برای یک ایران آزاد

 مردم آبادان در اعتراض به نداشتن آب شیرین مقابل اداره آب تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

 مردم آبادان در اعتراض به نداشتن آب شیرین مقابل اداره آب تجمع اعتراضی برگزار کردند
مردم آبادان در مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر در اعتراض به نداشتن آب شیرین تجمع کردند.

روز چهارشنبه ۳۰خرداد ۹۷ جمعی از مردم آبادان طبق فرخوان قبلی در مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر در اعتراض به نداشتن آب شیرین تجمع کردند.

مردم آبادان گفتند: «ما داریم پول قبض آب شور پرداخت می‌کنیم. »

تجمع کنندگان که تعداد زیادی از زنان نیز در بین آنها حضور داشتند طبق فراخوان قبلی دست به ای تجمع زدند.

مردم آبادان پلاکارد و دستنوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته بودند:

« در میان دو شط تشنه ایم

آب شیرین حق مسلم ماست

آبادان آب ندارد

آبادان = جهنم  واعطشا

آقای روحانی آبادان سی سال است آب ندارد

آقای روحانی سی سال است برای آب شور از ما پول می‌گیرند »

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به  یک بطری آب گل آلود بر روی دست نوشته‌ای نوشته بود:

مسئول  پایتخت نشین حاضری از این آب استفاده کنی #آب شور #بوی لجن و تعفن »

مردم آبادان شعار می‌دادند: « فرماندار بی غیرت کجایی کجایی؟ »

مردم  در آبادان در روزهای اخیر مجبور شده‌اند آب آشامیدنی خود را خریداری کنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.