مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نرخ بیکاری در ایران ۲۴درصد است

مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نرخ بیکاری در ایران ۲۴درصد است

مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نرخ بیکاری در ایران ۲۴درصد است. مرکز آمار ایران در بهار سال ۹۹ نرخ بیکاری را ۹.۸درصد اعلام کرد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که نرخ واقعی بیکاری ۲.۵برابر این است. یعنی ۲۴درصد نیروی فعال در ایران بیکار است.

به رغم شیوع کرونا و رشد منفی اقتصادی ایران طی سه سال متوالی آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است!

یک میلیون و دویست هزار شغل از بین رفت

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که جمعیت شاغل ۱۵سال و بیشتر در تابستان امسال به ۲۳میلیون ۵۴۲هزار نفر رسیده است. این آمار نسبت به فصل مشابه قبلی تقریبا یک میلیون و دوست و ده هزار نفر کاهش پیدا کرده است.  معنی‌اش آن است که در تابستان امسال یک میلیون و۲۰۰ هزار شغل نسبت به پارسال از بین رفته است.

بیشتر بخوانید

تورم ۴۶درصدی کمر فقرا را بیشتر خم کرد

وحشت از جوانان شورشی سپاه را به هذیان گویی واداشت!

با  این حال در یک تناقض آشکار، همین گزارش نشان می‌دهد که به رغم کاهش جمعیت شاغل نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه یک درصد هم کاهش داشته است!

مرکز آمار نرخ بیکاری بهار را هم ۹.۸ درصد عنوان کرده بود. در حالی که در بهار سال جاری نیز بنابرگزارش خود مرکز آمار ۱.۵ میلیون شغل نسبت به بهار پارسال از بین رفته بود.

دلیل این تناقضات

مرکز آمار ایران، محاسبه نرخ بیکاری را با شاخص افراد بیکار «درجستجوی کار» در نظر می‌گیرد در حالی که خیلی از بیکاران لزوما در جستجوی کار نیستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بهاری خود هم گزارش کرده بود که بخش زیادی از کسانی که پارسال دنبال شغلی بودند. به دلیل ناکامی در یافتن شغل، جستجوی کار را رها کردند. به عبارتی بسیاری از جوانان درمانده و ناامید، سرانجام از جستجوی شغل خسته شده و عطای کار را به لقایش بخشیده‌اند.

به همین خاطر به رغم اینکه جمعیت شاغل کشور به شدت افت کرده، اما نرخ بیکاری که تابعی از افراد فعال است، کاهش یافته است. مقامات حکومتی برای مردم توضیح نمی‌دهند که افت نرخ بیکاری چگونه اتفاق افتاده است.

ضمن این‌که باید یادآوری کرد که همین آمارهای ارائه شده هم جای چون و چرا دارد. زیرا در این آمارها حتی کسانی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند جزو آمار شاغلین قرار می‌دهند.

ما را در تلگرام همراهی کنید

خروج از نسخه موبایل