برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:تهدید آملی لاریجانی به سرکوب کارگران؛ مجالی برای ترسیدن نیست

0

مقاله صوتی:تهدید آملی لاریجانی به سرکوب کارگران؛ مجالی برای ترسیدن نیست
تهدید آملی لاریجانی به سرکوب کارگران بر آنها تاثیر نگذاشته است. کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه پس از تهدید رئیس قوه قضاییه باز هم به صحنه آمدند. پیام این تداوم این است که زمان ترسیدن نیروهای سرکوب فرا رسیده است.

تهدید آملی لاریجانی به سرکوب کارگران

دوشنبه بیست‌ودومین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و هفدهمین روز اعتراضات کارگران فولاد اهواز بود. این روز برای کارگران روزی دیگر برای فریاد مطالباتشان بود. اما برای آملی لاریجانی این روز، روز تهدید کارگران بود.

رئیس قوه قضاییه در جلسه «مسئولان عالی قضایی» به تهدید کارگران پرداخت. آملی لاریجانی خطاب به کارگران گفت: «دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانه‌ای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی‌نظمی در کشور شود.»

آملی لاریجانی به این ترتیب از کارگران خواست که اعتراضات خود را متوقف کنند وگرنه آنها را در زمره دشمنان طبقه‌بندی خواهد کرد. و البته پیش از آنکه آنها دشمن نامیده شوند، در تبلیغات حکومتی افرادی خارج از جامعه کارگری معرفی می‌شوند! به این ترتیب او تمامی سناریواش برای سرکوب اعتراضات کارگران به‌خصوص در شوش و اهواز را در برابر «مسئولان عالی قضایی» عرضه کرد………

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.