برای یک ایران آزاد

فراخوان تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه‌ آرمان‌ وحدت و تجمع غارت شدگان در تهران

0

فراخوان تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه‌ آرمان‌ وحدت و تجمع غارت شدگان در تهران
غارت شدگان موسسات اعتباری وابسته به نهادهای حکومتی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین غارت شدگان موسسه آرمان وحدت فراخوانی برای تجمع در مقابل مجلس حکومت اعلام کردند.

تجمع غارت شدگان در تهران

صبح روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت۹۷؛ دهها تن از غارت شدگان در تهران در خیابان میرداماد در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.

غارت شدگان در خیابان نشسته بودند اجازه رفت و آمد به ماشینها  نمی‌دادند.

ماموران یکان ویژه در محل حاضر شده و مانع تجمع غارت شدگان می شدند.

غارت شدگان شعار می دادند:

«نگردید نگردید دشمن ما همین جاست.»

فراخوان تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه‌ آرمان‌ وحدت

روز یکشنبه ۱۶اردیبهشت‌ماه۹۷، همچنین غار‌ت‌شدگان مؤسسه ‌آرمان‌ وحدت به برگزاری تجمع در اعتراض به غارت سپرده‌های خود توسط این مؤسسه پوششی سپاه پاسداران فراخوان دادند.

مکان این تجمع در تهران میدان بهارستان مقابل مجلس اعلام شده است.

زمان این تجمع نیز دوشنبه۱۷اردیبهشت ماه۹۷ می‌باشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.