برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه؟؛ ۸۰ درصد علیه نظام

0

مقاله صوتی:دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه؟؛ ۸۰ درصد علیه نظام
دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه تا چه میزان واقعی‌ست؟ آنهم در حالی‌که به شهادت نایب رئیس اتاق ایران و چین، خلافت اسلامی با ۷۰ یا ۸۰ درصد همسایگان مشکل دارد.
دور زدن تحریم‌ها؟!
در برابر تحریم‌های اعمال شده علیه نظام ایران، گفته می‌شود که وجود مرزهای طولانی و همسایگان متعدد یک امکان بزرگ برای دور زدن تحریم‌هاست. در بحث‌های رسانه‌ای نظام از جمله به جمعیت کشورهای همسایه اشاره شده و گفته می‌شود که یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری در دسترس خلافت اسلامی! قرار دارد.

این‌همه در حالی‌ست که رابطه‌ی نظام با همسایگانش حکایت از در دسترس بودن یک بازار ۴۰۰ میلیونی ندارد. به‌همان اندازه که حاکمان تهران در طول ۴۰ سال گذشته شهروندان ایران را سرکوب کرده‌اند، برای همسایگان ایران نیز خطرناک بوده‌اند. یا مستقیم با آنها درگیر شده‌اند یا در به‌هم ریختن امنیت داخلی و برکشیدن گروه‌های مورد حمایت خود در کشورهای همسایه، فعال بوده‌اند. در نتیجه در این روزها کمتر دوست قابل اتکایی برای «ام‌القراء» جهان اسلام پیدا می‌شود……….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.