جمع بندی یک کمین موفق بر سر راه گشتی موتور سوار در مشهد

در دو قسمت قبلی جمع‌بندی یک کمین موفق در مشهد، در مورد سازماندهی و شناسایی توضیح دادیم. توضیحات داده شده مقدمه‌ای بود برای اینکه بتوانیم طراحی کنیم.

در دو قسمت قبلی جمع‌بندی یک کمین موفق در مشهد، در مورد سازماندهی و شناسایی توضیح دادیم.

توضیحات داده شده مقدمه‌ای بود برای اینکه بتوانیم طراحی کنیم. چون عملیات کمین به دلیل تعداد تیم‌هایی که در آن شرکت میکنند نیاز به یک طراحی خوب دارد. توضیحات داده شده مقدمه‌ای بود برای اینکه بتوانیم طراحی کنیم. چون عملیات کمین به دلیل تعداد تیم‌هایی که در آن شرکت میکنند نیاز به یک طراحی خوب دارد.

وقتی از طراحی خوب صحبت می‌کنیم منظورمان سه اصل مهم است:

اول: زمانبندی

دوم: اولویت و ترتیب کارها

سوم: قرارداد‌ها

همه تیم‌های عمل کننده باید نسبت به این سه‌ اصل خوب توجیه شده باشند.

زمان مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین عناصر یک طرح عملیاتی است که مطلق است.

زمان تجمع، زمان باز کردن آتش، زمان عقب نشینی. اینها اگر رعایت نشود، منجر به ضربه می‌شود.

این زمان‌بندی از اطلاعاتی که از زمین و دشمن در شناسایی بدست آوردیم، استخراج می‌شود.

مثلا در شناسایی متوجه می‌شویم که یک پایگاه دشمن نزدیک محل کمین هست که می‌تواند ظرف ده دقیقه نیروی کمکی اعزام کند.

بیشتر بخوانید

درسهای قیام – درس سیزدهم – اصول جنگ و گریز – قسمت دوم: شناسایی – نقطه انتظار

چگونه یک کمین خوب طراحی کنیم؟

بنابراین ما فقط ۱۰ دقیقه وقت برای عملیات داریم

چگونه زمانبندی کارها را مشخص کنیم؟

اول مراحل کارمان را مشخص می‌کنیم و زمان را از انتهای عملیات می‌چینیم.

عقب نشینی

باز کردن آتش

استقرار در کمین

نقطه تجمع

دوم ساعت «س» را مشخص می‌کنیم،

همیشه ساعت س  زمان باز کردن آتش است

ساعت سین‌ را با بعلاوه مشخص می‌کنیم، مثلا ده دقیقه وقت داریم،

پس زمان عقب‌نشنی ما می‌شود؛ س بعلاوه ۹ یعنی ۹ دقیقه بعد از ساعت سین باید عقب نشینی کنم.

استقرار در موضع مثلا س منهای ۱۰.

این عدد ۱۰ دلبخواهی نیست از شناسایی و مدت زمانی که نیاز داریم بدست آمده.

منطقه تجمع بسته به شناسایی مثلا ده دقیقه زمان می‌خواهیم میگوییم: س منهای ۲۰

به این ترتیب در طراحی از ۲۰ دقیقه قبل از عملیات تا ۹ دقیقه بعداز عملیات،  

زمان ۴ مرحله کارمان را مشخص می‌کنیم.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل