برای یک ایران آزاد

مالباختگان شرکت آذر ایثار مهاباد دست به تجمع اعتراضی زدند

0

مالباختگان شرکت آذر ایثار مهاباد دست به تجمع اعتراضی زدند
مالباختگان شرکت آذر ایثار مهاباد در اعتراض به کلاهبرداری بنیاد شهید دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۷مالباختگان شرکت آذر ایثار مهاباد در اعتراض به کلاهبرداری بنیاد شهید دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض مالباختگان شرکت آذر ایثار مهاباد به ایندلیل بوده که بنیاد شهید زمین‌هایی را که به این مالباختگان فروخته، پیش از آن نیز برای ساخت بیمارستان به ارگان دیگری فورخته بوده است.

مالباختگان شرکت آذر ایثار  در مقابل دفتر نماینده مهاباد در مجلس تجمع خود را برگزار کردند.

مالباختگان  در دست‌نوشته‌‌هایی نوشته بودند:

به بلاتکلیفی ۷ ساله زمین‌های شرکت آذر ایثار پایان دهید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.