برای یک ایران آزاد

مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج دست به اعتصاب زدند

0

مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج دست به اعتصاب زدند
مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات شان علیرغم اعتراضات گسترده قبلی و همچنین در حمایت از اعتصاب کامیونداران مغازه های خود را بسته و اعتصاب کردند.

روز پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷ مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج، در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان و به رغم اعتراضات گسترده قبلی و همچنین در حمایت از اعتصاب کامیونداران مغازه های خود را بسته و اعتصاب کردند.

مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج اعلام کردند که تا رسیدگی به مشکلات صنفی از سوی مسئولین مغازه‌های خود را باز نخواهند کرد.

اعتصاب مغازه‌داران و کسبه خیابان قزوین کرج در حالی صورت می‌گیرد که کامیونداران در شهرهای مختلف کشور در اعتصاب به سر می‌برند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.