برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: امیددرمانی به سبک خامنه‌ای؛ «رهبر انقلاب» مشت خالی خود را عیان می‌کند

0

مقاله صوتی: امیددرمانی به سبک خامنه‌ای؛ «رهبر انقلاب» مشت خالی خود را عیان می‌کند
امیددرمانی به سبک خامنه‌ای در جلسه خامنه‌ای با «دانش‌آموزان» و «دانشجویان» خود را نشان می‌دهد. او در حالی که مدعی‌ست نظام در روند «استقلال صنعتی» قرار دارد اما از آرزوی خودش برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی سخن می‌گوید.

واقعیت یا کلاه گذاشتن؟!
پس از آنکه دولت آمریکا روز جمعه ۱۱ آبان خبر از بازگشت تحریم‌ها داد، نوبت به خامنه‌ای رسید که در یک سخنرانی اعلام کند: اتفاق جدیدی در راه نیست.
تا آنجایی که به خلیفه مسلمین! باز می‌گردد وظیفه دارد نشان دهد همه چیز به خوبی پیش می‌رود؛ و این شاید مهم‌ترین شاهد بر این واقعیت باشد که هیچ چیز در نظام به خوبی پیش نمی‌رود.
روز ۱۲ آبان، خامنه‌ای در یک سخنرانی برای شماری از «دانش‌آموزان» و «دانشجویان»، اعلام کرد که آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته از «جنگ اقتصادی» علیه نظام استفاده کرده است پس «اینکه اکنون می‌گویند تحریم‌ها، اقدامی جدید بر ضد ایران است، در واقع کلاه گذاشتن بر سر خود و یا ملت آمریکا است زیرا موضوع تحریم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است.»
اما در هر صورت خامنه‌ای نمی‌تواند منکر شود که همین «کلاه گذاشتن» در ابعاد وسیع رسانه‌ای شده، پس به‌ناچار او می‌افزاید که در طول ۴۰ سال گذشته یک «جنگ رسانه‌ای» نیز از جانب آمریکا علیه نظام در جریان بوده است و آنرا معادل «دروغ پراکنی» توصیف می‌کند………..

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.