برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: ویترین مافیای فاسد در حال برهم خوردن است؛ مفهوم استعفای ظریف

0

مقاله صوتی: ویترین مافیای فاسد در حال برهم خوردن است؛ مفهوم استعفای ظریف
ویترین مافیای فاسد حاکم بر ایران از جمله در برگیرنده حسن روحانی و محمدجواد ظریف می‌شود. ظریف با استعفای خود نشان داد که این ویترین در حال برهم خوردن است.

محمدجواد ظریف با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می‌خواهم.» [اینستاگرام ظریف ۶ اسفند ۹۷] به این ترتیب وزیر خارجه روحانی، و نماد اصلی «دولت تدبیر و امید»، پذیرفت که شعبده‌ی اعتدال به پایان رسیده است.
حسن روحانی و محمدجواد ظریف، کوشیدند تا در پوشش مذاکرات اتمی منتهی به برجام؛ و سخن راندن درباره «اعتدال» در داخل کشور و مذاکره با قدرت‌های جهانی؛ فرصت کافی برای جنگ‌های نیابتی سپاه در منطقه، توسعه و تداوم پروژه اتمی و موشکی نظام، و استمرار سرکوب در داخل کشور را فراهم کنند.
سیرک روحانی و ظریف با قیام دی ۹۶ در داخل کشور، و متعاقب آن خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام، در خارج کشور برهم خورد. در ادامه امر تمامیت نظام در یک تصمیم مشترک اقدام به طراحی ترور علیه مجاهدین در خاک اروپا کرد.

جمعبندی نظام این بود که با وارد کردن ضربات کیفی بر آلترناتیو می‌تواند، قیام در داخل کشور را بی‌چشم‌انداز و جامعه جهانی را به پذیرش تداوم سلطنت ولایت مطلقه فقیه در ایران وادار کند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.