برای یک ایران آزاد

«مرگ بر بسیجی» در ادامه «ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»

0

«مرگ بر بسیجی» برجسته‌ترین نشانه‌ی پیشروی دور جدید قیام در روز چهارم آن بود. شعاری که در ادامه «ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند» سر داده شد. روز سوم نوبت گوهردشت کرج بود و روز چهارم پرچم پیشروی در دست تهران قرار گرفت. قیام با شعارهایش عمق‌یابی خود را بارز می‌کند.

«مرگ بر بسیجی» جای خود را در شعارهای مردم باز می‌کند. در روز سوم قیام، شعار «ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند» از گوهردشت کرج برخاست. [«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ سپاه به طور مستقیم مخاطب قرار می‌گیرد] این‌بار اما نوبت به تهران رسید تا در ۱۲ مرداد، در چهارمین روز از شروع دور جدید قیام نشان دهد که قیام در مسیر خود بیشتر و بیشتر به عمق می‌رود. شعار «مرگ بر بسیجی» نشانه‌ی آن است. [کانال یوتیوپ مجاهدین ۱۲ مرداد ۹۷]
در ۱۲ مرداد، تهران، گوهردشت کرج، مشهد، قهدریجان، اندیمشک، قرچک ورامین، کرمانشاه و … به صحنه آمدند مانند سه روز گذشته محور شعارها علیه خامنه‌ای و تمامیت نظام بود. قیام آفرینان؛ «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» را به یک شعار سراسری تبدیل کرده‌اند.
در اشتهارد پس از دو ساعت درگیری مردم با نیروهای بسیج و سپاه، قیام آفرینان موفق شدند تا وارد حوزه علمیه شهر شده و وسایل آنرا تخریب کنند. [مجاهدین ۱۳ مرداد ۹۷]
رودررویی مستقیم با نیروهای بسیج و سپاه از شروع قیام در دی ۹۶ به یک ویژگی ثابت در آن تبدیل شده است. این مقابله تعیین کننده‌ی سرنوشت قیام است. تنها با کنار زدن اصلی‌ترین نیروی سرکوب‌گر یعنی سپاه، می‌توان راه قیام را به پیش باز کرد.
با این همه آنچه را که باید به‌عنوان نقطه‌ی عطف قیام در روزهای سوم و چهارم آن مورد توجه قرار داد، مستقیم شدن شعارها علیه سپاه است. مهترین نشانه‌ی عمق یابی قیام در همین نقطه است.
به این ترتیب است که دو گزینه‌ی واقعی در برابر بدنه‌ی سپاه اعم از پاسدار یا بسیجی قرار می‌گیرد؛ ایستادن در برابر قیام یا آتش زدن کارت‌هایشان و اعلام جدایی از نهاد آدمکش سپاه؛ مشابه رفتاری که برخی از اعضای بسیج در دی‌ماه گذشته از خود نشان دادند. نتیجه در هر دور صورت یک چیز خواهد بود؛ فروپاشی تمامیت سپاه.
سپاه در روزهای نخست پس از بر سر کار آمدن خمینی، تاسیس شد. هدف از تاسیس این نهاد ایجاد یک بازوی مسلح برای سرکوب اجزای جامعه ایران و حفاظت از نظام ولایت فقیه بود. در همین مسیر بود که سپاه و ولایت فقیه یک جنگ ۸ ساله با عراق را بر مردم ایران تحمیل کردند تا از خلال آن از نیروهای کم تجربه و پراکنده‌ی سپاه یک ارتش درست کنند. در همین مسیر بود که سپاه در دهه‌ی ۶۰ به سلاخی نیروهای اپوزیسیون پرداخت.
اکنون سپاه می‌تواند در افق قیام، پایان حیات خود را مشاهده کند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.