مجلس شاسی بلند!(شعر طنز)

مجلس شاسی بلند!(شعر طنز)

خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس آنان را « انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرک، پرکار.  .  . »توصیف کرد. شاعر آزادیخواه وطن «گودرز» در تکمیل گفته های خامنه ای بقیه توصیفات نمایندگان را در شعر طنزی چنین برشمرد:

 مجلس «شاسی بلند»!

مجلس روسیاه ملایان                  

گیج و ویج است و شِر و وِر گویان

چون ولی نعمتش پریشانحال          

سخت در اضطراب و در هذیان

حال و روزش  چو رهبر الدنگ         

تق و لق است و پایه اش لرزان

صدر تا ذیل و کل اعضایش             

پاچه‌خاران و نوچه شیطان

پایگاه اراذل و اوباش                   

محفل و پارلمانی از دزدان     

حال این جمع مفتخوار وحوش         

شده اند «انقلابی» دوران

درهمین زمینه

شعر طنز گودرز درمورد برجام بد فرجام!

گفت عظما که مجلس اش اینک     

«با سواد پرتحرک است و جوان»

لاکن اوضاع اگر قاراشمیش است    

کم بگویید چرا چنین و چنان

یک وزیری اگرخلافی کرد             

وضع دولت اگر بود داغان

 لال باشید و دم فرو بندید            

نگشایید عنان و زیپ دهان

چند خودروی ز نوع «شاسی بلند»  

هدیه یا رشوه‌ای که داده  فلان

نیست لازم که این مسائل را         

بکنید در علن عیان و بیان

آخرین تیر ترکش بنده                

دولتی و مجلسی است  بادمجان

چون سگ و گرگ اگر به هم بپرید   

نیست ما را ره خلاص از آن

گفت یک شهروند شورشگر  

به «مقام معظم» شیخان

دولت نور چشمی و مجلس 

که بگفتی ز وصفشان هذیان

هر دو جرثومه رذالت و شر  

چون خودت هر دو زاده شیطان

زود باشد تمام ارکانت   

«همه با هم»‌ ز شورش  عصیان

 دفتر عمر پر جنایت تان     

بسته گردد در آتشی سوزان 

  گودرز خرداد ۱۴۰۲

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل