مفهوم کسری بودجه

مفهوم کسری بودجه. در حالی که اقتصاد کشور به شدت از ناکارآمدی حاکمیت، فساد گسترده، تحریم و شیوع کرونا آسیب دیده. دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهایش در سال آینده، با فروش دومیلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز، ۴۷درصد افزایش خواهد یافت. براساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی حتی اگر تحریم‌های آمریکا تا آغاز سال آینده لغو شود. بسیار بعید است که حاکمیت بتواند دست کم تا یک سال دیگر صادرات نفت خود را احیا کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس

 از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده: «دولت دستکم برای تامین نیمی از بودجه عمومی کشور کسری خواهد داشت».

این کسری بودجه در خوش بینانه‌ترین صورت بیش از سیصدهزارمیلیارد تومان خواهد بود.

در برآورد دیگری؛ پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته؛ در سال آینده ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد. سهم نفت در بودجه سال آینده به حدود ۴۰درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید

مجلس؛ ۱۴۰۰ ابر تورم در راه است

مفهوم کسری بودجه سیصدهزار میلیارد تومانی این است که: تورم ۶۰درصدی در انتظار مزد بگیران ثابت است. درحالی که رقم پیشنهادی  برای افزایش مزد ۲۵درصد است.

در واقع حاکمیت، در تدارک دستبردهای بیشتری به سطح معیشت مردم است.

زیرا این رابطه میان تورم و افزایش دستمزد، به معنای ادامه تعمیق شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها برای اکثریت بزرگی از مردم ایران است.

تنها راه برای رهایی از این وضعیت، تشکل یابی، گسترش اعتراضات، مطالبه گری و تلاش بیشتر برای واژگون کردن کلیت نظام حاکم است.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل