برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:قیام جوانان و تهیدستان به اعتراف «دادستان تهران»

0

مقاله صوتی:قیام جوانان و تهیدستان به اعتراف «دادستان تهران»
جعفری دولت‌آبادی می‌گوید: «اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند.»؛ جوانان و فرودستان

شرایط عینی و عوامل ذهنی قیام
جعفری دولت‌آبادی، «دادستان تهران» در جلسه‌ای به تاریخ ۲۳ دی تایید کرد که «نارضایتی‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه‌ساز آشوب‌ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است».
این بستر به مثابه شرایط عینی، هنگامی به بلوغ رسیده است که عامل ذهنی نیز در آن دخالت کرده است. جعفری دولت‌آبادی به بیان خودش این عامل ذهنی را اینگونه توصیف می‌کند: «در تبیین علل شکل‌گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان‌ها در فضای مجازی و موج‌سواری آمریکا، گروهک‌ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود.»
جعفری دولت‌آبادی تصریح می‌کند: «رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهک‌های معاند نظام»، «قطعی»ست. او افزود: «آن‌ها بر موج این نارضایتی‌ها سوار شدند و می‌خواستند انتقام چهل سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند.»

جبهه جدید
همچنین او تصریح کرد که « ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت.» اذعانی که به روشنی نشان می‌دهد یک جبهه‌ی جنگ جدید و گسترده از طرف مردم ایران علیه نظام ولایت فقیه در عرصه‌ی اینترنت گشوده شده است.

پیکره‌ی قیام
«دادستان تهران» به پیکره‌ی اجتماعی حاضر در صحنه‌ی قیام نیز می‌پردازد. او از بازه‌ی سنی آنها و از جایگاه طبقاتی‌شان سخن می‌گوید؛ جوانان و فرودستان.
جعفری دولت‌آبادی می‌گوید: «اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج …

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.