالیان ساخته است.

شاهین قبادی: وزارت اطلاعات را همانطور که خانم مریم رجوی در اطلاعیه شورا ذکر کرده بود لیست گذاری وزارت اطلاعات باید دنبال کرد و در دستور کار گذاشت و همانطور تلاش کرد اتحادیه اورپا را مجبور کرد سپاه را در لیست تروریستی قرار بدهد و حلقه محاصره علیه رژیم را تنگتر کرد وطبعا ما همیشه خواستار محاکمه سران رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت بوده و هستیم و این را دنبال می‌کنیم و باید به رژیم گفت تازه این از نتایج سحر است .

من چند بار این شانس داشتم که مهمان برنامه شما بودم بیائید با هم نمودار بکشیم چه تحولاتی در این فاصله رخ داده هر بار آمدیم ، مردم و مقاومت رو به پیشروی و رژیم در حال هرچه عقب‌تر رفتن و ایزولاسیون بوده است و این روندی است که ادامه خواهد یافت و شتاب خواهد گرفت و این نتیجه سالیان سال مقاومت مردم ایران است و خط اصولی که پیش بردیم و روی آن ایستادیم و هیچ حرفی برای آن متصور نبود و یک حرف ماوراء تصور و یک حرفی که به ما می‌گفتند حرف آرمانی است که شما می‌زنید و حرف روی زمین خاکی نیست و ما می‌گفتیم بجنگیم تا ببینیم، بجنگ تا بجنگیم حالا درهمین فاصله که من سعادت مهمان برنامه شما بودن را داشتم ضربات یکی بعد از دیگری قوی‌تر وسنگین‌تر برای رژیم بوده است.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.