برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:فرجه‌ای در کار نیست؛ دیگه تمومه ماجرا

0

مقاله صوتی:فرجه‌ای در کار نیست؛ دیگه تمومه ماجرا
دیگه تمومه ماجرا؛ آنچه بدون هیچ شک و شبهه در مقابل چشم همه قرار دارد این مطلب است که براستی عمر این رژیم به پایان رسیده است و این رژیم خونخوار، به قول مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران، وارد مرحله‌ی سرنگونی شده است. به قول مردم مبارز ایران زمین «دیگه تمومه ماجرا!».

اسماعیل محدث
تحریم‌های اعمال شده از طرف دولت ترامپ را قبل از هرچیز می‌بایست نتیجه‌ی سیاست‌های ماجراجویانه‌ی رژیم عقب مانده‌ی حاکم بر ایران دانست. اظهارات و دست و پا زدن سردمداران رژیم آدمخوار آخوندی و ته مانده‌ی کاسه لیسان خارجی آن را هم باید به‌مثابه وضعیت حقیقی آنها در نظر گرفت و از آن برای شناختن سرشت این موجودات عجیب و غریب استفاده کرد. دولت آمریکا چه قبل از دور اول تحریم‌ها و چه برای به اجرا درآوردن تحریم‌های سنگین این بار برای رژیم آخوندی فرجه‌ای قائل شده است، که شاید دست از ماجراجوئی بردارد و رفتارش را تغییر دهد. در این دور از تحریم‌ها هشت کشور از تحریم مطلق دولت آمریکا معاف شدند تا شاید، به عنوان برگ آخر و آخرین اتمام حجت با نظام آخوندی آنها را وادار کند که دست از جنایت بردارند. البته خود این هشت کشور معاف شده، و به ویژه شرکتهای خصوصی این کشورها یا از تجارت با نظام آخوندی صرف نظر کرده‌اند و یا معاملاتشان با رژیم را به نصف رسانده‌اند. به نظر می‌رسد کسانیکه کور و کر نیستند به اجماع رسیده باشند که رژیم ولایت فقیه چیزی به جز آنچه در این چند دهه عرضه کرده است در چنته ندارد. تحلیل گران ریز و درشت، آنهائی که کور و کر و لال نیستند، متوجه شده‌اند و بر زبان می‌آورند که اصلاً تمام تقلای خارج کشوری رژیم بدخیم حاکم بر ایران برای خنثی کردن فشار مردم آزادیخواه داخل ایران است……..

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.