برای یک ایران آزاد

ماهواره «پیام»؛ پیام فقر بیشتر مردم

0

ماهواره «پیام» نظام پس تبلیغات بسیار زیاد که برای آن صورت گرفت به سرانجام نرسید. واقعیت اما آزمایش موشکی نظام بود که از سرمایه‌های مردم ایران صورت گرفت.

فریبرز شادان

کشوری که مردمش گرسنه، گرد و غبار فقر بر روی همه خانه ها‌ی آن نشسته، و فساد در آن بیداد می‌کند؛ کشوری که درد و رنج کودکان کار، گرانی، تورم، نَفَس مردم را به تنگ آورده است؛ کشوری که در آن کارگران از بی‌چیزی به ستوه آمده اند؛ کشوری که …؛ آیا قمپز ماهواره دردی را درمان می‌کند؟ یا خلیفه، برای قدرت نمایی پوشالی‌اش، پز فیل هوا کردن می‌دهد؟
از چند روز قبل، کارگزاران ریز و درشت نظام ولایت فقیه، در بوق و کرنا کردند، که نظام مقدس!، ماهواره به فضا پرتاب می‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهور نظام، آنچنان سخنرانی پرطمطراقی اندرباب پرتاب ماهواره کرد، که انگار می‌خواست، روح ولایت را به فضای دوردست ارسال کند، [ایسنا ۲۵ دی ۹۷] بدون آنکه نتیجه را در نظر بگیرند. این یعنی بلاهت اصحاب خلیفه که فکر عاقبت کار را نمی‌کنند.
تابحال از اینکه اقتصاد فضایی ولایت، چقدر از سرمایه مردم را بلعیده است، سخنی به میان نیامده است؛ هرچه بوده گرد و خاک راه انداختن، و جار و جنال تبلیغاتی، بیش نبود؛ و یادآور این داستان که: سگ دهکده، بسیار پارس می‌کرد و روستائیان شاکی برای چاره، نزد حکیمی رفتند که این حیوان را چه شده است؟ اگر وقت مردنش باشد، خودمان زودتر از شرش خلاص شویم‌. حکیم گفت، نه چون نمی‌تواند گاز بگیرد پارس می‌کند اقتضای طبیعتش چنین باشد تا مرگش فرا رسد.
اما گرد و خاک پرتاب ماهواره که خوابید و دود موشک پرتاب شده که بر زمین نشست، خواب از چشمان عظما پراند و احتمالا مدتی سر و کله شیخ شیاد هم پیدایش نشود که سرانجام ماهواره، که این همه با دهل و ساز ولایت، درهمه جا، جار می‌زد چه شد؟ و چقدر از سرمایه مردم به فنا رفت؟
اما درباره سرانجام ماهواره، وزیر ارتباطات نظام گفت: «سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر، ماهواره در مدار قرار نگرفت». [بی بی سی فارسی ۲۵ دی ۹۷]
خیلی ساده می‌گوید، ماهواره در مدار قرار نگرفت. ترجمه حرف این سانسورچی خلیفه، یعنی ماهواره ساخت صنایع عظما، دود شد و فضای خارج از جو را هم ولایی کرد و سرمایه مردم هم سوخت و این مردم ستم دیده ایران هستند که باید فقر بیشتر را تحمل کنند و از طرفی حکومت آخوندی برای رسیدن به اهداف نظامی، که آنرا تنها اهرم حفظ و بقای خود می داند، دست به این ول خرجی های موشکی می‌زند و این موضوع جدیدی هم نیست. چون اگر نظام ولایت، قصد پیشرفت! داشته باشد اول مشکل مردم را در زمین حل کند، فضا پیشکش عظما.

در همین زمینه:
کنفرانس در لهستان و لغو هفته فیلم در تهران
باید مقابل آیت‌اﻟله‌ها بایستیم، نه اینکه آن‌ها را نوازش‌شان کنیم؛ وزیر خارجه آمریکا
«فساد سازماندهی شده و شبکه‌ای» در خلافت اسلامی!
تناقض گویی های خلیفه ارتجاع؛ آنچه خامنه‌ای در ۱۹ دی گفت

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.