برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: مصدق و کانون‌های شورشی؛ تداوم یک امید در تاریخ معاصر ایران

0

مقاله صوتی: مصدق و کانون‌های شورشی؛ تداوم یک امید در تاریخ معاصر ایران
مصدق و کانون‌های شورشی؛ دو نامی‌ست که این‌روزها در سطح شهرهای ایران در یکدیگر گره خورده‌اند. اسم بردن از هر یک یادآور دیگری‌ست؛ و حکایت از تداوم یک امید و یک سمت در تاریخ معاصر ایران دارد.

روز ۱۴ اسفند ۱۳۴۵، محمد مصدق در حالی درگذشت که از مرداد سال ۱۳۳۵ در تبعید احمدآباد به سر می‌برد. پیش از آن و به‌دنبال کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲، او که نخست‌وزیر قانونی کشور بود، دستگیر و تا مرداد ۱۳۳۵ در زندان لشکر ۲ زرهی در اسارت نیروهای شاه بود.
دکتر محمد مصدق تنها دولت ملی در تاریخ مشروطه ایران را برپا و هدایت کرد. به ابتکار و هدایت او و یار وفادارش دکتر حسین فاطمی بود که قانون ملی‌شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹ از تصویب مجلس گذشت. سپس در ابتدای سال ۱۳۳۰ مصدق که به تدریج به‌عنوان نماد ملی‌گرایی دموکراتیک در ایران در حال ظهور بود در رأس دولت قرار گرفت و تنها دولت ملی در تمام دوران مشروطه در ایران را تاسیس کرد.
دوران نخست‌وزیری مصدق تا ۲۸ مرداد سال ۳۲ ادامه پیدا کرد. بیش از دو سال صدارت او مصادف بود با پنجه درافکندن رهبر نهضت ملی ایران با قوای استعماری، و همراهان و همکاران آنها در داخل کشور. شاه، کاشانی، اوباش خیابانی در داخل کشور علیه او صف‌آرایی کرده بودند. در خارج از کشور نیز قدرت‌های استعماری بقای مصدق را فنای منافع خود در ایران می‌دیدند. این اتحاد عمل در خارج و داخل کشور، در نهایت منجر به کودتای ۲۸ مرداد شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.