برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ نگاهی به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

0

مقاله صوتی: نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ نگاهی به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه
نگاه‌ها به سمت شهر شوش است زیرا مردم معترض ایران، تداوم قیام خود را در حرکت و همبستگی‌یی که در شهر شوش شکل گرفته و به پیش می‌رود باز می‌یابند.

این روزها همه‌ی نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ جایی که کارگران نیشکر هفت‌تپه برای روزهای متوالی به اعتصاب و اعتراض خود ادامه داده‌اند. آنها چیز زیادی نمی‌خواهند، تنها می‌خواهند حقوق‌های پرداخت نشده‌شان پرداخت شود و به وضعیت نابه‌سامان کارخانه رسیدگی شود. مشابه چنین خواسته‌ای در بین بسیاری دیگر از کارگران ایران وجود دارد؛ کسانی که باید با دستمزدی که چندبرابر زیرخط فقر است به زندگی خود و خانواده‌شان ادامه دهند؛ دستمزدهایی که معمولا پرداخت نمی‌شوند یا با تاخیر بسیار پرداخت می‌شوند.

جلوی فرمانداری، صحن «نماز جمعه»، خیابان‌های شهر و هرجایی که لازم باشد محل تظاهرات و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه است. همسران و فرزندان آنها هم به خیابان‌ها آمده‌اند. افزون بر آن کارگران فولاد اهواز، معلمین و بازاریان شوش نیز صف خود را در کنار کارگران تعریف کرده‌اند.

اعتراض کارگران ‌مسالمت‌آمیز است با این وجود نیروهای سرکوب‌گر تا دندان مسلح در برابر آنها صف می‌بندند، کارگران را تهدید و دستگیر می‌کنند. با این همه روزهای متمادی‌ست که همه‌ی نگاه‌ها به سمت شوش است…………

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.