برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی : اعدام ۱۲ نفر در کرمان و شبکه قاچاق مواد مخدر سپاه

0

مقاله صوتی : اعدام ۱۲ نفر در کرمان و شبکه قاچاق مواد مخدر سپاه
شبکه قاچاق مواد مخدر سپاه نه‌تنها خاک ایران را درنوردیده است بلکه سرنخ بخشی از شبکه بین‌المللی را نیز به دست گرفته است با این همه سهم مردم ایران اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر است.

صبح روز ۱۵ آذر، ۱۲ زندانی در زندان کرمان اعدام می‌شوند. اتهام عمده قربانیان این کشتار دسته‌جمعی مرتبط با مواد مخدر بوده است. [هرانا ۱۵ آذر ۹۷]
ایران بالاترین شمار اعدام شدگان به‌نسبت جمعیت را، در جهان به خود اختصاص داده است. یکی از معمول‌ترین دلایل برای اعدام افراد اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر است.
اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر در حالی صورت می‌گیرد که سرنخ قاچاق مواد مخدر در ایران و همچنین بخشی از شبکه بین‌المللی آن، در دست سپاه پاسداران است.

کسب درآمد نظام از قاچاق مواد مخدر
ظریف در مصاحبه‌ای که در ۲۰ آبان منتشر شد تاکید کرده بود کسانی هستند که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند. او بدون آنکه اسمی از سپاه ببرد اما به‌طور غیر مستقیم سپاه را متهم کرد که به‌همین خاطر مدافع پولشویی‌ است.
در پاسخ به ظریف نمایندگان سپاه در مجلس اعلام کردند که اتهام ظریف به این معنی‌ست که نظام از جمله از طریق فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کند…………..

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.