برای یک ایران آزاد

مالباختگان پدیده شاندیز در مقابل استانداری خراسان دست به تجمع زدند

0

مالباختگان پدیده شاندیز در مقابل استانداری خراسان دست به تجمع زدند
مالباختگان پدیده شاندیز در مقابل استانداری خراسان در اعتراض به ۴ سال بلاتکلیفی دست به تجمع زدند

روز شنبه ۲۳ تیر ۹۷ مال‌باختگان پدیده شاندیز در مقابل استانداری خراسان در مشهد به دنبال چهار سال بلاتکلیفی و شنیدن دروغ و وعده وعید های مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان پدیده شاندیز بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:

« مطالبات ما بعد از ۴ سال فقط و فقط پرداخت کل مبلغ تعهدنامه‌ها با جبران ضرر و زیان و پرداخت سود طبق مفاد تعهدنامه، پرداخت و تسویه سهامداران با قیمت تعهد شده ۱۲۰۷۲ تومان و با تخصیص ۴ نوبت جوایز »

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.