مسافران هواپیمای اوکراینی سپرهای انسانی برای حفظ حکومت خامنه‌ای + ویدئو

سپرهای انسانی ابزار و سنتی در دستان خامنه ای

سپر انسانی از زمان روی کار آمدن خمینی به اهرم و ابزاری برای پیشبرد نیات شوم حکومتی شد که ایران را ۴۳ است که در اشغال دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران، روایت خانواده دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی را «تحریف شده» عنوان کرده است.

پدر و مادر دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی فاش کرده بودند که سلامی چند روز پس از ساقط کردن هواپیما توسط سپاه به آنها گفته بود: «شما می‌دانید بچه های شما چه جایگاهی دارند؟».

«اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ۱۰میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد». [سلامی؛ اگر به هواپیمای اوکراینی شلیک نمی کردیم ۱۰ میلیون نفر کشته می شدند!]

برای کسانی که نسبت به ماهیت حکومت خامنه ای و پیشینه جنایت‌های خمینی و خامنه‌ای، شناخت دارند، این رویکرد جنایتکارانه چندان شگفت انگیز نیست.

نمونه شگفت انگیز استفاده از سپرهای انسانی توسط خمینی

به عنوان نمونه، خمینی در تاریخ ۲۷مرداد سال ۶۰ گفته بود: «اگر یک دسته ای از مسلمین را، (در جنگ های سابق این هست)، اگر یک دسته‌ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته‌ای از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان‌ها شهید هستند و به بهشت می‌روند و کافرهایش کافرند و به جهنم».

در تاریخ ۴۳ ساله عمر ننگین این حکومت در مقاطع مختلفی از سپرهای انسانی استفاده شده که یکی از آنان استفاده از نوجوانان دانش‌آموز به عنوان سپرهای انسانی برای نیات جنگ طلبانه خمینی بود.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل